Cvpohjat.fi
Cvpohjat.fi

Tutustu Suomen parhaiten palkattuihin ammatteihin

Parhaat palkat Suomessa: kärkialojen ja ammattien vertailu

Mietitkö, millä aloilla ja ammateissa Suomessa tienataan parhaiten? Tässä artikkelissa käymme läpi suomalaisten palkkatilastoja ja vertailemme eri alojen ja ammattien ansioita.

Lataa valmis CV pdf muodossa tai lähetä suoraan sähköpostiin.

Kokeile 100% ilmaiseksi

Yli 20 erilaista cv mallia

Luo myös työhakemus & saatekirje

Parhaat cv pohjat netissä
Parhaat palkat Suomessa

Parhaat palkat Suomessa: Miten eri ammateissa tienataan? 💰

Johdanto 💡

Palkka on tärkeä motivaattori työntekijöille eri aloilla. Tämä käy ilmi eri aloilla julkisuudessa käydyistä palkkakeskusteluista sekä eri alojen lakkoilusta, joita Suomessa on nyt ollut lähiaikoina useita. Palkkataso on suoraan yhteydessä elämänlaatuun, ja erityisesti nyt elinkustannusten nousun myötä pienituloisilla on entistä vaikeampaa.

Vaikka sanotaankin, että raha ei itsessään tuo onnea, helpottaa se elämää monella tavalla. Hyvätuloisena on varaa pitää yllä korkeaa elintasoa, matkustella ja toteuttaa erilaisia haaveita helpommin. Tilanne, jossa rahaa jää myös sukanvarteen, voi olla stressittömämpää kuin jatkuvat rahahuolet. 🌴

Tässä blogikirjoituksessa käydään läpi Suomen parhaiten palkatut ammatit vuonna 2023 ja vertaillaan niitä mediaanipalkkaan. Tammikuussa 2022 suomalaisten mediaanipalkka oli 2968 euroa. Ylimmät palkkaluokat saivat tuloja 4100 euroa tai enemmän. Suurituloisimmilla aloilla palkkataso onkin huomattavasti korkeampi yleiseen mediaanipalkkaan nähden.

Blogikirjoituksessa tarkastelemme myös, onko kouluttautuminen välttämätöntä, ja onko hyväpalkkainen ammatti aina kovin vaativaa työtä. Voiko hyvälle tulotasolle yltää vähemmälläkin vaivalla? Lopuksi pohdimme, minkälaisia asioita kannattaa miettiä ammatinvalintaa tehdessä. On tärkeää miettiä, minkälaisen elintason itselleen haluaa, ja kuinka pitkän koulutuksen. Mikä motivoi, palkka vai ammatin arvostus?

Ammattia valitessa täytyy luottaa omiin kykyihinsä, erityisesti jos pyrkii haastavampaan koulutukseen. Suomessa jokaisella on mahdollisuus hakea mihin kouluun vain, joten heikommastakin elintasosta voi ponnistaa korkeammalle, jos vain on tahtoa. Mikäli kouluttautuminen ei niin paljon tunnu omalta jutulta, voi katsella muita mahdollisuuksia, joita on myös Suomessa runsaasti. Niitä käydään tässä kirjoituksessa läpi.

Parhaat palkat Suomessa

Parhaiten palkatut ammatit Suomessa 🏆

Vuonna 2023 kovapalkkaisimpia ammatteja on muun muassa laamanni, toimitusjohtaja, poliisipäällikkö ja kansliapäällikkö. Laamannin tulotaso valtiolla on keskimäärin 10120 euroa kuukaudessa, toimitusjohtajalla 10089 euroa, hieman enemmän valtiolla työskennellessä. Poliisipäällikkö tienaa 9323 euroa kuukaudessa ja kansliapäällikkö 9122 euroa ja jälleen hieman enemmän valtion leivissä. Näillä suurituloisimmilla aloilla palkat ovat moninkertaisia mediaanipalkkaan verrattaessa.

Kovapalkkaisia aloja on myös esimerkiksi osastonylilääkäri, ylilääkäri ja muutosjohtaja, joista osastonylilääkärin palkka on 7857 euroa kuukaudessa, ylilääkärin 7661 euroa ja muutosjohtajan 7641 euroa kuukaudessa. Palkoissa on eroja eri aloilla riippuen siitä, onko palkanmaksaja valtio, kunta vai yksityinen sektori. Valtiolla työskentelystä maksetaan suurinta palkkaa. Isoimpia palkkoja maksetaan johtotason tehtävissä oleville henkilöille, joka selittyy erityisosaamisella ja suurella vastuulla.

Lääkärien palkat eri erikoisaloilla 🩺

Lääkärin ammatti on tunnetusti hyvin palkattu. Lisäksi se on myös arvostettu, ja alalla työllistyy hyvin. Lääkäri voi helposti myös erikoistua eri lääketieteen aloille ja vaikuttaa näin myös palkkatasoonsa. Eri lääketieteen aloja on paljon, ja lääkäreiden ammatissa voi olla paljon vaihtelua. Koulutus on pitkä ja sisäänpääsyprosentti pieni, mutta työ on monipuolista ja palkitsevaa. Palkkaan vaikuttaa se, työskenteleekö yksityis- vai kuntasektorilla.

Lääkärin mediaanipalkka on 6377 euroa, ja erikoistuvan lääkärin mediaani 4128 euroa. Erikoislääkäreillä mediaanipalkka on 6447 euroa. Lisäkouluttautuminen nostaa lääkärin palkkatasoa tuntuvasti. Johtajatason lääkärin palkka on helposti kaksinkertainen perustason lääkäriin verrattuna.

Yleislääkärit voivat saada jopa suurempia kokonaisansioita kuin ylilääkärit. Yleislääkärien keskipalkka vuonna 2023 on 8856 euroa ja ylilääkärien 8795 euroa. Varatuomareiden keskipalkka taas on 5150 euroa, joka ei ihan yllä erikoistuneiden lääkäreiden palkkatasolle. Esimerkiksi erikoishammaslääkärin palkka on 7416 euroa, erikoislääkärin 6593 euroa ja osastonlääkärin 6281 euroa. Lääkärien palkat vaihtelevat suuresti eri erikoisalojen mukaan. Kirurgin palkka on keskimäärin 6338 euroa kuukaudessa. Työssä on myös suuri vastuu ja pitkä koulutus.

Pohdinta ammatinvalinnasta

Pohdinta ammatinvalinnasta 🤔

Ammatinvalinta on yksi elämän isoista päätöksistä. Tärkeintä on miettiä, mikä motivoi sinua ja mitkä ovat omat vahvuutesi. Onko sinulle tärkeämpää korkea palkka vai ammatin arvostus? Haluatko panostaa pitkään koulutukseen vai etsitkö nopeampaa reittiä hyvälle tulotasolle? Muista myös, että oikeanlainen asenne ja motivaatio voivat auttaa sinua etenemään urallasi ja nostamaan palkkatasoasi.

Jos haluat parantaa mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla, kannattaa panostaa ansioluetteloon. Kokeile CV-konettamme, jolla voit helposti luoda ammattimaisen ja vaikuttavan CV:n. Voit myös tutustua eri osa-alueisiin, kuten kielitaitoon, IT-taitoihin ja koulutukseen.

Ammattien palkat ja koulutuksen vaikutus: löydä oma tiesi kohti parempaa palkkaa! 🚀

Eri ammateissa palkat vaihtelevat koulutuksen ja kokemuksen mukaan. Se ei kuitenkaan tarkoita, että ainoastaan pitkä koulutus takaisi hyvän palkan. Tässä artikkelissa käymme läpi erilaisia esimerkkejä ammateista, joissa palkkaus voi olla yllättävän hyvä suhteessa koulutuksen kestoon. Saatat löytää itsellesi uusia mahdollisuuksia! 💡

Hyvä palkka lyhyellä koulutuksella: lennonjohtajat, veturinkuljettajat ja huippumyyjät 🛫🚂💼

Usko tai älä, mutta joidenkin ammattien kohdalla lyhyt koulutus voi avata ovet hyvätuloisten joukkoon. Tässä muutama esimerkki:

  • Lennonjohtajat: 1,5 vuoden koulutuksella ja keskimäärin 6 915 €/kk palkalla, lennonjohtajat ovat yksi esimerkki hyväpalkkaisesta työstä lyhyellä koulutuksella. Huomioithan kuitenkin, että työssä on suuri vastuu ja tiukat pääsyvaatimukset.
  • Veturinkuljettajat: 7,5 kuukauden koulutuksella ja keskimäärin 5 106 €/kk palkalla, veturinkuljettajan ammatti on toinen esimerkki hyvästä palkasta suhteellisen lyhyellä koulutuksella. Myös tässä ammatissa vastuu on suuri ja pääsyvaatimukset tiukat.
  • Huippumyyjät: Myyjänä voi tienata tuhansia euroja kuukaudessa ilman pitkää koulutusta, mikäli onnistuu olemaan erittäin menestyvä myyntitykissään. Tässä työssä menestys perustuu enemmän luontaisiin lahjakkuuksiin kuin koulutukseen.

Vaihtoehtoisia reittejä hyviin ansioihin: myyntiedustajat, isännöitsijät ja kiinteistönvälittäjät 🏠💼

Jos olet valmis ottamaan hieman enemmän vastuuta materiaalisista asioista, voit löytää itsellesi hyväpalkkaisen työn ilman perinteistä koulutusta. Tässä muutama esimerkki:

  • Myyntiedustajat: Keskimäärin 4 320 €/kk palkalla, myyntiedustajat voivat tienata jopa tuplasti suomalaisten yleiseen mediaanipalkkaan verrattuna.
  • Isännöitsijät: Keskimäärin 4 005 €/kk palkalla, isännöitsijöiden ansiot ovat myös selvästi suomalaisten keskiarvoa korkeammat.
  • Kiinteistönvälittäjät: Keskimäärin 3 615 €/kk palkalla, kiinteistönvälittäjät voivat ansaita lähes yhtä paljon kuin vastavalmistunut lääkäri pitkän korkeakoulutuksen jälkeen.

Koulutuksen vaikutus palkkakehitykseen: ei aina suoraviivaista 🎓💸

Vaikka koulutus usein vaikuttaa positiivisesti palkkakehitykseen, on olemassa myös aloja, joissa pitkä koulutus ei takaa korkeaa palkkaa. Esimerkiksi opettajien keskipalkka on 4 316 €, ja luokanopettajan mediaanipalkka on 3 500 €, joka on alle suomalaisten keskimääräisen palkan verran.

Suomalaisten keskimääräinen palkka ja mediaanipalkka: tiedätkö, missä olet suhteessa muihin? 💰

Suomalaiset tienaavat keskimäärin 3 700 € kuukaudessa, mutta mediaanipalkka on tätä pienempi, 2 968 € kuukaudessa. Tämä tarkoittaa, että puolet suomalaisista ansaitsee enemmän ja puolet vähemmän kuin mediaanipalkka.

Parhaiten palkatut ammatit ovat usein vastuullisia ja vaativia töitä, joihin vaaditaan asiantuntijuutta ja pitkää koulutusta. On kuitenkin hyvä muistaa, että palkka ei ole suoraan verrannollinen koulutuksen määrään, ja joissakin ammateissa voi päästä hyville ansioille myös ilman pitkää koulutusta.

Kun etsit itsellesi sopivaa uraa, kannattaa ottaa huomioon sekä palkkaus että koulutuksen kesto ja vaatimukset. Muista myös, että työelämässä on monia muitakin tärkeitä asioita kuin palkka, kuten työssä viihtyminen ja työelämän laatu.

Ja jos olet miettimässä uuden työn hakemista, suosittelemme kokeilemaan meidän CV-konettamme, jonka avulla voit luoda ammattimaisen ansioluettelon helposti ja nopeasti! 😊

Ammatin valinta vaikuttaa palkkaan

Lopuksi: Ammatinvalinnan tärkeimmät kriteerit 🎯

Parhaiten palkatut ammatit 💰

Kun puhutaan hyvin palkatuista ammateista, johtotason tehtävät, kuten kansliapäällikkö, poliisipäällikkö ja laamanni, nousevat esiin. Myös lääkärit ja hammaslääkärit tienaavat Suomessa hyvin. Näillä aloilla palkat ovat vähintään kaksinkertaisia suomalaisten mediaanipalkkaan verrattuna.

Yllättäen myös lyhyellä koulutuksella voi päästä hyvään tulotasoon. Tällaisia ammatteja on muun muassa lennonjohtaja ja veturinkuljettaja.

Ammatinvalinnan moninaiset tekijät 🧐

Ammatinvalinnassa kannattaa ottaa huomioon monta eri asiaa:

  1. Palkka ja elintaso: Mieti, millaista elintasoa toivot itsellesi.

  2. Koulutuksen kesto: Toiset arvostavat pitkää koulutusta ja asiantuntijatehtäviä, toiset taas haluavat nopeasti työelämään. Huomioi, että pitkä koulutus ei aina takaa korkeaa palkkaa, mutta työn sisältö voi olla niin mielekästä, että se palkitsee. Esimerkiksi monet opettajat kokevat kutsumusta siihen työhön, vaikka palkkataso ei vastaisikaan koulutusta.

  3. Työllisyystilanne: Ammattia valitessa on tärkeää miettiä myös alan työllisyystilannetta. Suomessa on paljon korkeakoulutettuja, jotka ovat työttömänä. Kannattaa miettiä, valitseeko sellaista vähintään viiden vuoden koulutusta, jolla on vaikea työllistyä.

Hyvän elintason varmistaminen 🏡

Jos haluaa varmistaa itselleen hyvän elintason, on hyvä mennä korkeakouluun ja siitä asiantuntijatehtäviin. Näitä aloja löytyy heti johtoportaan alapuolelta palkkavertailuista. Myös professorit ja asianajajat tienaavat tunnetusti hyvin. Nämä alat ovat myös hyvin työllistäviä, joten opiskelu ei varmasti ole turhaa.

💡 Muista kuitenkin, että ammatinvalinnan tärkeimpiä kriteerejä ovat työllistymisen mahdollisuudet ja palkka. Myös omat luontaiset kyvyt ja mielenkiinnon kohteet kannattaa ottaa huomioon.

Hyödyllisiä linkkejä 🌐

Tässä linkki Tilastokeskuksen sivuille, josta voi tarkistaa ajantasaiset tiedot ammattien palkoista ja keskipalkoista Suomessa.

Lisäksi toinen linkki ammattibarometriin, joka auttaa arvioimaan eri ammattien työllisyysnäkymiä tulevaisuudessa.

Kun olet valinnut sopivan alan, muista laittaa CV:si kuntoon! Käy kokeilemassa helppokäyttöistä CV konettamme, jolla luot tyylikkään ansioluettelon vaivattomasti.

Työnhaku kuntoon muutamalla askeleella

1

Valitse valmis CV pohja ja tee ansioluettelo vain muutamassa minuutissa

Copyright © Cvpohjat.fi 2023 | Inmalti Oy

Made with ❤️ and ☕ in Finland

Tuki

Tietosuojaseloste

Hinnasto

Apua työnhakuun

Cv mallit

Ansioluettelo opas

Työhakemus opas

Saatekirje opas

Motivaatiokirje opas

Työhaastattelu opas