Cvpohjat.fi
Cvpohjat.fi

Ymmärtäminen ja laadinta

Työsopimuksen tekeminen ja sen sisältö

Työsopimus on tärkeä asiakirja, joka määrittelee työntekijän ja työnantajan väliset oikeudet ja velvollisuudet. Sopimuksen tekemiseen ja sisältöön liittyy monia tärkeitä seikkoja, jotka on hyvä tietää ennen allekirjoittamista. Tässä artikkelissa käydään läpi työsopimuksen keskeiset osa-alueet sekä annetaan vinkkejä sopimuksen tekemiseen.

Lataa valmis CV pdf muodossa tai lähetä suoraan sähköpostiin.

Kokeile 100% ilmaiseksi

Yli 20 erilaista cv mallia

Luo myös työhakemus & saatekirje

Parhaat cv pohjat netissä
Työharjoittelu on tilaisuus loistaa

📝 Työsopimuspohja: Vinkit ja malli erilaisiin työsopimuksiin

Työsopimuksen sopiminen on erittäin tärkeä osa uuden työntekijän kanssa aloitettaessa. Se on muodoltaan vapaamuotoinen ja sitoo niin työnantajaa kuin sen tekijääkin. Vaikka kyseessä on täysin vapaamuotoinen sopimus, joka voidaan tehdä myös suullisesti tai sähköisesti, kannattaa työsopimukseen sisällyttää tietyt asiat. Kun työsopimus on tehty huolella, ei sopimuksesta synny epäselvyyksiä. Kirjallinen sopimus on aina kaikista paras tapa tehdä työsopimus. Tällöin tiedoista on mustaa valkoisella. Kaikki työsopimukset, niin toistaiseksi voimassa olevat kuin kesätyö- tai harjoittelusopimukset kannattaa tehdä kirjallisesti. Kerromme sinulle, miten saat tehtyä hyvän työsopimuksen, joka on selkeä ja palvelee niin työnantajan kuin sen tekijänkin etuja parhaalla mahdollisella tavalla.

🎯 Miksi työsopimuspohja on tärkeä?

Työsopimus on hyvä tehdä kirjallisena, sillä se on molemman osapuolen edun mukaista. Tarvittaessa sopimukseen voidaan aina palata ja selvittää, mitä olikaan sovittu. Sopimuksen ehtoja ei pääsääntöisesti voi kumpikaan osapuoli yksisuuntaisesti muuttaa. Sopimus sitouttaa työntekijän tekemään sovittua tehtävää määrättyä palkkaa ja muita etuuksia vastaan.

Kirjallinen työsopimus on hyvä tehdä ennen työsuhteen alkua, sillä jos yli kuukauden sopimuksen tekee suullisesti työntekijän kanssa tulee työntekijälle silti antaa kirjallisena työsuhteen keskeiset ehdot viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättyessä. Tämän takia voi olla yksinkertaisempaa tehdä kirjallinen sopimus ainakin pidempien työsuhteiden kohdalla, sillä työn joutuu tekemään kuitenkin. Selvitys on annettava työntekijälle ilman erillistä pyyntöä, joten siitä ei voi luistaa. Työsopimuksen tekeminen on tehty nykyaikana vielä hyvin yksinkertaiseksi loppujen lopuksi, joten se on hyödyllistä tehdä.

Kun sopimus on tehty kirjallisena ja se on allekirjoitettu, se on myös sitova. Tämä sitoo myös työntekijää. Esimerkiksi tämän jälkeen työsopimus on olemassa, ei työntekijä voi vedota ettei tulekkaan töihin, koska sopimusta ei olisikaan. Puheen tasolla tehdyssä sopimuksessa on aina se vaara, että myös työnantaja voi tulla huijatuksi. Työsopimukseen kirjataan esimerkiksi työn alkamisajankohta ja määräaikaisen sopimuksen kohdalla työn päättymispäivä tai arvioitu päättyminen, jos työsopimus päättyy kun projekti päättyy. Myös työntekopaikka tulee määritellä sopimukseen. Näistä on hyötyä myös työnantajalle, sillä tällöin työn pelisäännöt ovat selkeitä työntekijälle.

📋 Työsopimuspohjan sisältö

Hyvän työsopimuspohjan tulisi sisältää ainakin seuraavat asiat:

 1. Työntekijän ja työnantajan yhteystiedot
 2. Työsuhteen alkamis- ja mahdollinen päättymispäivä
 3. Työtehtävät ja työaika
 4. Palkka ja muut mahdolliset etuudet
 5. Loma- ja sairausajan ehdot
 6. Irtisanomisaika

Tarkempaa tietoa ja vinkkejä työsopimuspohjan tekemiseen löydät esimerkiksi sivulta: tyonhaku

🚀 Aloita työnhaku CV:n avulla

Muista, että hyvä työsopimuspohja on vain yksi osa onnistunutta työnhakua. Voit aloittaa oman työnhakusi parantamalla CV:täsi ja ansioluetteloasi. Kokeile CV-konettamme ja tee vaikuttava CV nopeasti ja vaivattomasti. Lisää tietoa ansioluettelon tekemisestä löydät esimerkiksi näistä linkeistä:

Onnea työnhakuun! 🍀

🌟 Eri tyyppiset työsopimukset - löydä sopiva sinulle!

Työsopimuksia voidaan solmia eri tyyppisiin tarpeisiin, jotta työsuhteet vastaisivat sekä työntekijän että työnantajan tarpeita. Eri töitä koskee myös monesti eri ehdot esimerkiksi työehtosopimuslain mukaan. Työn tekemisen muodot voidaan jaotella seuraavasti:

 1. Vakituinen työsuhde
 2. Määräaikainen työsuhde
 3. Osa-aikatyö
 4. Keikkatyösopimus

Olipa kyseessä millainen sopimus tahansa, tehdään niitä aina kaksi kappaletta - kummallekin osapuolelle omansa. Nyt käymme läpi näitä sopimustyyppejä ja niiden erityispiirteitä! 📝

📌 Vakituinen työsuhde - turvallinen valinta

Vakituinen työsuhde tarkoittaa toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta. Tämänlainen työsuhde päättyy joko työntekijän tai työnantajan irtisanomiseen, eikä sopimukseen merkitä työsuhteen päättymispäivää. Irtisanomiselle työnantaja tarvitsee painavan syyn, kun taas työntekijä voi irtisanoutua perusteetta. Työsopimukseen monesti kuitenkin määritellään irtisanomisaika, joka koskee kumpaakin sopimuksen osapuolta. Laissa tämänlainen työsuhde voi loppua myös purkamisen perusteella.

📅 Määräaikainen työsuhde - selkeä alku ja loppu

Määräaikainen työsuhde päättyy ennalta määrättynä päivänä. Määräaikaisia työsopimuksia ei saa kuitenkaan ketjuttaa, joten jos suunnitelmissa on palkata työntekijä pidemmäksi aikaa, se kannattaa tehdä toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella. Vain perusteltu syy käy lähtökohtaisesti määräaikaisuuden perusteeksi. Määräaikaista työsuhdetta ei lähtökohtaisesti voi työntekijä tai työnantaja päättää ennen sen päättymispäivää, ellei kyse ole koeajasta. Halutessa määräaikaiseen sopimukseen voidaan kuitenkin solmia irtisanomisehto, jolloin irtisanomisehto toimii samalla tavoin kuin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Työsuhteen purkaminen edellyttää hyvin ollennaista sopimusrikkomusta.

⌛ Osa-aikatyö - joustavuutta arkeen

Osa-aikatyö tarkoittaa, että työtunteja on vähemmän kuin viittä työpäivää ja 37.5 tai 40 tuntia viikossa. Sopimuksessa voidaan erikseen sopia, että työtä tehdään vain osana päivistä tai tiettyinä päivinä. Osa-aikaiseen työhön ei kuitenkaan saa soveltaa huonompia ehtoja kuin kokoaikaisessa työssä olisi, mutta edut voidaan suhteuttaa työaikaa vastaavaksi. Palkanmaksu tapahtuu yleensä suhteessa työaikaan. Myös tuntityöntekijää voidaan kutsua osa-aikaiseksi työntekijäksi. Tuntisopimuksen tärkein ehto on työaikaehto, sillä määritellään kuinka paljon työntekijä on velvoitettu tekemään töitä. Käytössä on joko kiinteä työaika tai vaihteleva työaika.

🎤 Keikkatyösopimus - ketterä ratkaisu projekteihin

Keikkatyösopimusta käytetään silloin, jos työntekijä palkataan jotain tiettyä projektia varten tai yhteen tiettyyn keikkaan. Kyseessä on määräaikainen työsuhde, vaikka työn kesto olisi lyhyt ja sopimuksessa ei määriteltäisi työn tekemisen paikkaa. Monesti esimerkiksi sijaisuudet ovat keikkatyötä. Joskus keikkatyösopimus sovitaan yritykseen, joka hoitaa palkanmaksun, vaikka sopimuksessa oleva työskentelypaikka on jossain muualla. Keikkatyöntekijälle voidaan tehdä sopimukset kahdella eri tavalla: jokaisesta sijaisuusjaksosta aina erikseen tai sopimus sovitaan toistaiseksi voimassa olevana, mutta työaika vaihtelee aina tarpeen mukaan. Monesti tällöin voidaan solmia niin sanottu nollatuntisopimus, jolloin tunteja ei ole etukäteen luvattu työntekijälle.

💼 Etsitkö uutta työpaikkaa? Muista laatia huikea CV, joka saa työnantajien päät kääntymään! Käy kokeilemassa kätevää CV konettamme ja näytä osaamisesi parhaalla mahdollisella tavalla!

📝 Työsopimuspohja eri tilanteisiin: löydä oikea malli

Eri tilanteet vaativat erilaisia työsopimuspohjia, koska työn tekeminen on hieman erilaista. Löydät netistä helposti erilaisia ilmaisia työsopimuspohjia, joita voi hyödyntää sopimuksen tekemiseen. Voit taiteilla myös niiden pohjalta oman sopimuksen. Esimerkiksi kaupan alalle on olemassa omat työsopimukset , ja lisäksi netistä löydät myös määräaikaisen työsopimuspohjan englannin kielellä 🇬🇧.

🧐 Tärkeää sopimuksen pohjaa miettiessä

Kun mietit sopimuksen pohjaa, on tärkeää selvittää, käytetäänkö alalla jotain tiettyä työehtosopimusta. Tämä sanelee monesti erilaisia ehtoja työsopimukselle ja työn toteuttamiselle. Esimerkiksi palkkaus määräytyy usein työehtosopimuksen pohjalta, joten työehtosopimuksesta on hyvä ottaa selvää ennen työsopimuksen laatimista .

📄 Työsopimuslomakkeet ja -mallit: valitse sopiva

Hyvä työsopimuspohja on aina selkeä. Se on myös kattava ja sisältää työsopimuksen kannalta kaiken tärkeän tiedon kuten edut, ehdot, työtehtävät ja muut lain määrittelemät asiat 📚. Selkeällä ja riittävän kattavalla työsopimuspohjalla pääsee hyvin pitkälle. Työsopimusmalleja on hyvin paljon erilaisia. Ota huomioon, että erilainen malli sopii erilaiseen työnkuvaan. Netistä voi ladata valmiita PDF-pohjia tai Word-pohjia, joiden pohjalle voit täyttää työpaikan tiedot ja tarvittavat tiedot työsuhteesta ennen allekirjoitusta. Usein Word-pohja voi olla parempi vaihtoehto, jos olet kirjaamassa ylös tarkempia tietoja työsopimuksesta. Word-pohja on helpompi muokata kun PDF-lomake tarvitsee erillisen sovelluksen muokkaukseen .

💡 Ilmaiset sopimuspohjat ja mallit: säästä aikaa

Jos sopimuksen laatiminen ei onnistu itse, voi siihen etsiä apua ilmaisista sopimuspohjista ja malleista. Joskus ilmaisen sopimuspohjan tai mallin käyttäminen säästää myös aikaa, vaikka taitoja sopimuksen tekemiseen olisi myös itsellä ⏳. Pulaa ilmaisista pohjista ei varmasti ole, sillä netti on näitä pullollaan. Voit valita parhaan sopimuspohjan esimerkiksi perustuen siihen, mille alalle olet tekemässä työsopimusta.

📋 Varmista, että ilmaisessa sopimuspohjassa on ainakin nämä asiat:

 1. Tiedot sopijaosapuolista eli työnantajan ja työntekijän tiedot
 2. Millainen työsuhteen muoto on (toistaiseksi voimassaoleva sopimus, määräaikainen jne.)
 3. Peruste määräaikaisuudesta, jos kyseessä on määräaikainen työsuhde
 4. Milloin työn tekemisen kuuluisi alkaa
 5. Työaika, työntekopaikka ja pääasialliset työtehtävät
 6. Palkka ja koska palkka maksetaan
 7. Miten vuosiloma määräytyy
 8. Irtisanomisaika
 9. Mitä työehtosopimusta sovelletaan, jos sovelletaan
 10. Päiväys sekä sopijaosapuolten allekirjoitukset

Tehtävästä riippuen myös muiden asioiden sopiminen voi tulla kyseeseen. Kuitenkin kyseisellä listalla pääsee hyvin alkuun. Ja muista, että voit aina kokeilla CV-konettamme tehdäksesi vaikuttavan ansioluettelon nopeasti ja helposti! 😊

📝 Työsopimuksen laatiminen englanniksi: Step-by-step

Joskus työsopimuksen laatiminen englanniksi voi tulla myös kyseeseen. Sopimus tehdään engalnniksi, jos työpaikan työkieli on englanti tai jos työntekijä ei esimerkiksi puhu suomea. Tällöin englanti on universaali kieli, jonka avulla sopimus voidaan tehdä siten, että osapuolilla on mahdollisuus ymmärtää sopimuksen sisältö.

🌐 Miksi englanniksi?

Sopimuksen kirjoittaminen englanniksi vähentää väärinymmärryksiä. Ei ole kummankaan osapuolen etu, jos sopimusta ei voida ymmärtää oikein. Jo käännetyn version näyttäminenkin auttaa, jos lopullista sopimusta ei voida tehdä englanniksi. Englannin kielisen työsopimuksenkaan kanssa ei tarvitse jäädä yksin, sillä sopimuspohjia löytyy myös englanniksi. Tarkista vain, että oikeat asiat tulevat myös englannin kieliseen sopimukseen.

🔗 Tutustu myös: Ansioluettelo Englanniksi

📚 Yhteenveto: Kirjallisen työsopimuksen hyödyt

Työsopimuksen tekeminen kirjallisesti voi tuntua työnantajankin mielestä tarpeettomalta, onhan suullinen sopimus yhtä pätevä kuin kirjallinenkin. Kuitenkin työsopimuksen kirjallisessa tekemisessä on hyvätkin puolensa. Jos työsuhde on yhtään pidenmpi, joutuu työn tekemisen ehdot kuitenkin määritellä työntekijälle kirjallisesti, joten miksei tekisi samointein sopimusta kirjallisesti. Tällöin niin työntekijä ja työnantaja ovat kumpikin samalla sivulla työn tekemisen ehdoista.

📝 Sopimukseen määritellään tärkeimmät asiat

Sopimukseen määritellään tarkasti työsuhteen tärkeimmät asiat ja ehdot. Nämä ehdot määrittävät työn tekemistä ja luovat selkeyttä työn tekemiselle. Työnantaja tietää mihin on lupautunut, kun sopimuksessa on kaikki oleellinen. Sama koskee myös työntekijää. Työnantajan on kuitenkin syytä ottaa huomioon, että erilaisiin työsuhteisiin tarvitaan myös erilaisia työsopimuksia. Nämä seikat kannattaa ottaa huomioon ennen kuin lähtee tekemään sopimusta.

📚 Valmistautuminen: Kerää ehdot ja tiedot

Ehdot ja tiedot on hyvä kerätä kasaan ennen sopimuksen kirjoittamista. Jos kirjoittaminen ei onnistu itse, löytyy netistä hyvin paljon ilmaisia sopimuspohjia ja malleja, joiden avulla pääsee alkuun sopimuksen tekemisessä.

💡 Vinkki: Kokeile Cv konettamme, jolla on helppo tehdä CV

🌐 Ulkoiset linkit: Lisäapua työsopimuksen suunnitteluun

Olemme keränneet hyviä linkkejä, joiden avulla pääset eteenpäin työsopimuksen suunnittelemisen kanssa.

Työnhaku kuntoon muutamalla askeleella

1

Valitse valmis CV pohja ja tee ansioluettelo vain muutamassa minuutissa

Copyright © Cvpohjat.fi 2023 | Inmalti Oy

Made with ❤️ and ☕ in Finland

Tuki

Tietosuojaseloste

Hinnasto

Apua työnhakuun

Cv mallit

Ansioluettelo opas

Työhakemus opas

Saatekirje opas

Motivaatiokirje opas

Työhaastattelu opas