Cvpohjat.fi
Cvpohjat.fi

Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää työharjoittelusta

Työharjoittelu: Opas menestyksekkääseen harjoitteluun

Tässä artikkelissa käsitellään työharjoittelun eri osa-alueita, kuten tavoitteita, erilaisia harjoittelutyyppejä, harjoittelupaikan etsimistä, harjoittelun aikana huomioon otettavia asioita ja harjoittelun jälkeistä aikaa.

Lataa valmis CV pdf muodossa tai lähetä suoraan sähköpostiin.

Kokeile 100% ilmaiseksi

Yli 20 erilaista cv mallia

Luo myös työhakemus & saatekirje

Parhaat cv pohjat netissä
Työharjoittelu on tilaisuus loistaa

Aloitus

Tervetuloa lukemaan artikkelia työharjoittelusta! Tässä artikkelissa käymme läpi työharjoittelun eri osa-alueita, sen merkitystä opiskelijoiden urakehitykselle ja vinkkejä, kuinka löytää sopiva harjoittelupaikka. Käsittelemme myös palkkausta ja muita etuuksia, joita saatat saada työharjoittelun aikana.

Artikkelin tavoitteena on antaa sinulle kattava tietopaketti työharjoittelusta, jotta voit hyödyntää sen mahdollisimman tehokkaasti urasi rakentamisessa.

Nyt kun olet valmis aloittamaan matkasi kohti onnistunutta työharjoittelua, siirrymme seuraavaan osioon, jossa käsittelemme työharjoittelun tavoitteita ja merkitystä.

Seuraava osio: Työharjoittelun tavoitteet ja merkitys

Työharjoittelun tavoitteet ja merkitys

Työharjoittelu on tärkeä osa opintoja ja urakehitystä. Sen avulla voit saada arvokasta käytännön kokemusta, oppia uusia taitoja ja luoda kontakteja työelämässä. Tässä osiossa käsitellään työharjoittelun tavoitteita ja merkitystä neljän keskeisen teeman kautta.

Opi työelämän taitoja

Työharjoittelun aikana opit monia työelämän taitoja, kuten yhteistyö-, viestintä- ja ongelmanratkaisutaitoja. Nämä taidot ovat tärkeitä menestyksesi kannalta työmarkkinoilla ja auttavat sinua sopeutumaan nopeasti erilaisiin työympäristöihin.

Verkostoidu alasi ammattilaisten kanssa

Työharjoittelun aikana sinulla on mahdollisuus tutustua alasi ammattilaisiin ja luoda kontakteja, jotka voivat auttaa sinua löytämään työpaikkoja tulevaisuudessa. Muista olla aktiivinen ja lähestyä ihmisiä rohkeasti, sillä verkostoituminen on tärkeä osa työelämää.

Kokeile opittuja taitoja käytännössä

Työharjoittelu antaa sinulle mahdollisuuden soveltaa opiskelun aikana opittuja tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä. Tämä auttaa sinua ymmärtämään paremmin opiskelemasi alan vaatimuksia ja mahdollisuuksia.

Selvitä uratoiveitasi

Työharjoittelu antaa sinulle arvokasta näkemystä siitä, millaista työskentely alallasi on käytännössä. Voit sen avulla selvittää, mikä osa-alue kiinnostaa sinua eniten ja minkälaisia työtehtäviä haluaisit tulevaisuudessa tehdä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että työharjoittelu on erinomainen tapa kehittää ammatillisia taitojasi, verkostoitua alasi ammattilaisten kanssa ja kartoittaa uratoiveitasi. Seuraavassa osiossa käsitellään erilaisia työharjoittelun muotoja ja niiden ominaisuuksia.## Eri tyyppisiä työharjoitteluja

Työharjoittelun tarkoitus on tarjota opiskelijoille mahdollisuus soveltaa oppimiaan taitoja käytännön työelämässä ja saada arvokasta kokemusta alaltaan. Eri tyyppisiä työharjoitteluja on monia, ja ne voivat vaihdella keston, tavoitteiden ja toteutuksen osalta. Tässä osiossa käsitellään erilaisia työharjoittelun muotoja ja niiden erityispiirteitä.

Pakollinen vs. vapaaehtoinen työharjoittelu

Monissa koulutusohjelmissa työharjoittelu on pakollinen osa opintoja, ja se tulee suorittaa ennen tutkinnon saamista. Pakollisen harjoittelun tavoitteet, kesto ja vaatimukset määritellään yleensä opetussuunnitelmassa. Vapaaehtoinen työharjoittelu puolestaan on opiskelijan oma valinta, ja se voi auttaa kartuttamaan kokemusta, verkostoitumaan ja parantamaan työllistymismahdollisuuksia valmistumisen jälkeen.

Korkeakouluharjoittelu

Korkeakouluharjoittelu on suunnattu korkeakouluopiskelijoille, ja se voi olla joko pakollinen tai vapaaehtoinen osa opintoja. Korkeakouluharjoittelun tavoitteena on antaa opiskelijoille mahdollisuus soveltaa korkeakoulussa opittuja tietoja ja taitoja käytännön työelämässä. Harjoittelupaikat voivat olla esimerkiksi yrityksiä, julkishallinnon organisaatioita tai järjestöjä, ja niiden tulee tarjota opiskelijalle riittävän haastavia ja monipuolisia tehtäviä.

Kesätyöharjoittelu

Kesätyöharjoittelu on tyypillisesti opiskelijoiden suorittama harjoittelu kesäaikana, jolloin heillä ei ole luentoja tai muita opintoja. Kesäharjoittelu voi olla pakollinen osa opintoja tai vapaaehtoinen mahdollisuus kartuttaa työkokemusta ja ansaita rahaa opintojen ohella. Kesäharjoittelupaikkoja on tarjolla monilla eri aloilla, ja ne voivat vaihdella keston ja tehtävien osalta.

Ulkomailla suoritettava työharjoittelu

Ulkomailla suoritettava työharjoittelu antaa opiskelijoille mahdollisuuden työskennellä kansainvälisessä ympäristössä ja saada arvokasta kokemusta erilaisten kulttuurien ja työtapojen kohtaamisesta. Ulkomaanharjoittelu voi olla myös erinomainen tilaisuus kehittää kielitaitoa ja luoda kansainvälisiä kontakteja. Monet korkeakoulut tarjoavat apurahoja tai muita tukimuotoja ulkomailla suoritettavaa harjoittelua varten.

Nyt kun tiedät eri tyypit työharjoittelusta, voit miettiä, mikä niistä sopii parhaiten sinun opintoihisi ja uratavoitteisiisi. Seuraavassa osiossa käsitellään työharjoittelupaikan etsimistä ja siihen liittyviä haasteita ja vinkkejä.

Työharjoittelupaikan etsiminen

Kun olet päättänyt, että haluat suorittaa työharjoittelun ja tiedät minkälaisen harjoittelun etsit, on aika aloittaa paikan etsiminen. Tässä osiossa käymme läpi, mistä löytää harjoittelupaikkoja, miten laadit hakemuksen ja ansioluettelon sekä valmistaudut haastatteluun. Lisäksi perehdymme LinkedIn-profiilin hyödyntämiseen työnhaussa.

Mistä löytää harjoittelupaikkoja

Hyviä keinoja löytää työharjoittelupaikkoja ovat:

 1. Koulusi tai oppilaitoksesi ilmoitustaulut ja sähköiset ilmoitukset
 2. Alan yritysten verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat
 3. Työnhakupalvelut, kuten Oikotie, TE-palvelut ja Monster
 4. Verkostoituminen: Kysy suosituksia opettajilta, perheeltä, ystäviltä ja muilta kontakteilta
 5. Tapahtumat ja rekrytointimessut, joissa yritykset esittelevät harjoittelumahdollisuuksia

Hakemuksen ja ansioluettelon laatiminen

Kun olet löytänyt kiinnostavan harjoittelupaikan, on aika laatia hakemus ja päivittää ansioluettelosi. Hakemuksen tulee olla selkeä, ytimekäs ja erottua edukseen muiden hakijoiden joukosta.

 • Aloita hakemuksesi kertomalla, miksi olet kiinnostunut juuri kyseisestä harjoittelupaikasta ja mitä voit tarjota yritykselle.
 • Kerro, mitä olet oppinut koulutuksessasi ja miten se liittyy harjoittelupaikkaan.
 • Mainitse aiemmat työkokemukset ja projektit, jotka osoittavat osaamistasi.
 • Lopuksi, ilmaise kiinnostuksesi haastatteluun ja kiitä lukijaa ajastaan.

Ansioluettelosi tulee olla visuaalisesti selkeä ja helppolukuinen. Seuraa näitä ohjeita:

 • Käytä selkeää fonttia ja riittävän suurta fonttikokoa (esim. 12 pistettä).
 • Jäsennä tietosi loogisiin osioihin, kuten henkilötiedot, koulutus, työkokemus, taidot ja harrastukset.
 • Käytä luettelomerkkejä tai numeroituja listoja esittämään tietoja selkeästi.
 • Hyödynnä ansioluettelomalleja, jos et ole varma, miten aloittaa.

Lue lisää ansioluettelon laatimisesta.

Haastatteluvalmistautuminen

Kun olet lähettänyt hakemuksen ja ansioluettelon, saatat saada kutsun haastatteluun. Valmistaudu haastatteluun seuraavasti:

 • Tutustu yritykseen ja sen arvoihin, jotta voit keskustella niistä haastattelussa.
 • Mieti vastauksia yleisiin haastattelukysymyksiin, kuten "Kerro itsestäsi" tai "Miksi haluat työskennellä täällä?".
 • Pukeudu siististi ja ammattimaisesti.
 • Harjoittele haastattelutilanteita ystävän tai perheenjäsenen kanssa.
 • Varaa aikaa saapua paikalle hyvissä ajoin ennen haastattelua.

Lue lisää työhaastatteluvalmistautumisesta.

LinkedIn-profiilin hyödyntäminen työnhaussa

LinkedIn on erinomainen työkalu työnhakuun, verkostoitumiseen ja oman osaamisen esittämiseen. Luo tai päivitä LinkedIn-profiilisi seuraavasti:

 • Täytä perustiedot, kuten koulutus, työkokemus ja taidot.
 • Lisää ammattimainen profiilikuva.
 • Kirjoita yhteenveto itsestäsi, joka kertoo lyhyesti osaamisestasi ja tavoitteistasi.
 • Pyydä suosituksia opettajilta, kollegoilta tai muilta kontakteilta.
 • Aktivoi "Olen avoin työmahdollisuuksille" -asetus, jotta rekrytoijat voivat löytää sinut helpommin.

Lue lisää LinkedIn-profiilin luomisesta ja parantamisesta.

Nyt kun olet valmis etsimään työharjoittelupaikkaa, on aika keskittyä itse harjoittelujaksoon. Seuraavassa osiossa käsittelemme työharjoittelun aikana tehtäviä asioita, kuten harjoittelusopimuksen solmimista ja tavoitteiden asettamista.## Työharjoittelun aikana

Kun olet löytänyt itsellesi sopivan työharjoittelupaikan ja aloittanut työskentelyn, on tärkeää pitää mielessä muutamia tärkeitä seikkoja, jotka auttavat sinua saamaan parhaan mahdollisen hyödyn harjoittelujaksostasi.

Harjoittelusopimus

Ennen harjoittelun aloittamista on tärkeää tehdä harjoittelusopimus, joka määrittelee harjoittelun keston, työtehtävät, palkan ja muut ehdot. Sopimus auttaa varmistamaan, että molemmat osapuolet – sinä ja työnantaja – ymmärtävät odotukset ja velvollisuudet. Varmista, että sopimus on allekirjoitettu sekä sinun että työnantajan toimesta. Säilytä kopio sopimuksesta itselläsi.

Oikeudet ja velvollisuudet

Kuten kaikissa työsuhteissa, myös työharjoittelussa sinulla on tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Oikeuksiisi kuuluvat esimerkiksi oikeus saada ohjausta ja tukea työtehtävissäsi, työterveyshuolto sekä työaikalain mukainen työaika ja lepoajat. Velvollisuuksiisi kuuluu puolestaan työtehtävien suorittaminen parhaan kykysi mukaan, työpaikan sääntöjen noudattaminen ja työnantajan omaisuuden kunnioittaminen.

Tavoitteiden asettaminen ja seuranta

Tavoitteiden asettaminen

Jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn työharjoittelusta, on tärkeää asettaa itsellesi tavoitteita. Mieti, mitä haluat oppia ja saavuttaa harjoittelujakson aikana, ja keskustele tavoitteistasi ohjaajasi kanssa. Tavoitteiden tulisi olla realistisia, mitattavissa olevia ja ajallisesti rajattuja.

Tavoitteiden seuranta

Tavoitteiden asettamisen jälkeen on tärkeää seurata niiden toteutumista säännöllisesti. Pidä kirjaa edistymisestäsi ja keskustele ohjaajasi kanssa mahdollisista muutoksista tai uusista tavoitteista. Tämä auttaa sinua ylläpitämään motivaatiota ja kehittymään harjoittelun aikana.

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen on olennainen osa työharjoittelua. Pyydä aktiivisesti palautetta ohjaajaltasi ja työkavereiltasi, ja ole valmis vastaanottamaan sitä rakentavasti. Käytä saamaasi palautetta kehittyäksesi entistä paremmaksi työntekijäksi ja oppiaksesi uusia taitoja.

Vastaavasti, ole valmis antamaan palautetta työympäristöstäsi ja työtehtävistäsi. Ole rehellinen, mutta diplomaattinen, ja pyri tarjoamaan ratkaisuja esille nostamiisi ongelmiin.

Näin ollen, työharjoittelun aikana tulee kiinnittää huomiota harjoittelusopimukseen, oikeuksiin ja velvollisuuksiin, tavoitteiden asettamiseen ja seurantaan sekä palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen. Näiden seikkojen huomioiminen auttaa sinua saamaan parhaan mahdollisen kokemuksen työharjoittelusta ja edistämään uraasi.

Seuraavassa osiossa käsitellään työharjoittelun palkkausta ja muita etuuksia, jotka voivat olla osa harjoittelukokemustasi.

Palkkaus ja muut etuudet

Työharjoittelun aikana saatat miettiä, millainen palkkaus sinulla on oikeus saada ja mitä muita etuuksia voit odottaa. Tässä osiossa käymme läpi erilaisia palkkaustapoja ja etuuksia, joita työharjoittelussa voi olla tarjolla.

Työharjoittelu palkka

Työharjoittelun palkkaus vaihtelee yrityksestä ja alasta riippuen. Joissakin tapauksissa palkka määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan, kun taas toisissa yrityksissä palkka voi olla neuvoteltavissa. On tärkeää selvittää ennen harjoittelun aloittamista, millainen palkkaus sinulla on oikeus saada. Muista, että palkkaan vaikuttavat myös esimerkiksi työkokemuksesi ja koulutustaustasi.

Harjoittelijan palkka

Harjoittelijan palkka voi vaihdella huomattavasti riippuen harjoittelun luonteesta ja kestosta. Monet yritykset tarjoavat palkallista harjoittelua, jossa palkka määräytyy työehtosopimuksen tai yrityksen omien käytäntöjen mukaisesti. On hyvä muistaa, että palkka ei ole ainoa etuus, jota voit saada harjoittelusta - tärkeintä on oppia uusia taitoja ja saada arvokasta työkokemusta.

Palkaton työharjoittelu

Vaikka palkaton työharjoittelu ei ole ihanteellinen tilanne, se voi olla hyväksyttävä vaihtoehto tietyissä tilanteissa. Esimerkiksi, jos harjoittelu on lyhyt ja tarjoaa mahdollisuuden oppia jotain ainutlaatuista tai erittäin arvokasta, voi palkattomuus olla sen arvoista. Kuitenkin, on tärkeää huomioida, että palkattomuus ei saa aiheuttaa syrjintää tai hyväksikäyttöä, ja harjoittelijalla on oltava mahdollisuus neuvotella palkasta tai muista etuuksista.

Lomaraha

Lomaraha on yksi monista etuuksista, joita työharjoittelussa voi olla tarjolla. Lomaraha on työntekijälle maksettava korvaus loma-ajan palkasta, joka maksetaan yleensä loman alkaessa tai sen päätyttyä. Lomarahan saaminen riippuu työehtosopimuksesta ja työsuhteen ehdoista. Voit lukea lisää lomarahasta täältä.

Tässä osiossa olemme käsitelleet erilaisia palkkaus- ja etuustapoja, joita voit kohdata työharjoittelussa. On tärkeää olla perillä näistä asioista, jotta voit neuvotella itsellesi parhaat mahdolliset ehdot harjoittelun ajaksi. Seuraavassa osiossa käsittelemme työharjoittelun jälkeistä aikaa ja mitä voit tehdä saadaksesi mahdollisimman paljon irti harjoittelukokemuksestasi.

Työharjoittelun jälkeen

Kun työharjoittelu on päättynyt, on tärkeää käyttää hetki aikaa arvioida kokemustasi, pyytää suosituskirjeitä, päivittää ansioluettelosi ja suunnitella seuraavia askelia työnhakuprosessissa.

Arvioi kokemustasi

Työharjoittelun jälkeen on hyvä pysähtyä miettimään, mitä olet oppinut ja kuinka kokemus on vaikuttanut urasuunnitelmiisi. Käy läpi seuraavat kysymykset:

 • Mitkä olivat työharjoittelun tavoitteet ja saavutitko ne?
 • Mitä konkreettisia taitoja opit harjoittelussa?
 • Mitä työelämän taitoja kehitit?
 • Miten työharjoittelu vaikutti uratoiveisiisi ja -suunnitelmiisi?
 • Miten voisit hyödyntää työharjoittelun kokemusta tulevaisuudessa?

Pyydä suosituskirje

Jos työharjoittelusi sujui hyvin ja tunnet, että työnantajasi tai esimiehesi voisi antaa sinulle positiivisen suosituksen, pyydä heiltä suosituskirje. Suosituskirje voi olla hyödyllinen tulevissa työnhauissa, sillä se antaa potentiaaliselle työnantajalle kuvan siitä, millainen työntekijä olet.

Muista pyytää suosituskirje ajoissa, jotta esimiehelläsi on riittävästi aikaa kirjoittaa se. Voit myös ehdottaa, että voisit itse kirjoittaa suosituskirjeen luonnoksen, johon esimies voi sitten tehdä muutoksia ja lisätä omat ajatuksensa.

Päivitä ansioluettelosi

Kun työharjoittelu on päättynyt, on tärkeää päivittää ansioluettelosi lisäämällä harjoittelupaikka, tehtävänimike ja harjoittelun kesto. Kirjoita myös lyhyt kuvaus siitä, mitä tehtäviä suoritit ja mitä taitoja opit harjoittelun aikana.

Muista myös päivittää LinkedIn-profiilisi ja muut sosiaalisen median alustat, joita käytät työnhakuprosessissa.

Suunnittele seuraavat askeleet työnhakuprosessissa

Työharjoittelu voi olla oivallinen tilaisuus saada jalansijaa työelämässä ja luoda kontakteja alasi ammattilaisiin. Käytä hyväksi verkostoja, joita olet luonut työharjoittelun aikana, ja kerro heille, että olet aktiivisesti etsimässä töitä. He saattavat tietää avoimista työpaikoista tai voivat suositella sinua muille työnantajille.

Lue lisää työnhakuun liittyvistä aiheista, kuten työhaastattelusta, työhakemuksesta ja työelämätaidoista.

Nyt kun olet saanut arvokasta työkokemusta ja olet valmis jatkamaan työnhakua, siirry eteenpäin ja tutustu seuraavaan osioon, joka käsittelee työnhakua yleisesti.

Seuraava osio: Työnhaku

Yhteenveto

Työharjoittelu on erinomainen tapa kehittää taitojasi, verkostoitua ja saada jalansijaa työmarkkinoilla. Tässä artikkelissa olemme käsitelleet työharjoittelun eri puolia, kuten sen tavoitteita, erilaisia harjoittelutyyppejä, hakuprosessia, harjoittelun aikaista toimintaa ja palkkausta.

Tärkeimmät huomioitavat asiat

Muistathan nämä keskeiset seikat työharjoittelusta:

 • Aseta itsellesi realistiset tavoitteet ja pidä ne mielessä koko harjoittelun ajan.
 • Valitse harjoittelupaikka, joka sopii omiin tavoitteisiisi ja antaa mahdollisuuden kasvaa ammatillisesti.
 • Panosta hakemukseen ja ansioluetteloon, jotta erotut muista hakijoista.
 • Ole aktiivinen ja avoin harjoittelun aikana, jotta saat siitä mahdollisimman paljon irti.
 • Pyydä palautetta ja kehitä itseäsi sen perusteella.

Seuraavat askeleet

Kun olet suorittanut työharjoittelun, on aika arvioida kokemustasi ja päivittää ansioluettelosi. Muista myös pyytää suosituskirje tai suosittelijoita tulevia työnhakuja varten. Jatka aktiivista työnhakua ja hyödynnä saamiasi tietoja ja taitoja uusien mahdollisuuksien löytämiseksi.

Onnea matkaan työharjoittelun parissa! Muista, että jokainen kokemus on arvokas ja auttaa sinua kehittymään ammatillisesti.

Työnhaku kuntoon muutamalla askeleella

1

Valitse valmis CV pohja ja tee ansioluettelo vain muutamassa minuutissa

Copyright © Cvpohjat.fi 2023 | Inmalti Oy

Made with ❤️ and ☕ in Finland

Tuki

Tietosuojaseloste

Hinnasto

Apua työnhakuun

Cv mallit

Ansioluettelo opas

Työhakemus opas

Saatekirje opas

Motivaatiokirje opas

Työhaastattelu opas