Cvpohjat.fi
Cvpohjat.fi

Erotu joukosta ryhmähaastattelussa

Ryhmähaastattelu työnhaussa

Joskus eri aloilla töitä hakevat ihmiset voidaan kutsua ryhmähaastatteluun. Ryhmähaastattelu on vielä monelle vieras asia, ja se saattaa jopa herättää paniikkia työnhakijassa. On olemassa useampia syitä sille, miksi työnantaja järjestää ryhmähaastattelun. Se voi johtua yksinkertaisesti työnantajan tiukasta aikataulusta. Ryhmähaastattelut säästävät paljon rekrytoijan aikaa. Rekrytoija saattaa myös testata hakijoiden ryhmätyö- ja kommunikaatiotaitoja.

Lataa valmis CV pdf muodossa tai lähetä suoraan sähköpostiin.

Kokeile 100% ilmaiseksi

Yli 20 erilaista cv mallia

Luo myös työhakemus & saatekirje

Parhaat cv pohjat netissä
Ryhmähaastattelu työnhaussa

Mikä on ryhmähaastattelu?

Ryhmähaastattelu on työhaastattelu, jossa haastatellaan useaa työnhakijaa yhtä aikaa. Työhaastattelussa voi joutua keskustelemaan myös muiden täysin tuntemattomien työnhakijoiden kanssa. Haastattelun aikana haastattelija yleensä kysyy kaikilta hakijoilta kysymyksiä. Ryhmähaastatteluihin voi kuulua lisäksi erilaisia tehtäviä, jotka ratkaistaan yhdessä. Ne voivat olla kehitysideoita, väittelyitä tai roolipelin avulla esitettyjä kuviteltuja tilanteita kyseisessä työssä.

Ryhmähaastattelu ei myöskään ole aina ainoa rekrytointiperuste, vaan se voi olla osa suurempaa rekrytointiprosessia. Rekrytointiprosessiin voi kuulua ryhmähaastattelun lisäksi esimerkiksi erillinen yksilöhaastattelu. Rekrytointiprosessi ja sen tarkemmat yksityiskohdat vaihtelevat kuitenkin aina työnantajan mukaan.

Miten ryhmähaastatteluun valmistaudutaan?

Ryhmähaastatteluun kannattaa valmistautua, kuten yksilöhaastatteluihinkin. Kannattaa selvittää jo valmiiksi mitä mahdollisia kysymyksiä haastattelija voisi kysyä ja miten niihin kannattaa vastata. Hakija voi aloittaa esimerkiksi tutustumalla työhaastattelussa kysytyistä kysymyksistä kertovaan artikkeliin. Valmistautumatta näihin kysymyksiin eteen voi tulla kysymys, johon ei osaakaan vastata. Tällöin voi antaa haastattelijan näkökulmasta huonon vastauksen tai mennä jopa aivan paniikkiin osaamatta vastata mitään.

Kysymyksiin huolellisesti valmistautuminen ei ole ainoa tapa harjoitella haastattelua varten. Ryhmähaastatteluun voi valmistautua myös harjoittelemalla haastattelutilannetta. Kysymyksiin vastaamista voi harjoitella joko yksin, kaverin kanssa tai suuremman kaverijoukon kanssa. Etenkin suuren kaverijoukon kanssa harjoittelu on loistava tapa valmistautua ryhmähaastatteluun. Se saattaa vähentää paljon jännitystä oikeassa ryhmähaastattelussa.

Miten ryhmähaastattelu eroaa tavallisesta haastattelusta?

Ryhmähaastattelu voi tuoda syvällisemmin esiin hakijan taitoja ja piirteitä. Ryhmähaastattelut tuovat esille etenkin hakijoiden sosiaalisia ja kommunikaatiotaitoja, mutta haastatteluiden ryhmätehtävien avulla voi myös päätellä esimerkiksi sen kenellä hakijoista on tapana ottaa johtajan rooli tai kuka osaa kuunnella muita. Ryhmähaastattelussa tulee usein ilmi muitakin puolia, joita yksilöhaastattelussa ei yleensä tule.

Ryhmähaastattelussa on otettava myös muut huomioon. Se on hyvin tärkeää etenkin työssä, jossa ollaan paljon tekemisissä ihmisten kanssa. Omien vastausten kertomisen lisäksi hakijoilta odotetaankin usein yhteistyökykyä ja osallistumista keskusteluun muiden hakijoiden kanssa.

Ryhmähaastattelu voi olla myös huomattavasti pidempi kuin yksilöhaastattelu. Ryhmähaastattelun pituus vaihtelee usein puolesta tunnista jopa kolmeen tuntiin. Onkin tärkeää valmistautua pitkään haastatteluaikaan esimerkiksi huolehtimalla syömisestä ja nestetasapainosta ennen haastattelua. Tämä auttaa pysymään virkeänä koko haastattelun ajan.

Miten erotun sopivalla tavalla joukosta ryhmähaastattelussa?

Ryhmähaastattelussa ei ole tärkeintä olla äänessä koko ajan tai tuoda yltiöpäisesti osaamistaan esille. Kannattaa kuitenkin osallistua aktiivisesti keskusteluun myös silloin kun haastattelija ei kysy sinulta kysymyksiä. Voit esimerkiksi kommentoida asiallisesti muiden hakijoiden vastauksia, jos olet samaa mieltä. Haastatteluissa on tärkeää osata kuunnella muita, sillä haastattelijat eivät useinkaan etsi päällepäsmäröijää vaan yhteistyökykyistä henkilöä.

Tärkein asia ryhmähaastattelussa on myös olla aina oma itsensä. Ei siis kannata toimia eri tavalla kuin toimisi normaalistikaan ryhmässä ollessaan. Sosiaalisin ja puheliain ei myöskään saa aina automaattisesti työpaikkaa, sillä sosiaalisuus ja puheliaisuus eivät ole tärkeimmät kriteerit jokaisella alalla. Haastattelija palkkaakin yleensä sen joka on rehellinen osaamisestaan, näkemyksistään, taidoistaan ja odotuksistaan.

Vältä vertailua muihin

Ei myöskään kannata vertailla itseään ääneen toisiin hakijoihin haastattelun aikana. Muiden hakijoiden mollaaminen ei ole ammattimaista, eikä se anna haastattelijalle hyvää kuvaa sinusta. Hyvät vastakommentit ovat kuitenkin asia erikseen, kunhan ne ovat asiallisia. Tämä osoittaa haastattelijalle, että olet itsevarma ja uskallat tuoda esiin myös omia mielipiteitäsi.

Ryhmähaastattelua varten on tärkeää tehdä taustatyötä haettavasta tehtävästä ja yrityksestä sen takana, sillä niistä keskustellaan haastattelussa. Haastattelija haluaa tietää, että haluat töihin juuri heidän yritykseensä, etkä lähetä epätoivoisesti hakukirjeitä jokaiseen avoimeen paikkaan. Työantajat haluavat työntekijän, joka on motivoitunut ja viihtyy työtehtävässään.

Luovien ratkaisujen tarjoaminen on myös tapa erottua joukosta ryhmähaastattelussa. Sellainen ihminen, joka pystyy ajattelemaan laatikon ulkopuolelta sekä uskaltaa ehdottaa rohkeasti uusiakin näkökulmia, tulee todennäköisimmin noteeratuksi. Ei kuitenkaan kannata esittää aivan tuulesta temmattuja ideoita, vaan on tärkeää, että ne ovat aidosti laadukkaita ja perusteltuja.

Ryhmähaastattelussa kannattaa ottaa huomioon myös pukeutuminen aivan kuten yksilöhaastattelussakin. Useimpiin työhaastatteluihin riittää siisti ja asiallinen asu sekä tyyli. Esimerkiksi napapaita, likaiset vaatteet tai bileisiin sopiva meikki eivät ole useinkaan asiallisia haastattelijan näkökulmasta. Pukeutumisessakaan ei silti kannata liioitella, sillä haastattelussa on tärkeintä olla oma itsensä, jotta haastattelija saa persoonastasi oikean kuvan.

Ryhmähaastattelu on mahdollisuus verkostoitua

Hyväkään hakija ei saa aina työpaikkaa ryhmähaastattelun kautta, sillä hakijoita voi olla paljon ja työnantajille on hyvin erilaisia kriteerejä oikean henkilön valinnalle. Sen ei kannata antaa harmittaa, sillä ryhmähaastattelusta voi olla muutakin hyötyä. Ryhmähaastattelun avulla jää takuulla haastattelijan mieleen ja se voi poikia työpaikan yrityksestä tulevaisuudessa.

Ryhmähaastattelu on myös loistava tapa verkostoitua niin rekrytoijan kuin muidenkin hakijoiden kanssa. Tämäkin voi poikia uusia tilaisuuksia tulevaisuudessa. Kannattaa siis olla asiallinen ja ystävällinen sekä kiittää rekrytoijaa ja osallistujia haastattelun lopussa. Näin jätät positiivisen kuvan itsestäsi niin rekrytoijalle kuin mahdollisille tulevaisuuden työkavereillesikin.

Ryhmähaastattelun jälkeen

Hakijan kannattaa aina kiittää rekrytoijia haastattelun jälkeen. He voivat myös ottaa yhteyttä haastattelijaan ryhmähaastattelun jälkeen kysyäkseen miten hakuprosessi etenee. Ei silti ole hyvä idea pommittaa rekrytoijaa jatkuvasti kysymyksillä. On myös tärkeää suhtautua asiallisesti, mikäli rekrytoija kertoo, että et tullut tällä kertaa valituksi tehtävään. Voit esimerkiksi kiittää asiallisesti mahdollisuudesta ja pyytää rakentavaa kritiikkiä seuraavaa haastattelua varten.

Työnhaku kuntoon muutamalla askeleella

1

Valitse valmis CV pohja ja tee ansioluettelo vain muutamassa minuutissa

Copyright © Cvpohjat.fi 2023 | Inmalti Oy

Made with ❤️ and ☕ in Finland

Tuki

Tietosuojaseloste

Hinnasto

Apua työnhakuun

Cv mallit

Ansioluettelo opas

Työhakemus opas

Saatekirje opas

Motivaatiokirje opas

Työhaastattelu opas