Cvpohjat.fi
Cvpohjat.fi

Mitä minä kerron itsestäni?

Kerro itsestäsi mallivastaus työhaastattelussa

Työnhaku on nykyään ajoittain kovaakin kilpailua. Töitä saattaa olla tarjolla runsaastikin alasta riippuen, mutta myös odotukset työnhakijaa kohtaan ovat kiristyneet. Työmarkkinoilla on erittäin tärkeää osata välittää itsestään paras mahdollinen kuva sekä työntekijänä että työnkuvaan nähden. Huomionarvoista on tuoda esille omat vahvuudet ja osaaminen työhön liittyen sekä erottua kymmenien, jopa satojen muiden hakijoiden joukosta.

Lataa valmis CV pdf muodossa tai lähetä suoraan sähköpostiin.

Kokeile 100% ilmaiseksi

Yli 20 erilaista cv mallia

Luo myös työhakemus & saatekirje

Parhaat cv pohjat netissä
Kerro itsestäsi mallivastaus työhaastattelussa

Työhaastattelun kautta työuralle

Töiden hakeminen voi olla stressaava ja aikaa vievä prosessi. Itsensä esitteleminen työnantajalle alkaa jo työhakemusta täyttäessä ja CV:tä tai ansioluetteloa laatiessa. Kattavasti ja napakasti täytetty työhakemus CV:n kera voi avata oven työhaastatteluun, joka on työnhakuprosessin seuraava, usein jopa tärkeämpi vaihe. Sen vuoksi työhaastatteluun kannattaa valmistautua jo hyvissä ajoin etukäteen, jotta etenkin yleisimpiin kysymyksiin osaa vastata sujuvasti.

Miten kysymyksiin voi vastata?

Työhaastattelut saattavat olla työpaikasta riippuen hyvinkin erilaisia, mutta usein ne noudattavat samantyyppistä kaavaa. Useimmissa työhaastatteluissa toistuu tietyt kysymykset, jotka saattavat työnhakijaa kyllästyttää, mutta vastaamalla huolellisesti ja korostaen oleellisia asioita voi jäädä työnantajan mieleen. Kysymyksiin vastaaminen voi aluksi tuntua hankalalta. Onneksi olemassa on kuitenkin vinkkejä työnhakijoille, joilla työhaastattelun kysymyksiin vastaaminen onnistuu ilman suurempia vaivoja.

Mitä työhaastattelussa kysytään?

Yksi yleisimmistä kysymyksistä, mitä jo työhaastattelun alussa usein kysytään, on pyytää haastattelijaa kertomaan jotain itsestään. Kysymys on laaja, joten tärkeää on tuoda esille vain työn kannalta oleelliset, haastattelijaa kiinnostavat asiat. Työhistoria ja tausta hakijan koulutuksesta mainitaan usein tarkasti CV:ssä, joten pitkää tarinaa koulutuksesta ja työpaikoista ei kannata alkaa selostamaan.

Kysymykseen vastaaminen kannattaa aloittaa kertomalla tämän hetken tilanteesta, ja jatkaa mainitsemalla edellisten koulutus- ja työpaikkojen kohokohtia. On hyvä tuoda ilmi myös omaamiaan piirteitä, joista kokee olevan hyötyä työpaikalla. Lopuksi hakija voi mainita, mihin aikoo keskittyä tulevaisuudessa ja mitä tavoitteita on esimerkiksi työelämässä ja vapaa-ajalla. Hakijan tulee pyrkiä pitämään vastaus sopivan lyhyenä, mutta silti ytimekkäänä.

Lähes poikkeuksetta työhaastattelussa kysytään, miksi hakija haluaa juuri kyseiseen paikkaan töihin. Työhaastattelija haluaa kysymyksellään erotella hakijoista ne, jotka ovat käyttäneet aikaa tutustuakseen yritykseen. Kysymykseen kannattaa valmistautua ottamalla selvää yrityksen historiasta, toimintatavoista ja tavoitteista. Jos hakija pystyy kysymyksessä tuomaan esille tietämyksensä yrityksestä ja sovittaa vastauksessaan omaa osaamistaan yrityksen tavoitteisiin, jää hän varmasti haastattelijan mieleen.

Vahvuuksia pitää käyttää hyödyksi

Oleellista haettavaan työpaikkaan nähden on hakijan omat vahvuudet, joten niitä kysytään lähes poikkeuksetta. Yleensä jo työpaikkailmoituksessa on lueteltuna ominaisuudet, joita hakijalta odotetaan tai toivotaan. Työnhakijan on hyvä miettiä etukäteen omat vahvuutensa, ja vastauksessaan tuoda esille ne, jotka työnkuvaukseen parhaiten sopivat. Pelkkä piirteiden luetteleminen ei välttämättä jää haastattelijalle mieleen, vaan vahvuudet olisi hyvä konkretisoida esimerkkien avulla.

Usein vahvuuksia kysyttäessä käydään läpi myös hakijan heikkoudet. Kysymys voi olla haastava, sillä helposti tekisi mieli kääntää heikkoudet vahvuuksiksi, mikä on haastattelijalle kuitenkin ilmeistä. Kysymyksen kanssa on syytä olla rehellinen, mutta voi mainita esimerkiksi tekevänsä töitä heikkouden eteen. Jos hakijalla on antaa konkreettisia esimerkkejä kehityksestä heikkouden parissa, on se hyvä mainita.

Joskus työhaastattelussa tulee myös eteen kysymyksiä, joihin hakija ei ole osannut varautua etukäteen. Kysymykset saattavat olla esimerkiksi pulmanratkaisutehtäviä tai kuvailutehtäviä. Erikoisten kysymysten tarkoituksena on yleensä selvittää lisää esimerkiksi hakijan luonteesta ja ongelmanratkaisutaidoista. Oudoilta tuntuvat kysymykset saattavat yllättää hakijan täysin. Ei silti ole syytä panikoida, vastausta on aikaa miettiä. Tärkeää on vain vastata aina huolellisesti ja harkiten.

Työhaastattelun sudenkuopat

Työhaastattelussa saattaa vahingossa tulla ilmi asioita, joista saattaa jäädä haastattelijalle negatiivinen vaikutelma hakijasta. Vaikka haastateltava olisikin osannut vastata muihin kysymyksiin esimerkillisesti, on valitettava tosiasia, että ihmiset muistavat päällimmäisenä negatiiviset seikat. Sen vuoksi työhaastatteluun menijän kannattaa tiedostaa ja muistaa asiat, jotka on syytä jättää työhaastattelussa sanomatta.

Varsinkin nuorten kohdalla työelämään siirryttäessä haetaan aluksi kesätöitä ja lyhytkestoisia työsuhteita. Työhaastattelussa nuori työnhakija saattaa helposti tulla sanoneeksi etsivänsä jatkuvasti uusia haasteita. Lausahdus on monesti totuus usean työnhakijan kohdalla, mutta haastattelijalle välittyy kuva alati työpaikasta toiseen hyppelevästä ja mahdollisuuksien perässä juoksevasta työntekijästä. Työpaikkoihin haetaan ennemmin luotettavaa ja pitkäkestoista työntekijää, sillä rekrytointi on mittava prosessi.

Motivaatio on kaiken avain

Työnhakijat toivovat tulevalla työntekijällä olevan motivaatiota itse työtä kohtaan, siksi myös utelut lomista ja palkoista kannattaa jättää sikseen. Jos työnantaja haluaa kysyä hakijan palkkatoiveista, hän ottaa sen usein itse puheeksi. Työnhakijan omat kyselyt palkan tasosta, sen korotuksista tai lomien pituuksista vievät huomion pois hakijan osaamisesta, ja nostavat tilalle ajatuksen, että hakija ei olisi kiinnostunut itse työstä.

Motivaatioon liittyviä negatiivisia vaikutelmia antaa myös se, että hakija ei ole etukäteen ottanut selvää työnhaun kohteena olevasta yrityksestä. Työhaastattelijaan vetoaa, jos hakija osoittaa haastattelun aikana kiinnostusta yrityksen toimintatapoja, työilmapiiriä ja tavoitteita kohtaan. Haastattelussa ei siis kannata möläyttää tietämättömyyttään yrityksestä alkamalla kyselemään vasta paikan päällä, miten yritys toimii.

Haastattelun lopussa usein annetaan vielä haastatellulle mahdollisuus kysyä jotakin lisää yrityksestä tai työtehtävästä. Jotta haastattelun päättäisi positiivisissa merkeissä, työnhakijan kannattaa esittää edes yksi kysymys aiheeseen liittyen. Kaksi tai kolme ytimekästä kysymystä tuo ilmi hakijan motivaatiota ja aitoa kiinnostusta. Liian monta kysymystä ei kannata esittää, jotta hakija ei vaikuttaisi itse tietämättömältä kiinnostuneen sijaan.

Mitä nykyajan työnantajat etsivät?

Koska työelämä on jatkuvassa kehityksessä, työnantajat painottavat nykyään usein sopeutumiskykyä, yhteistyöhalukkuutta ja oma-aloitteisuutta hakiessaan uusia työntekijöitä. Toki painotettavat ominaisuudet vaihtelevat työpaikasta riippuen, mutta yleisesti työnhakija voi pitää joustavuutta ja ennakkoluulotonta lähestymistapaa työelämässä arvostettavina piirteinä. Työnantajiin vetoaa silti asiallinen rehellisyys, joten hakijan ei kannata valehdella omasta osaamisestaan ja vahvuuksistaan.

Työelämässä tarvitaan kaikenlaisia työntekijöitä, joten työntekijän erityisosaaminen sekä vahvuudet voivat olla tarpeellisia juuri kyseisen työn kannalta, vaikka työnhakija itse ei niitä pitäisi merkittävinä. Työhaastattelussa on siis suotavaa pitää avoin ja positiivinen asenne. Kokonaisuudessaan huolella ja parhaansa mukaan hoidettu työhaastattelu jättää hyvän mielen niin työnantajalle kuin työnhakijallekin.

Työnhaku kuntoon muutamalla askeleella

1

Valitse valmis CV pohja ja tee ansioluettelo vain muutamassa minuutissa

Copyright © Cvpohjat.fi 2023 | Inmalti Oy

Made with ❤️ and ☕ in Finland

Tuki

Tietosuojaseloste

Hinnasto

Apua työnhakuun

Cv mallit

Ansioluettelo opas

Työhakemus opas

Saatekirje opas

Motivaatiokirje opas

Työhaastattelu opas