Cvpohjat.fi
Cvpohjat.fi

Opi tunnistamaan ero osaamispohjaisen CV:n ja perinteisen ansioluettelon välillä ja valitse itsellesi sopivin malli

Miten osaamispohjainen CV eroaa perinteisestä ansioluettelosta?

Tässä artikkelissa käsitellään osaamispohjaisen CV:n ja perinteisen ansioluettelon eroja, niiden rakennetta ja kumpi malli sopii sinulle paremmin. Opit myös kuinka rakentaa molemmat mallit tehokkaasti.

Lataa valmis CV pdf muodossa tai lähetä suoraan sähköpostiin.

Kokeile 100% ilmaiseksi

Yli 20 erilaista cv mallia

Luo myös työhakemus & saatekirje

Parhaat cv pohjat netissä

Aloitus

Osaamispohjainen CV ja perinteinen ansioluettelo ovat kaksi erilaista tapaa esittää tietosi ja kokemuksesi työnantajille. Valitessasi sopivaa CV-mallia on tärkeää miettiä, mikä malli kuvastaa osaamistasi ja kokemustasi parhaiten. Tässä artikkelissa käymme läpi osaamispohjaisen CV:n ja perinteisen ansioluettelon eroja, niiden rakentamista ja sitä, kumpi CV-malli sopii sinulle paremmin.

Jotta voit tehdä parhaan mahdollisen päätöksen CV:n valinnassa, on hyvä ymmärtää molempien mallien perusperiaatteet ja rakenteet. Seuraavassa osiossa käymme läpi osaamispohjaisen CV:n ja perinteisen ansioluettelon määritelmiä ja tärkeimpiä eroja.## Osaamispohjainen CV vs. perinteinen ansioluettelo

Määritelmät

Osaamispohjainen CV, josta käytetään myös nimeä osaamisperustainen CV, keskittyy nimenomaan henkilön osaamiseen ja taitoihin sen sijaan, että korostaisi kronologista työkokemusta ja koulutusta. Tämä CV-malli sopii erityisen hyvin niille, jotka haluavat korostaa osaamistaan jollakin tietyllä alalla tai ovat vaihtamassa uraa.

Perinteinen ansioluettelo sen sijaan noudattaa enemmän lineaarista rakennetta, jossa työkokemus ja koulutus esitetään kronologisessa järjestyksessä. Tämä malli sopii paremmin henkilöille, joilla on selkeä urapolku ja jatkuvasti kasvava työkokemus.

Tärkeimmät erot

 1. Painopiste: Osaamispohjaisessa CV:ssä painopiste on henkilön osaamisessa ja taidoissa, kun taas perinteisessä ansioluettelossa keskitytään enemmän työkokemukseen ja koulutukseen.
 2. Rakenne: Osaamispohjainen CV on joustavampi rakenteeltaan ja antaa enemmän tilaa henkilön erilaisten taitojen ja osaamisalueiden esittelyyn. Perinteinen ansioluettelo noudattaa tiukempaa rakennetta, jossa työkokemus ja koulutus esitetään kronologisessa järjestyksessä.
 3. Tarkoitus: Osaamispohjainen CV on erityisen hyödyllinen henkilöille, jotka haluavat korostaa osaamistaan tietyllä alalla tai ovat vaihtamassa uraa. Perinteinen ansioluettelo sopii paremmin niille, joilla on selkeä urapolku ja jatkuvasti kasvava työkokemus.
 4. Soveltuvuus: Osaamispohjainen CV voi olla parempi vaihtoehto esimerkiksi vastavalmistuneille, uranvaihtajille tai henkilöille, joilla on epätavallinen tai katkonainen työhistoria. Perinteinen ansioluettelo on usein parempi valinta niille, joilla on vakiintunut ura ja johdonmukainen työkokemus.

Nyt kun olet saanut käsityksen näiden kahden CV-mallin eroista, seuraavaksi käsittelemme, miten kumpaakin mallia rakennetaan käytännössä.## Osaamispohjaisen CV:n rakentaminen

Osaamispohjaisen CV:n avulla voit korostaa osaamistasi ja taitojasi työkokemuksen sijaan. Seuraavassa käymme läpi, kuinka voit rakentaa osaamispohjaisen CV:n, joka auttaa sinua erottautumaan työnhakuprosessissa.

Osaamisen kartoittaminen

Ennen kuin alat rakentaa osaamispohjaista CV:tä, on tärkeää kartoittaa oma osaamisesi. Mieti, mitä taitoja ja vahvuuksia sinulla on, ja mitkä niistä ovat erityisen merkityksellisiä haettavaan tehtävään. Voit esimerkiksi miettiä:

 • Mitä taitoja olet oppinut koulutuksessasi, työssäsi tai harrastuksissasi?
 • Mitä saavutuksia olet saanut aikaan näillä taidoilla?
 • Miten voit osoittaa näiden taitojen hallintaa ja soveltamista käytännössä?

Osaamisalueiden valitseminen

Kun olet kartoittanut osaamisesi, valitse 3-5 osaamisaluetta, jotka haluat korostaa CV:ssäsi. Valitse osaamisalueet, jotka ovat erityisen tärkeitä haettavalle työpaikalle ja jotka erottavat sinut muista hakijoista. Osaamisalueet voivat olla esimerkiksi:

 • Tekniset taidot (esim. ohjelmointi, graafinen suunnittelu, data-analyysi)
 • Kielitaidot (esim. englannin, ruotsin tai venäjän kielen taito)
 • Johtamis- ja organisointitaidot (esim. projektinhallinta, tiiminvetäjänä toimiminen)
 • Viestintä- ja vuorovaikutustaidot (esim. esiintyminen, neuvottelu, asiakaspalvelu)

Osaamisen konkreettinen esittäminen

Kun olet valinnut osaamisalueesi, esitä ne konkreettisesti CV:ssäsi. Voit tehdä tämän esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 1. Luo erilliset osiot kullekin osaamisalueelle ja kuvaa, miten olet hankkinut kyseisen osaamisen ja mitä saavutuksia olet saanut aikaan sillä.
 2. Käytä esimerkkejä ja tarinoita havainnollistamaan, miten olet soveltanut taitojasi käytännössä.
 3. Liitä mukaan suosittelijoita, jotka voivat vahvistaa osaamisesi ja antaa lisätietoja saavutuksistasi.

Muista, että osaamispohjaisen CV:n tarkoituksena on korostaa osaamistasi, joten käytä runsaasti esimerkkejä ja yksityiskohtia havainnollistamaan taitojasi. Jos haluat luoda oman osaamispohjaisen CV:si, voit käyttää cv-konettamme apuna.

Seuraavaksi tarkastelemme perinteisen ansioluettelon rakentamista ja vertaamme sitä osaamispohjaiseen CV:hen.

Perinteisen ansioluettelon rakentaminen

Perinteinen ansioluettelo eli CV keskittyy enemmän koulutukseen ja työkokemukseen. Tässä osiossa käymme läpi, miten rakennat perinteisen ansioluettelon ja mitä se sisältää.

Koulutus ja työkokemus

Perinteisen ansioluettelon tärkeimmät osat ovat koulutus ja työkokemus. Näitä kohtia käsitellessäsi kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:

 1. Koulutus: Listaa koulutuksesi aikajärjestyksessä, alkaen viimeisimmästä tutkinnosta tai koulutuksesta. Ilmoita koulutuksen nimi, suorittamasi tutkinto, oppilaitos ja valmistumisvuosi.

 2. Työkokemus: Listaa työkokemuksesi aikajärjestyksessä, alkaen viimeisimmästä työpaikasta. Mainitse työnantajan nimi, työtehtäväsi, työsuhteen kesto ja lyhyt kuvaus tehtävistäsi.

Työkokemuksen kuvaaminen

Kun kuvailet työkokemustasi, pyri olemaan konkreettinen ja kuvaile saavutuksiasi työpaikalla. Voit esimerkiksi kertoa, miten paransit myyntilukuja tai kehitit uusia toimintatapoja. Käytä numerotietoja ja tilastoja havainnollistamaan saavutuksiasi.

Harrastukset ja vapaa-ajan toiminnot

Vaikka harrastukset ja vapaa-ajan toiminnot eivät ole ansioluettelon keskiössä, ne voivat olla hyödyllisiä lisäyksiä. Ne voivat kertoa lisää persoonallisuudestasi ja osoittaa, että olet aktiivinen ja monipuolinen henkilö.

 1. Harrastukset: Listaa harrastuksesi, jotka ovat relevantteja hakemallesi työpaikalle tai jotka kertovat tärkeistä taidoista, kuten johtamisesta, tiimityöskentelystä tai ongelmanratkaisusta.

 2. Vapaa-ajan toiminnot: Voit myös mainita vapaa-ajan toimintoja, kuten vapaaehtoistyön tai järjestötoiminnan, jotka osoittavat vastuuntuntoa ja sosiaalisia taitoja.

Lisätiedot ja muut meriitit

Perinteiseen ansioluetteloon voi sisällyttää myös muita meriittejä, kuten:

 1. Kielitaidot: Listaa kielitaitosi ja taso, jolla puhut ja kirjoitat niitä.

 2. IT-taidot: Ilmoita tietokoneohjelmat ja -järjestelmät, joita osaat käyttää.

 3. Suositukset: Voit mainita suosittelijat ja heidän yhteystietonsa, jos he ovat antaneet luvan siihen.

 4. Palkinnot ja saavutukset: Jos olet saanut palkintoja tai tunnustuksia työelämässäsi, voit mainita ne tässä osiossa.

Nyt kun olet saanut käsityksen perinteisen ansioluettelon rakentamisesta, on aika pohtia, kumpi CV-malli sopii sinulle paremmin: osaamispohjainen vai perinteinen ansioluettelo. Siirrymme seuraavaksi käsittelemään tätä aihetta.

Kumpi CV-malli sopii sinulle paremmin?

Valitessasi sopivaa ansioluettelomallia on tärkeää ottaa huomioon oma osaamisesi, työkokemuksesi sekä haettavan työpaikan vaatimukset. Tässä osiossa käymme läpi kummankin CV-mallin hyötyjä ja haittoja, jotta voit valita itsellesi parhaiten sopivan vaihtoehdon.

Osaamisperustainen CV

Osaamispohjainen CV on erityisen hyvä vaihtoehto, jos:

 • Sinulla on monipuolista osaamista, joka ei välttämättä käy ilmi perinteisestä ansioluettelosta.
 • Olet tehnyt töitä useilla eri aloilla tai olet suorittanut monenlaisia projekteja, jotka osoittavat laaja-alaista osaamistasi.
 • Haet töitä alalta, joka painottaa enemmän taitoja ja osaamista kuin koulutusta ja työkokemusta.
 • Haluat korostaa erityisosaamistasi, joka voi erottaa sinut muista hakijoista.

Osaamispohjaisessa CV:ssä on kuitenkin myös haittapuolia:

 • Se voi olla vaikeampi hahmottaa kuin perinteinen ansioluettelo, joten varmista, että se on selkeästi ja loogisesti jäsennelty.
 • Joissakin tilanteissa työnantajat saattavat arvostaa perinteistä ansioluetteloa enemmän, joten harkitse tarkasti, kumpi malli sopii paremmin haettavan työpaikan vaatimuksiin.

Perinteinen ansioluettelo

Perinteinen ansioluettelo voi olla parempi vaihtoehto, jos:

 • Sinulla on selkeä ja johdonmukainen työkokemus ja koulutustausta, joka vastaa haettavan työpaikan vaatimuksia.
 • Olet toiminut samalla alalla pitkään ja haet töitä samankaltaisista tehtävistä.
 • Haluat esitellä urakehitystäsi ja saavutuksiasi aikajärjestyksessä.
 • Työnantaja on nimenomaan pyytänyt perinteistä ansioluetteloa.

Perinteisen ansioluettelon haittapuolia ovat:

 • Se voi olla hankalampi esittää monipuolista osaamista ja taitoja, jotka eivät liity suoraan aiempaan työkokemukseen tai koulutukseen.
 • Se voi vaikuttaa liian yksipuoliselta tai tavanomaiselta, jos et onnistu tuomaan esiin erityisosaamistasi ja persoonallisuuttasi.

Lopulta valinta osaamispohjaisen CV:n ja perinteisen ansioluettelon välillä riippuu omista lähtökohdistasi ja haettavan työpaikan vaatimuksista. Kumpi tahansa malli voi olla toimiva, kunhan se on laadittu huolella ja ottaa huomioon työnantajan tarpeet. Seuraavassa osiossa käymme läpi yhteenvedon tästä aiheesta ja annamme vinkkejä siihen, miten voit luoda oman CV:si Cvpohjat.fi -sivustolla.

Yhteenveto

Tässä artikkelissa olemme käsitelleet osaamispohjaisen CV:n ja perinteisen ansioluettelon eroja ja rakentamista. Molemmilla CV-malleilla on omat etunsa ja soveltuvuutensa erilaisiin tilanteisiin. Osaamispohjainen CV on erinomainen valinta, kun haluat korostaa osaamistasi ja taitojasi työnantajalle, etenkin jos olet vaihtamassa alaa tai sinulla ei ole vielä paljon työkokemusta.

Perinteinen ansioluettelo puolestaan sopii hyvin, kun haluat esitellä koulutustasi ja työkokemustasi kronologisesti. Se on erityisen hyödyllinen, kun haet työpaikkaa, jossa vaaditaan tiettyä koulutusta tai työkokemusta.

Nyt kun olet saanut hyvän käsityksen osaamispohjaisen CV:n ja perinteisen ansioluettelon eroista, voit tehdä valistuneen päätöksen siitä, kumpi malli sopii sinulle parhaiten. Voit luoda oman CV:si helposti cv koneella. Onnea työnhakuun!

Työnhaku kuntoon muutamalla askeleella

1

Valitse valmis CV pohja ja tee ansioluettelo vain muutamassa minuutissa

Copyright © Cvpohjat.fi 2023 | Inmalti Oy

Made with ❤️ and ☕ in Finland

Tuki

Tietosuojaseloste

Hinnasto

Apua työnhakuun

Cv mallit

Ansioluettelo opas

Työhakemus opas

Saatekirje opas

Motivaatiokirje opas

Työhaastattelu opas