Cvpohjat.fi
Cvpohjat.fi

Tutustu lomapalkkaa koskeviin faktoihin

Lomaraha: Mitä sinun tarvitsee tietää

Lomapalkka on työnantajan ja työntekijäosapuolten välillä sovittu lisämaksu. Lue miten se lasketaan, milloin se maksetaan ja paljon muuta.

Lataa valmis CV pdf muodossa tai lähetä suoraan sähköpostiin.

Kokeile 100% ilmaiseksi

Yli 20 erilaista cv mallia

Luo myös työhakemus & saatekirje

Parhaat cv pohjat netissä
Mikä on lomaraha?

Mikä on lomaraha?

Lomaraha on työnantajan ja työntekijäosapuolten välillä sovittu lisämaksu. Sitä ei ole säännelty lailla, vaan siitä sovitaan yleensä ammattiliiton neuvottelemassa työehtosopimuksessa tai se voi olla sopimusperusteinen etuus. Lomaraha maksetaan yleensä silloin, kun työntekijä pitää kesälomansa ja se lasketaan yleensä 50 prosentiksi vuosilomapalkasta. Se maksetaan joko vuosilomapalkan maksamisen yhteydessä tai lomapalkkakauden lopussa ja se maksetaan yleensä työntekijän työsuhteen päättyessä hänen loppupalkkansa yhteydessä.

Lomapalkka on osa työntekijän veronalaista tuloa, ja se on otettava huomioon, kun työntekijän verokortin vuositulorajaa vahvistetaan. Lomapalkan idean keksi Metallityöväen liitto 1970-luvun alussa, ja se on nykyään yleinen käytäntö monilla aloilla.

Joissakin tapauksissa lomaraha on mahdollista vaihtaa vapaaseen, mutta tästä on sovittava työehtosopimuksessa tai työnantajan ja työntekijän välillä. Työnantajan ja työntekijän on sovittava lomapalkan vaihtamisesta vapaaksi, ja lomapalkan määrä jaetaan työntekijän henkilökohtaisella tuntipalkalla, jotta voidaan laskea aikapankkiin siirrettävien tuntien määrä.

Saavatko kaikki lomarahaa

Ei, kaikki eivät saa lomarahaa. Lomapalkka on työnantajan ja työntekijän välinen lisämaksu, josta työnantaja ja työntekijä sopivat keskenään, eikä sitä säännellä lailla. Siitä sovitaan yleensä ammattiliiton neuvottelemassa työehtosopimuksessa, mutta se voi olla myös sopimusperusteinen etuus. Lomarahaa ei tunnusteta kaikilla aloilla, ja se sekoitetaan joskus lomarahaan, joka on korvaus loman pitämättä jättämisestä.

Voiko lomarahan muuttaa vapaaksi

Tietyin edellytyksin on mahdollista vaihtaa lomaraha vapaaksi. Jotta lomaraha voidaan vaihtaa vapaaksi, tästä on sovittava työehtosopimuksessa. Lomapalkka on mahdollista vaihtaa vapaaksi myös sopimalla työaikalain mukaisesta työaikapankista. Joka tapauksessa sekä työnantajan että työntekijän suostumus on saatava, jotta vaihto voidaan toteuttaa.

Työehtosopimuksessa voidaan määrätä mahdollisuudesta vaihtaa lomaraha vapaaksi joko työnantajan ja luottamusmiehen välisellä sopimuksella tai työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella. Jälkimmäisessä tapauksessa lomarahan vaihtaminen vapaaksi edellyttää työnantajan ja työntekijän välistä sopimusta.

Jos työehtosopimus ei mahdollista lomarahan vaihtamista vapaaksi, on mahdollista sopia työaikalain mukaisesta työaikapankista, joka mahdollistaa lomarahan vaihtamisen vapaaksi. Työaikapankin käyttöönotosta on ensin sovittava työnantajan ja luottamusmiehen tai muun työntekijöiden edustajan kesken. Sopimus on molemmille osapuolille vapaaehtoinen.

Jotta lomapalkka voidaan siirtää työaikapankkiin, se on tehtävä ennen lomapalkan erääntymistä. Lomapalkka (tai osa siitä) muunnetaan vapaa-ajaksi jakamalla lomapalkan euromäärä työntekijän henkilökohtaisella tuntipalkalla. Näin saatu tuntimäärä siirretään työaikapankkiin.

Aikapankkivapaiden osalta yksi lomapäivä työpäivänä kuluttaa aikapankista tunteja, jotka vastaavat keskimääräistä päivittäistä työaikaa. Ennen kuin sovitaan lomapalkan siirtämisestä aikapankkiin, on hyvä sopia aikapankkiloman ajankohdasta, jotta voit pitää sen itsellesi sopivana ajankohtana.

Lopuksi voidaan todeta, että lomapalkka voidaan vaihtaa vapaaksi joko työehtosopimuksella tai työaikapankin kautta. Kummassakin tapauksessa sekä työnantajan että työntekijän suostumus on saatava, jotta vaihto voidaan toteuttaa.

Miten lomaraha maksetaan?

Lomarahan määrä on suoraan yhteydessä työntekijän palkkaan, ja vakiintunut epävirallinen sääntö on, että lomarahan määrä on 50 prosenttia vuosilomapalkasta.

Esimerkiksi jos työntekijän palkka on 3000 euroa, lomaraha on 1 500 euroa (3000 euroa * 0,5 = 1 500 euroa). Tämän lisäksi työntekijälle maksettaisiin normaali lomapalkka, jolloin lomapalkka olisi yhteensä 4 500 € (3000 € + 1 500 €).

Lomapalkan verotus perustuu työntekijän omaan tilanteeseen ja verotustilanteeseen. Tämä kannattaa pitää mielessä, kun vuoden alussa asetetaan vuosityötuloraja verokorttiin.

Milloin lomarahaa ei makseta?

Lomarahaa ei makseta automaattisesti kaikille työntekijöille, vaan se on yksilöllisesti sovittu lisä. Joissakin tapauksissa lomarahaa ei välttämättä makseta, riippuen työsopimuksen tai työehtosopimuksen ehdoista.

Jos työehtosopimusta ei ole, lomarahaa ei makseta, ellei siitä ole sovittu työsopimuksessa. Jos työnantaja ja työntekijä ovat sopineet lomarahan maksamisesta, työnantajan on maksettava se sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Joissakin tapauksissa työnantaja voi olla maksamatta lomarahaa, jos työntekijä ei palaa töihin loman jälkeen. Tämä mainitaan yleensä työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa.

Työehtosopimuksissa lomarahan maksamisen edellytyksenä on yleensä se, että työntekijä palaa töihin loman jälkeen. Jos työntekijä ei palaa töihin, työnantaja ei voi maksaa lomarahaa.

Työnantaja ei myöskään voi maksaa lomarahaa, jos työntekijä ei pidä lomaa. Tämä mainitaan yleensä työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa.

Työnantaja ei myöskään voi maksaa lomarahaa, jos työntekijä ei tee vaadittua tuntimäärää. Tämä mainitaan yleensä työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että lomarahaa ei makseta, ellei siitä ole sovittu työ- tai virkaehtosopimuksessa. Työnantaja ei voi maksaa lomarahaa, jos työntekijä ei palaa työhön lomansa jälkeen, ei pidä lomaa tai ei tee vaadittua tuntimäärää.

Työnhaku kuntoon muutamalla askeleella

1

Valitse valmis CV pohja ja tee ansioluettelo vain muutamassa minuutissa

Copyright © Cvpohjat.fi 2023 | Inmalti Oy

Made with ❤️ and ☕ in Finland

Tuki

Tietosuojaseloste

Hinnasto

Apua työnhakuun

Cv mallit

Ansioluettelo opas

Työhakemus opas

Saatekirje opas

Motivaatiokirje opas

Työhaastattelu opas