Cvpohjat.fi
Cvpohjat.fi

Lue mitä bruttopalkka on ja miten se eroaa nettopalkasta

Brutto- ja nettopalkka: Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää

Tutustu bruttopalkkaan, mitä se on ja miten se lasketaan. Saat vastauksia yleisimpiin bruttopalkkaa koskeviin kysymyksiin, mukaan lukien verovaikutukset ja edut.

Lataa valmis CV pdf muodossa tai lähetä suoraan sähköpostiin.

Kokeile 100% ilmaiseksi

Yli 20 erilaista cv mallia

Luo myös työhakemus & saatekirje

Parhaat cv pohjat netissä
Paljonko suomalaiset saavat bruttopalkkaa?

Mikä on bruttopalkka?

Bruttopalkka on työntekijän saaman palkan kokonaismäärä ennen verojen ja muiden lakisääteisten maksujen vähentämistä. Se on työsopimuksessa mainittu määrä, ja se on yleensä suurempi kuin nettopalkka, jonka työntekijä saa palkkapäivänä. Bruttopalkka voi sisältää rahapalkan lisäksi luontoisetuja.

Bruttopalkan osatekijät

Bruttopalkka sisältää työsopimuksessa mainitun palkan sekä mahdolliset lisäedut, kuten lounas-, puhelin- tai autoedut. Siihen sisältyvät myös bonukset, lisät ja lomarahat. Työnantaja pidättää bruttopalkasta veron verokortissa olevan lähdeveroprosentin mukaisesti ja vähentää muut pakolliset maksut.

Miten bruttopalkkaa käytetään?

Bruttopalkkaa käyttävät yleisesti työnantajat ja viranomaiset. Sitä käytetään työnhaussa, esimerkiksi kun työhaastattelussa kysytään palkkavaatimusta. Sitä käytetään myös eri ammattien keskipalkoissa, palkkavertailuissa ja muissa tulosraporteissa.

Verovaikutukset

Henkilökohtaisella veroasteella on suuri vaikutus nettopalkan määrään, joten palkasta puhuttaessa puhutaan yleensä bruttopalkasta eikä nettopalkasta. Koska Suomessa on progressiivinen verojärjestelmä, ennakonpidätysprosentti määräytyy lähinnä vuositulojesi määrän mukaan: mitä suuremmat tulot, sitä enemmän veroa maksat.

Johtopäätös

Bruttopalkka on työntekijän saaman palkan kokonaismäärä ennen verojen ja muiden lakisääteisten maksujen vähennyksiä. Se on työsopimuksessa mainittu summa, ja se on yleensä suurempi kuin nettopalkka, jonka työntekijä saa palkkapäivänä. Työnantajat ja viranomaiset käyttävät sitä yleisesti, ja sitä käytetään työnhaussa, eri ammattien keskipalkoissa, palkkavertailuissa ja muissa tulosraporteissa. Henkilökohtaisella verokannalla on suuri vaikutus nettopalkan määrään, joten palkasta puhuttaessa puhutaan yleensä bruttopalkasta eikä nettopalkasta.

Mikä on nettopalkka?

Nettopalkka on rahamäärä, jonka työntekijä saa sen jälkeen, kun hänen bruttopalkastaan on vähennetty verot ja lakisääteiset maksut. Se on se rahamäärä, joka työntekijällä on tilillään, jota kutsutaan hänen omaksi rahakseen. Nettopalkka maksetaan yleensä työntekijän tilille sovittuna palkkapäivänä.

Miten nettopalkka lasketaan?

Nettopalkka lasketaan vähentämällä bruttopalkasta verot ja muut vähennykset. Vähennettäviä määriä ovat muun muassa lähdevero ja tietyt palkasta tehtävät vähennykset, kuten työeläkemaksut. Nettopalkan määrään vaikuttaa bruttopalkan lisäksi myös eri maksujen ennakonpidätysprosentit.

Mitä eroa on brutto- ja nettopalkan välillä?

Bruttopalkka on työnantajan kanssa etukäteen sovittu korvaus esimerkiksi kuukausittaisesta työpanoksesta, johon lisätään lakisääteiset maksut vero- ja muille viranomaisille. Nettopalkka on se osa palkasta, josta on vähennetty verot ja muut kulut. Tämä on se rahamäärä, joka työntekijällä on tilillään, jota kutsutaan omaksi rahaksi.

Mitä palkasta vähennetään?

Palkasta vähennetään muun muassa työntekijän oman veroprosentin mukainen lähdevero, työeläkemaksut ja työttömyysvakuutusmaksu Työllisyysrahastoon.

Miten nettopalkka lasketaan

Netto-palkka on palkka, jonka henkilö saa käteen, kun kaikki verot ja muut pidätykset on vähennetty. Netto-palkka lasketaan bruttopalkasta, joka on palkka ennen verojen ja muiden pidätysten vähentämistä.

Netto-palkan laskentaan vaikuttavat monet tekijät, kuten veroprosentti, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut, kotitalousvähennykset ja työmatkavähennykset.

Esimerkkejä nettopalkan laskennasta:

  1. Henkilö A ansaitsee kuukausipalkkaa 2 000 euroa. Hänen vuositulonsa ovat 25 000 euroa ja veroprosentti 10 %. Hänen nettopalkkansa on 2 000 euroa - (2 000 euroa x 10 %) = 1 800 euroa.

  2. Henkilö B ansaitsee kuukausipalkkaa 3 500 euroa. Hänen vuositulonsa ovat 43 750 euroa ja veroprosentti 20 %. Hänen nettopalkkansa on 3 500 euroa - (3 500 euroa x 20 %) = 2 800 euroa.

  3. Henkilö C ansaitsee kuukausipalkkaa 5 500 euroa. Hänen vuositulonsa ovat 68 750 euroa ja veroprosentti 27 %. Hänen nettopalkkansa on 5 500 euroa - (5 500 euroa x 27 %) = 4 015 euroa.

  4. Henkilö D ansaitsee kuukausipalkkaa 7 000 euroa. Hänen vuositulonsa ovat 87 500 euroa ja veroprosentti 30 %. Hänen nettopalkkansa on 7 000 euroa - (7 000 euroa x 30 %) = 4 900 euroa.

  5. Henkilö E ansaitsee kuukausipalkkaa 1 200 euroa. Hänen vuositulonsa ovat 15 000 euroa ja veroprosentti 2 %. Hänen nettopalkkansa on 1 200 euroa - (1 200 euroa x 2 %) = 1 176 euroa.

Yleisimmät kysymykset

Mitä eroa on brutto- ja nettopalkan välillä?

Bruttopalkka on rahamäärä, jonka työntekijä saa ennen veroja ja muita lakisääteisiä maksuja koskevia vähennyksiä. Nettopalkka taas on rahamäärä, joka päätyy työntekijän tilille vähennysten jälkeen.

Bruttopalkka on yleisin termi, jota työnantajat ja viranomaiset käyttävät puhuessaan palkoista. Se on summa, joka ilmoitetaan työpaikkailmoituksessa tai työhaastattelussa, ja se on työsopimuksessa sovittu summa. Bruttopalkka voidaan ilmaista joko kuukausi- tai tuntipalkkana.

Nettopalkka on se rahamäärä, joka työntekijällä on tilillään vähennysten jälkeen. Näihin vähennyksiin kuuluu lähdevero, joka vähennetään bruttopalkasta työntekijän verokannan mukaan. Muita vähennyksiä ovat työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut, sairausvakuutuksen sairaus- ja päivärahamaksut sekä muut lakisääteiset maksut.

Mikä on keskipalkka Suomessa?

Suomessa bruttopalkan mediaanitulo kesäkuussa 2022 oli 3 444 euroa, ja alin neljännes palkansaajista sai 2 178 euroa tai vähemmän ja ylin neljännes palkansaajista sai 5 152 euroa tai enemmän. Tämä vastaa suomalaisen kokoaikaisen työntekijän keskimääräistä kuukausipalkkaa.

Mitä minun pitäisi ottaa huomioon palkkatoiveita harkitessani?

Palkkaodotuksia pohdittaessa on tärkeää pitää mielessä, että verojen ja muiden kulujen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävän bruttopalkan tulisi riittää kattamaan kaikki elinkustannukset. Keskipalkat, palkkavertailut ja muut tulosraportit ilmoitetaan yleensä bruttopalkkoina, koska bruttopalkasta tehtävät vähennykset ovat henkilökohtaisia eivätkä siten vertailukelpoisia.

Verotusta tai korvausvaatimuksia varten tulot on ilmoitettava asianomaiselle viranomaiselle bruttona, ei nettona. Bruttopalkkaan lisätään myös työnantajan pakolliset työnantajamaksut, mikä tarkoittaa, että työnantaja joutuu todellisuudessa maksamaan suuremman summan erilaisten lakisääteisten eläke- ja vakuutusmaksujen vuoksi.

Työnhaku kuntoon muutamalla askeleella

1

Valitse valmis CV pohja ja tee ansioluettelo vain muutamassa minuutissa

Copyright © Cvpohjat.fi 2023 | Inmalti Oy

Made with ❤️ and ☕ in Finland

Tuki

Tietosuojaseloste

Hinnasto

Apua työnhakuun

Cv mallit

Ansioluettelo opas

Työhakemus opas

Saatekirje opas

Motivaatiokirje opas

Työhaastattelu opas