Cvpohjat.fi
Cvpohjat.fi

10 askelta täydelliseen motivaatiokirjeeseen

Motivaatiokirje: Näin luot vaikuttavan esittelyn itsestäsi

Motivaatiokirje on tärkeä osa työhakemusta, joka voi erottaa sinut muista hakijoista. Tässä artikkelissa käymme läpi, miten voit luoda vaikuttavan ja persoonallisen motivaatiokirjeen, joka auttaa sinua saamaan unelmiesi työpaikan.

Lataa valmis CV pdf muodossa tai lähetä suoraan sähköpostiin.

Kokeile 100% ilmaiseksi

Yli 20 erilaista cv mallia

Luo myös työhakemus & saatekirje

Parhaat cv pohjat netissä
Motivaatiokirje: Näin luot vaikuttavan esittelyn itsestäsi

Motivaatiokirje

1. Johdanto

Motivaatiokirjeen merkitys työnhaussa ja opiskelupaikan hakemisessa

Motivaatiokirjeessä pääse loistamaan

Motivaatiokirje on tärkeä osa työnhaku- ja opiskelupaikan hakuprosessia. Se on asiakirja, jossa kerrot itsestäsi, osaamisestasi ja kiinnostuksestasi avoinna olevaa tehtävää tai opiskelupaikkaa kohtaan. Motivaatiokirje tarjoaa mahdollisuuden tuoda esiin persoonallisuuttasi, saavutuksiasi ja tavoitteitasi tavalla, joka ei välttämättä käy ilmi pelkästä ansioluettelosta.

Hyvä motivaatiokirje voi tehdä suuren vaikutuksen työnantajaan tai opiskelupaikan valintalautakuntaan ja auttaa erottumaan muista hakijoista. Se voi olla ratkaiseva tekijä siinä, saatko kutsun työhaastatteluun tai pääsetkö valituksi opiskelupaikkaan. Motivaatiokirjeen avulla voit näyttää, että olet aidosti kiinnostunut ja motivoitunut tehtävästä tai opiskelupaikasta, ja että sinulla on tarvittavat taidot ja asenne menestyäksesi siinä.

Motivaatiokirjeen kirjoittaminen voi tuntua aluksi haastavalta, sillä se vaatii itsensä analysointia ja omien vahvuuksien ja tavoitteiden esille tuomista. Tässä artikkelissa käydään läpi motivaatiokirjeen rakennetta, sisältöä, muotoilua ja tyyliä, sekä annetaan vinkkejä motivaatiokirjeen onnistuneeseen kirjoittamiseen. Artikkelin avulla opit, miten voit luoda vaikuttavan ja mieleenpainuvan motivaatiokirjeen, joka auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi työnhaussa tai opiskelupaikan hakemisessa.

2. Motivaatiokirjeen rakenne

Motivaatiokirjeen rakenne on tärkeä osa sen selkeyttä ja vaikuttavuutta. Seuraavassa on perusrakenne, jota voit käyttää oman motivaatiokirjeesi pohjana.

Otsikko

Aloita motivaatiokirjeesi otsikolla, joka kertoo selkeästi, mihin tehtävään tai opiskelupaikkaan olet hakemassa. Otsikko voi olla esimerkiksi "Motivaatiokirje – [Tehtävän nimi]" tai "Motivaatiokirje – [Opiskelualan nimi]".

Osoite ja päiväys

Kirjoita osoite ja päiväys kirjeen oikeaan yläkulmaan tai vasempaan yläkulmaan, riippuen kulttuurisista säännöistä. Muista sisällyttää oma nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi sekä vastaanottajan nimi, yrityksen tai oppilaitoksen nimi ja osoite.

Aloitus

Aloita motivaatiokirjeesi tervehdyksellä, joka kohdistuu suoraan vastaanottajalle, esimerkiksi "Hyvä [Vastaanottajan nimi]" tai "Hyvä [Yrityksen/oppilaitoksen nimi]". Jos et tiedä vastaanottajan nimeä, voit käyttää neutraalia tervehdystä, kuten "Hyvä rekrytoija" tai "Hyvä valintatoimikunta".

Kappaleet

Motivaatiokirjeen sisältö jaetaan useisiin selkeisiin kappaleisiin, jotka käsittelevät eri aiheita. Tyypillisesti motivaatiokirje sisältää seuraavat kappaleet:

 1. Johdanto: Kerro lyhyesti, kuka olet ja mihin tehtävään tai opiskelupaikkaan olet hakemassa. Voit myös mainita, mistä sait tiedon avoimesta paikasta.
 2. Tausta ja kokemus: Kuvaa lyhyesti koulutustaustaasi, aiempaa työkokemustasi ja saavutuksiasi, jotka ovat relevanteja haettavaan tehtävään tai opiskelupaikkaan.
 3. Kiinnostuksen syy ja tavoitteet: Selitä, miksi olet kiinnostunut kyseisestä tehtävästä tai opiskelupaikasta, ja mitä tavoitteita sinulla on siihen liittyen.
 4. Oma panos: Kerro, mitä erityisiä taitoja, osaamista ja kokemusta sinulla on, jotka tekevät sinusta sopivan hakijan tehtävään tai opiskelupaikkaan.

Lopetus

Lopeta motivaatiokirjeesi yhteenvedolla siitä, miksi olet paras valinta tehtävään tai opiskelupaikkaan, ja ilmaise kiinnostuksesi haastatteluun tai jatkokeskusteluun. Voit käyttää lopetuksessa kohteliasta ja positiivista ilmaisua, kuten "Kiitos ajastasi ja harkinnastasi. Odotan innolla mahdollisuutta keskustella kanssanne lisää."

Allekirjoitus

Allekirjoita motivaatiokirjeesi omalla nimelläsi, ja lisää tarvittaessa sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi allekirjoituksen alle. Jos lähetät kirjeen sähköisesti, voit käyttää skannattua allekirjoitusta tai kirjoittaa nimesi selkeällä käsialalla.

3. Motivaatiokirjeen sisältö

Hyvä motivaatiokirje sisältää seuraavat asiat

Itsensä esittely

Aloita motivaatiokirje esittelemällä itsesi lyhyesti ja kertoen, mistä olet kuullut avoimesta tehtävästä tai opiskelupaikasta. Tämä on hyvä tilaisuus luoda ensivaikutelma, joten ole ystävällinen ja ammattimainen.

Esimerkki: "Hei, nimeni on [Nimi] ja olen [ammatti tai opiskelija][koulutus ja/tai kokemus]. Luin [työpaikkailmoitus, verkkosivusto, suosittelija] kautta, että [yritys tai oppilaitos] etsii [tehtävä tai opiskelupaikka]."

Tausta ja kokemus

Kerro taustastasi ja aiemmasta kokemuksestasi, joka on relevanttia hakemaasi tehtävään tai opiskelupaikkaan. Voit mainita aiemmat työpaikat, projektit, vapaaehtoistyön tai opintoihin liittyvät saavutukset. Keskity erityisesti niihin kokemuksiin, jotka osoittavat, että olet sopiva hakemaasi tehtävään.

Esimerkki: "Viimeisen kolmen vuoden aikana olen työskennellyt [yritys tai organisaatio][tehtävä], jossa olen saanut laaja-alaista kokemusta [tärkeimmät tehtävät ja vastuut]. Olen myös ollut mukana [projekti tai vapaaehtoistyö], joka on antanut minulle arvokasta tietoa [aihe tai taidot]."

Miksi olet kiinnostunut tehtävästä tai opiskelupaikasta

Kerro, miksi olet kiinnostunut hakemastasi tehtävästä tai opiskelupaikasta. Tämä on tilaisuutesi näyttää, että olet tehnyt taustatutkimusta yrityksestä tai oppilaitoksesta ja ymmärrät, mitä he tarjoavat ja etsivät. Ole konkreettinen ja henkilökohtainen syytäsi.

Esimerkki: "Olen erittäin kiinnostunut [tehtävä tai opiskelupaikka], koska [yritys tai oppilaitos] tunnetaan [arvot, saavutukset, maine]. Minua erityisesti kiehtoo [projekti, ohjelma, tutkimusalue], joka liittyy vahvasti omiin kiinnostuksen kohteisiini."

Mitä voit tarjota työnantajalle tai oppilaitokselle

Kerro, mitä voit tarjota hakemallesi työpaikalle tai opiskelupaikalle. Tämä on tilaisuutesi korostaa omia vahvuuksiasi ja erottua muista hakijoista. Keskity taitoihin, ominaisuuksiin ja kokemuksiin, jotka ovat arvokkaita tehtävässä tai opiskelupaikassa.

Esimerkki: "Uskon, että voisin olla erinomainen lisä [yritys tai oppilaitos], koska minulla on vahva osaaminen [tärkeät taidot tai tiedot] ja olen erittäin [työskentelytapa, kuten joustava, luova, tehokas]. Olen myös kehittänyt hyvät [viestintä-, johtamis-, ongelmanratkaisutaidot] aiemmissa tehtävissäni."

Tulevaisuuden suunnitelmat ja tavoitteet

Lopuksi, kerro lyhyesti tulevaisuuden suunnitelmistasi ja tavoitteistasi, ja kuinka ne liittyvät hakemaasi tehtävään tai opiskelupaikkaan. Tämä auttaa osoittamaan, että olet motivoitunut ja sitoutunut pitkällä aikavälillä.

Esimerkki: "Tavoitteenani on [tulevaisuuden suunnitelmat, kuten edetä uralla, parantaa taitoja, siirtyä uudelle alalle, saada tutkinto]. Uskon, että [tehtävä tai opiskelupaikka] antaisi minulle loistavan mahdollisuuden kehittyä ammatillisesti ja saavuttaa nämä tavoitteet."

4. Motivaatiokirjeen muotoilu ja ulkoasu

Motivaatiokirjeen ulkoasulla ja muotoilulla on suuri merkitys sen luettavuuteen ja ammattimaisuuteen. Seuraavassa on joitakin perusperiaatteita, jotka auttavat sinua luomaan selkeän ja tyylikkään motivaatiokirjeen.

Fontti ja koko

Valitse yleisesti hyväksytty, helppolukuinen fontti, kuten Times New Roman, Arial tai Calibri. Pidä fonttikoko kohtuullisena, esimerkiksi 11 tai 12 pistettä, jotta teksti on mukavaa luettavaa. Vältä liian pientä tai suurta tekstiä, joka voi tehdä kirjeestä vaikealukuisen tai epäammattimaisen näköisen.

Marginaalit ja riviväli

Aseta marginaalit kohtuullisen kokoisiksi, esimerkiksi 2,5 cm jokaiselle sivulle, jotta teksti ei näytä ahtaalta tai hukkuneelta. Käytä 1,0 - 1,5 riviväliä, jotta teksti on selkeää ja helppoa seurata. Liian tiheä tai harva riviväli voi tehdä tekstistä vaikealukuisen.

Tekstin tasaus

Tasaa teksti vasemmalle, jolloin se on helpompi lukea ja näyttää siistiltä. Oikean reunan tasaus voi tehdä tekstistä vaikeammin seurattavaa ja epäsiistiä. Jos haluat, voit käyttää lohkoasetusta (justify), mutta varmista, että se ei aiheuta liian suurta hajontaa sanojen väleihin.

Väliotsikot

Käytä väliotsikoita järjestämään motivaatiokirjeen sisältö selkeästi ja helpottamaan lukijan seuraamista. Väliotsikoiden avulla voit erottaa eri osiot toisistaan ja auttaa lukijaa löytämään haluamansa tiedot nopeasti. Varmista, että väliotsikot ovat informatiivisia ja ytimekkäitä, ja että niiden muotoilu on yhtenäinen koko kirjeessä.

5. Motivaatiokirjeen kieli ja tyyli

Motivaatiokirjeen tarkoituksena on vakuuttaa vastaanottaja siitä, että olet oikea henkilö tehtävään tai opiskelupaikkaan. Siksi on erittäin tärkeää, että kirjeen kieli ja tyyli ovat huoliteltuja ja ammattimaisia. Tässä osiossa käsittelemme kolmea keskeistä seikkaa motivaatiokirjeen kielen ja tyylin osalta: aktiivinen ja positiivinen sävy, selkeä ja ymmärrettävä kieli sekä oikeinkirjoitus ja kielioppi.

Aktiivinen ja positiivinen sävy

Aktiivinen ja positiiivinen sävy tekevät motivaatiokirjeestä vakuuttavamman.

Motivaatiokirjeessä kannattaa käyttää aktiivista ja positiivista sävyä. Aktiivinen sävy tarkoittaa sitä, että lauseissa on selkeä subjekti, joka tekee jotakin. Tämä auttaa tekemään tekstistä dynaamisemman ja vakuuttavamman. Positiivinen sävy puolestaan luo mielikuvan itsevarmasta ja innostuneesta hakijasta. Korosta saavutuksiasi, taitojasi ja vahvuuksiasi, mutta vältä ylimielisyyttä.

Esimerkki aktiivisesta ja positiivisesta lauseesta:

 • "Olen kehittänyt vahvat projektinhallintataidot työskennellessäni useiden onnistuneiden projektien parissa."

Selkeä ja ymmärrettävä kieli

Motivaatiokirjeessä tulee käyttää selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Vältä monimutkaisia lauserakenteita, ammattislangia ja vierasperäisiä sanoja, ellei niiden käyttö ole välttämätöntä. Lukijan tulee ymmärtää tekstisi vaivatta. Pidä myös kappaleet ja lauseet lyhyinä ja ytimekkäinä, jotta teksti on helppo seurata.

Esimerkki selkeästä ja ymmärrettävästä lauseesta:

 • "Olen erittäin kiinnostunut tästä tehtävästä, koska se tarjoaa minulle mahdollisuuden kehittää osaamistani ja edetä urallani."

Oikeinkirjoitus ja kielioppi

Huolellinen oikeinkirjoitus ja kielioppi ovat tärkeitä motivaatiokirjeessä, sillä ne antavat ammattimaisen vaikutelman ja kertovat huolellisuudestasi. Kirjoita teksti ensin luonnosmuodossa ja tarkista se useaan kertaan. Käytä oikolukutyökaluja, kuten Grammarly tai Microsoft Wordin oikoluku, mutta älä luota niihin sokeasti. Pyydä myös tuttavaa tai ammattilaista tarkistamaan tekstisi.

Vinkkejä oikeinkirjoituksen ja kieliopin parantamiseen:

 • Lue teksti ääneen, jotta huomaat mahdolliset virheet tai epäselvät kohdat.
 • Tarkista erityisesti yleisesti tehdyt virheet, kuten yhdyssanat, välimerkit ja isot alkukirjaimet.
 • Vältä lyhenteitä ja epävirallista kieltä, kuten "btw" tai "lol".

Muista, että motivaatiokirjeen kielen ja tyylin on oltava huoliteltuja ja ammattimaisia, jotta se herättää vastaanottajan kiinnostuksen ja antaa sinusta positiivisen kuvan.

6. Motivaatiokirjeen tarkistaminen ja viimeistely

Oikoluku ja tarkistus

Kun olet saanut motivaatiokirjeen kirjoitettua, on aika tarkistaa se huolellisesti. Oikoluvun avulla voit varmistaa, että teksti on virheetöntä, selkeää ja ymmärrettävää. Tarkista ainakin seuraavat asiat:

 • Oikeinkirjoitus: Varmista, että kaikki sanat on kirjoitettu oikein. Voit käyttää oikeinkirjoitustarkistinta, mutta älä luota siihen sokeasti – tarkista itse kaikki epäilyttävät kohdat.
 • Kielioppi ja välimerkit: Tarkista, että lauseet ovat järkeviä ja niissä on oikeat välimerkit. Vältä pitkiä ja monimutkaisia lauseita – ne vaikeuttavat lukemista ja ymmärtämistä.
 • Rakenne ja loogisuus: Varmista, että motivaatiokirjeen kappaleet etenevät loogisesti ja jokainen kappale keskittyy yhteen aiheeseen. Tarkista myös, että kappaleiden järjestys on johdonmukainen ja helppo seurata.
 • Sisältö: Tarkista, että olet käsitellyt kaikki tärkeät asiat ja ettet ole unohtanut mitään oleellista. Samalla varmista, että et ole toistanut itseäsi turhaan.

Palautteen pyytäminen

Kun olet tarkistanut motivaatiokirjeen itse, pyydä joku toinen henkilö lukemaan se ja antamaan palautetta. Tämä voi olla ystävä, perheenjäsen tai kollega, joka tuntee sinut ja osaa arvioida tekstiä objektiivisesti. Pyydä heitä kiinnittämään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Yleisvaikutelma: Kysy, miltä motivaatiokirje vaikuttaa ensi silmäyksellä. Onko se houkutteleva ja mielenkiintoinen? Herättääkö se lukijan kiinnostuksen?
 • Selkeys ja ymmärrettävyys: Kysy, oliko teksti helppo lukea ja ymmärtää. Olisiko jokin kohta kaivannut lisäselvitystä tai parempaa muotoilua?
 • Persoonallisuus ja tyyli: Kysy, tuliko sinun persoonallisuutesi ja tyyli esiin tekstissä. Oliko teksti aito ja rehellinen? Oliko siinä sopivasti yksityiskohtia, jotka auttavat lukijaa hahmottamaan, millainen ihminen olet?
 • Parannusehdotukset: Kysy, mitä kohtia tekstissä voisi parantaa. Onko esimerkiksi jokin lause tai ilmaisu, joka ei toimi tai joka voisi olla parempi?

Kun olet saanut palautetta, käy motivaatiokirje läpi vielä kerran ja tee tarvittavat muutokset. Muista, että motivaatiokirje on tärkeä osa työnhakua tai opiskelupaikan hakemista, joten älä hätiköi sen kanssa – varaa riittävästi aikaa sen hiomiseen ja viimeistelyyn.

Muista pyytää palautetta motivaatiokirjeestäsi.

Esimerkkejä onnistuneista motivaatiokirjeistä

Tässä kappaleessa esittelemme kaksi esimerkkiä onnistuneista motivaatiokirjeistä, jotka voivat toimia inspiraationa ja mallina oman motivaatiokirjeesi kirjoittamiseen. Ensimmäinen esimerkki on suunnattu työnhaussa ja toinen opiskelupaikan hakemiseen.

Esimerkki 1: Motivaatiokirje työnhakuunMarja Meikäläinen
Esimerkkikatu 1
12345 Kaupunki
marja.meikalainen@email.com
+358 40 123 4567

Yritys Oy
Henkilöstöhallinto
Toimitusjohtaja Timo Työnantaja
Työpaikkakatu 2
67890 Yrityslä

 1. tammikuuta 2022

Arvoisa Timo Työnantaja,

Olen innokas ja kokenut markkinointiasiantuntija, ja haluaisin hakea avoinna olevaa markkinointipäällikön tehtävää Yritys Oy:ssä. Luin ilmoituksen tehtävästä yrityksenne verkkosivuilta, ja uskon omistautumiseni ja kokemukseni olevan juuri sitä, mitä etsitte.

Viimeiset viisi vuotta olen työskennellyt markkinointiasiantuntijana Mainosfirma Oy:ssä, jossa olen vastannut monipuolisista markkinointiprojekteista sekä niiden suunnittelusta että toteutuksesta. Tämän myötä olen hankkinut vahvan osaamisen digitaalisesta markkinoinnista ja brändinrakentamisesta. Olen myös osallistunut aktiivisesti yrityksen sisäisiin koulutuksiin ja kehittänyt osaamistani jatkuvasti.

Yritys Oy:n arvot ja keskittyminen kestävään kehitykseen puhuttelevat minua erityisen paljon. Uskon, että markkinointipäällikkönä voisin tuoda yritykseen uusia ideoita ja auttaa teitä saavuttamaan tavoitteitanne kestävän kehityksen saralla.

Olen luova, joustava ja oma-aloitteinen tiimipelaaja, joka nauttii haasteiden ratkaisemisesta ja on valmis tarttumaan toimeen. Minulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky motivoida muita yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.

Toivon tilaisuutta kertoa lisää itsestäni ja siitä, miten voisin tukea Yritys Oy:n kasvua ja menestystä. Olen valmis haastatteluun teille sopivana ajankohtana. Kiitos ajastanne, ja odotan innolla yhteydenottoanne.

Ystävällisin terveisin,

Marja Meikäläinen

Esimerkki 2: Motivaatiokirje opiskelupaikan hakemiseenMaija Opiskelija
Opiskelijatie 3
23456 Yliopistokaupunki
maija.opiskelija@email.com
+358 50 123 4567

Yliopisto X
Valintatoimikunta
Professori Paula Pätevä
Yliopistonkatu 4
78901 Yliopistokaupunki

 1. tammikuuta 2022

Arvoisa Professori Paula Pätevä,

Haluaisin hakea maisteriohjelmaan Kauppatieteiden tiedekunnassa Yliopisto X:ssä syksyllä 2022 alkavaksi lukuvuodeksi. Olen erityisen kiinnostunut markkinoinnin ja brändäyksen erikoistumisalasta, sillä uskon sen vastaavan omia intohimojani ja tavoitteitani.

Valmistuin kandidaatiksi kauppatieteistä Yliopisto Y:stä joulukuussa 2021 pääaineenani markkinointi. Opintojeni aikana keskityin erityisesti digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median strategioihin. Kandidaatin tutkielmani käsitteli pienyritysten brändäyksen merkitystä sosiaalisessa mediassa, ja se sai erinomaiset arviot ohjaajaltani.

Olen myös aktiivisesti osallistunut erilaisiin vapaaehtoishankkeisiin ja tapahtumiin, joissa olen päässyt soveltamaan markkinointioppejani käytännössä. Tämä on auttanut minua kehittämään taitojani entisestään ja ymmärtämään markkinoinnin merkitystä erilaisissa yhteyksissä.

Yliopisto X:n maine yhtenä maan parhaista yliopistoista ja laadukkaasta opetuksestaan tekee siitä unelmakohteeni jatko-opinnoille. Uskon, että maisteriohjelmanne tarjoaa minulle mahdollisuuden kehittää osaamistani huippuosaajien ohjauksessa, verkostoitua alan ammattilaisten kanssa ja saavuttaa tavoitteeni työskennellä kansainvälisessä yrityksessä markkinointipäällikkönä.

Kiitos harkitessanne hakemustani, ja toivon tilaisuutta kertoa lisää itsestäni ja motivaatiostani opiskella Yliopisto X:ssä. Odotan innolla vastaustanne.

Ystävällisin terveisin,

Maija Opiskelija

Yleisiä virheitä ja sudenkuoppia

Motivaatiokirjeen kirjoittaminen voi olla haastavaa, ja tietyt virheet saattavat heikentää sen vaikutusta. Tässä luetellaan yleisiä virheitä ja sudenkuoppia, joita kannattaa välttää:

 1. Liian pitkä tai lyhyt teksti: Pyri pitämään motivaatiokirje yhden sivun mittaisena. Liian pitkä teksti voi olla raskasta lukea ja viesti saattaa hukkua yksityiskohtiin. Liian lyhyt teksti taas voi antaa vaikutelman, että et ole panostanut kirjeeseen kunnolla.
 2. Epäselvä tai sekava rakenne: Motivaatiokirjeen tulisi olla selkeä ja loogisesti etenevä. Pidä kappaleet lyhyinä ja jäsenneltyinä, ja käytä väliotsikoita auttaaksesi lukijaa seuraamaan tekstiä.
 3. Kliseiden ja fraasien käyttö: Vältä turhia latteuksia ja ympäripyöreitä ilmaisuja. Pyri sen sijaan kertomaan konkreettisesti, miksi olet kiinnostunut tehtävästä, mitä voit tarjota ja miten olet kehittänyt taitojasi.
 4. Liika itsekeskeisyys: Vaikka motivaatiokirjeessä kerrotaankin itsestä, on tärkeää osata ilmaista, miten voit tuoda lisäarvoa työnantajalle tai oppilaitokselle. Keskity kertomaan, miten aikaisemmat kokemuksesi ja saavutuksesi ovat valmistaneet sinua kyseiseen tehtävään tai koulutukseen.
 5. Toistot ja ristiriitaisuudet: Varmista, että et toista itseäsi tarpeettomasti ja että motivaatiokirjeessä esittämäsi asiat ovat yhteneväisiä ansioluettelosi kanssa. Ristiriitaiset tiedot voivat herättää epäluuloja ja heikentää uskottavuuttasi.
 6. Puutteellinen oikoluku: Huolellinen oikoluku on tärkeää, jotta motivaatiokirjeestä ei jää kirjoitusvirheitä, kielioppivirheitä tai puutteellisia lauseita. Tarkista myös, että olet käyttänyt oikeita nimiä ja termejä.
 7. Liian yleinen sisältö: Vältä kirjoittamasta liian yleisluontoista motivaatiokirjettä, joka voisi sopia mihin tahansa tehtävään tai opiskelupaikkaan. Räätälöi teksti aina sen mukaan, mitä työnantaja tai oppilaitos hakee, ja osoita, että olet tutustunut heidän toimintaansa ja arvoihinsa.
 8. Epäolennaisen tiedon sisällyttäminen: Keskity motivaatiokirjeessä olennaisiin tietoihin, jotka liittyvät haettavaan tehtävään tai opiskelupaikkaan. Älä käytä tilaa kertomalla esimerkiksi harrastuksistasi, elleivät ne ole suoraan relevantteja.

Välttämällä näitä virheitä ja sudenkuoppia voit parantaa motivaatiokirjeesi vaikutusta ja lisätä mahdollisuuksiasi menestyä työnhaussa tai opiskelupaikan saamisessa.

Älä kaadu sudenkuoppaan motivaatiokirjeessäsi

Usein kysyttyjä kysymyksiä motivaatiokirjeestä

Tässä osiossa käsittelemme usein kysyttyjä kysymyksiä motivaatiokirjeen kirjoittamisesta ja annamme vinkkejä niiden ratkaisemiseen.

1. Kuinka pitkä motivaatiokirjeen tulisi olla?

 • Yleensä motivaatiokirjeen tulisi olla noin yhden sivun mittainen. Tavoitteena on esittää itsesi ja motivaatiosi tiiviisti ja ytimekkäästi.

2. Voiko motivaatiokirjeessä käyttää luovuutta ja persoonallisia elementtejä?

 • Kyllä, mutta ole tarkkana: Vaikka motivaatiokirjeessä voi tuoda esiin persoonallisuuttaan, tulee sen pysyä ammattimaisena ja asiallisena. Voit käyttää luovuutta esimerkiksi rakenteessa tai kielikuvissa, mutta varmista, että ne eivät vie huomiota pois kirjeen pääsisällöstä.

3. Miten välttää kliseitä ja yleisluontoisia ilmauksia motivaatiokirjeessä?

 • Pyri olemaan mahdollisimman konkreettinen ja yksityiskohtainen esitellessäsi itseäsi, taustaasi ja tavoitteitasi. Vältä yleisiä ilmauksia, kuten "olen erittäin motivoitunut" tai "minulla on hyvät kommunikaatiotaidot", ja anna sen sijaan esimerkkejä tilanteista, joissa olet osoittanut näitä taitoja.

4. Miten korostaa osaamistaan ja saavutuksiaan ilman ylimielisyyttä?

 • Ole itsevarma, mutta nöyrä: Esittele saavutuksesi ja taitosi rehellisesti ja positiivisesti, mutta älä liioittele tai kehu itseäsi liikaa. Voit myös mainita, miten olet oppinut virheistäsi ja kehittynyt niiden myötä.

5. Pitäisikö motivaatiokirjeessä mainita palkkatoive?

 • Jos työnantaja tai oppilaitos on erikseen pyytänyt ilmoittamaan palkkatoiveen, voit mainita sen motivaatiokirjeessä. Muussa tapauksessa keskity enemmän siihen, miksi olet kiinnostunut tehtävästä tai opiskelupaikasta ja mitä voit tarjota.

6. Kuinka räätälöidä motivaatiokirje eri työpaikkoihin tai opiskelupaikkoihin?

 • Tee taustatutkimusta työnantajasta tai oppilaitoksesta ja mieti, mitä taitoja ja ominaisuuksia he arvostavat. Korosta näitä taitoja ja ominaisuuksia motivaatiokirjeessäsi. Älä käytä samaa motivaatiokirjettä jokaiseen hakemukseen, vaan muokkaa sitä tilanteen mukaan.

7. Miten saada motivaatiokirje erottumaan muiden hakijoiden joukosta?

 • Pyri tuomaan esiin oma ainutlaatuinen näkökulmasi ja kokemuksesi. Mieti, mitä juuri sinä voit tarjota, jota muut eivät välttämättä pysty. Ole rohkea, mutta asiallinen, ja anna persoonallisuutesi näkyä tekstissä.

10. Lopuksi: Motivaatiokirjeen merkitys työ- ja opiskeluelämässä

Motivaatiokirje on tärkeä osa sekä työnhaun että opiskelupaikan hakemisen prosessia. Se antaa sinulle mahdollisuuden tuoda esiin persoonallisuuttasi, osaamistasi ja intoasi, ja erottua muista hakijoista. Huolellisesti laadittu ja mietitty motivaatiokirje voi olla ratkaiseva tekijä saadessasi unelmatyön tai päästessäsi haluamaasi oppilaitokseen.

On tärkeää muistaa, että motivaatiokirje ei ole pelkkä toisinto ansioluettelostasi tai hakemuslomakkeesta. Sen sijaan sen tulee täydentää näitä dokumentteja ja antaa lukijalle syvempi ymmärrys siitä, kuka olet, mitä olet saavuttanut ja mitä tavoittelet tulevaisuudessa.

Hyvä motivaatiokirje on selkeä, ytimekäs ja informatiivinen. Se kertoo lukijalle, miksi olet kiinnostunut kyseisestä tehtävästä tai opiskelupaikasta, miten aiempi kokemuksesi ja taitosi tukevat tätä tavoitetta, ja millaisia arvoja ja asenteita tuot mukanasi. Motivaatiokirjeen tulee myös osoittaa, että olet tehnyt taustatutkimusta työnantajasta tai oppilaitoksesta, ja ymmärrät, mitä he arvostavat ja odottavat hakijoilta.

Muista, että motivaatiokirje on vain yksi osa kokonaisuutta. Sen lisäksi, että panostat motivaatiokirjeen laatuun, on tärkeää kehittää itseäsi ammatillisesti ja henkilökohtaisesti, verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa ja etsiä aktiivisesti uusia mahdollisuuksia. Motivaatiokirje on yksi keino näyttää parhaat puolesi, mutta menestyksen avaimet löytyvät sinusta itsestäsi ja siitä, miten tartut haasteisiin ja mahdollisuuksiin, joita eteesi tulee.

Toivottavasti tämä blogipostaus on auttanut sinua ymmärtämään motivaatiokirjeen merkityksen ja antanut sinulle eväitä kirjoittaa vakuuttava ja vaikuttava kirje. Onnea matkaan työnhaussa ja opiskelupaikan hakemisessa – muista, että jokainen onnistunut motivaatiokirje on askel kohti unelmiesi toteutumista!

Työnhaku kuntoon muutamalla askeleella

1

Valitse valmis CV pohja ja tee ansioluettelo vain muutamassa minuutissa

Copyright © Cvpohjat.fi 2023 | Inmalti Oy

Made with ❤️ and ☕ in Finland

Tuki

Tietosuojaseloste

Hinnasto

Apua työnhakuun

Cv mallit

Ansioluettelo opas

Työhakemus opas

Saatekirje opas

Motivaatiokirje opas

Työhaastattelu opas