Cvpohjat.fi
Cvpohjat.fi

Lopeta työhakemus oikealla tavalla

Työhakemuksen lopetus

Työhakemus kannattaa tehdä aina huolellisesti lopetustaan myöten. Rekrytoijat ja työnantajat saattavat käydä läpi saman työpaikan suhteen kymmeniä tai jopa satoja eri hakemuksia, jolloin aivan tavalliset lopetukset, kuten "tulisin mielelläni haastatteluun" eivät vakuuta tai jää heidän mieleensä suuren hakemusmäärän joukosta. Niissä ei välttämättä ole sinänsä mitään vikaa, mutta lopetuksessa kannattaa pyrkiä myös erottumaan joukosta.

Lataa valmis CV pdf muodossa tai lähetä suoraan sähköpostiin.

Kokeile 100% ilmaiseksi

Yli 20 erilaista cv mallia

Luo myös työhakemus & saatekirje

Parhaat cv pohjat netissä
Työhakemuksen lopetus

Tämä artikkeli antaa käytännöllisiä vinkkejä siitä millainen on mieleenpainuva ja hyödyllinen lopetus työhakemuksessa. Työhakemuksen lopetus ei kuitenkaan voi olla samanlainen jokaisen haettavan työpaikan suhteen; se on aina muokattava juuri kyseiseen työpaikkaan sopivaksi. Parhaimmassa tapauksessa hyvin suunniteltu lopetus tarjoaa pääsyn työhaastatteluun ja sitä kautta jopa uuteen työpaikkaan.

Työhakemuksen lopetukseen pätee sama sääntö kuin koko työhakemuksiin; laatu korvaa määrän. On siis parempi keskittyä huolellisesti yhden tai vaikkapa kahden työhakemuksen ja niiden lopetuksen kirjoittamiseen kuin kirjoittaa kymmeniä identtisiä hakemuksia. Työhakemuksen lopulla on erityinen rooli juuri siinä kuka saatetaan kutsua haastatteluun -- ja me kerromme miksi.

Miksi hyvä työhakemuksen lopetus on tärkeää?

Työnantajat eivät halua tietää pelkästään sitä, että tulet mielelläsi haastatteluun -- sehän on selvää, kun olet lähettänyt jo työhakemuksen. Sen sijaan he haluavat tietää kuka olisi paras tekijä työtehtävään ja miten juuri sinä voisit hyödyttää työnantajaa verrattuna moniin muihin hakijoihin. CV:n lisäksi työhakemuksella ja sen lopetuksella voi siis olla merkittävä rooli siinä suhteessa kenet kutsutaan haastatteluun.

Lisäksi monien työpaikkojen kohdalla rekrytoijia kiinnostaa juuri hakemus CV:n ansioiden sijaan. He haluavat tietää millaisia työnhakijat ovat ihmisinä, miten he viestivät ja miten sopivat työyhteisöön. Työhakemuksella on tässä suuri rooli. Osa rekrytoijista aloittaakin työntekijään tutustumisen työhakemuksesta, eikä CV:stä. Hakemuksen lopetuksessa on myös mahdollisuus saada haluamaan rekrytoija kuulemaan sinusta lisää. Tämä taas voi poikia kutsun työhaastatteluun.

Työhakemuksen huolellisella kirjoittamisella on suuri merkitys rekrytoijalle. Työhakemuksen huolellisuuden tulee näkyä koko hakemuksessa sen loppu mukaan luettuna. Hyvin täytetty työhakemus kertoo työnantajalle, että hakija on aidosti kiinnostunut työpaikasta ja hakee työpaikkaa oikeista syistä. Huolimaton työhakemus tai sen lopetus voi vaikuttaa siltä, että hakija on laiska, epämotivoitunut tai hän ei ole tarpeeksi kiinnostunut kyseisestä työstä.

Millainen on hyvä työhakemuksen lopetus

Työhakemuksen lopussa voi ilmaista halunsa tulla työhaastatteluun, mutta se on usein jo varsin selvää työnantajalle. Voikin olla hyvä idea lisätä loppuun jotain yllättävää ja rekrytoijalle tai työnantajalle hyödyllistä tietoa itsestä ja siitä miksi juuri sinut kannattaa kutsua työhaastatteluun. Persoonallinen ja erilainen lopetus jää myös aina rekrytoijien mieleen paremmin kuin lähes jokaisen hakijan käyttämä tyypillinen lopetus.

Työhakemuksen lopetuksen täytyisi myös olla juuri kyseistä työpaikkaa varten räätälöity. On usein turha odottaa kutsua työhaastatteluun, mikäli kirjoittaa samanlaisen lopetuksen 10 eri hakemukseen. Juuri kyseistä työpaikkaa kuvaava lopetus kertoo myös siitä, että työntekijä on tutustunut huolellisesti työtehtävään ja yritykseen sen takana.

Lopetuksessa kannattaa suosia mieluummin lyhyttä ja vahvaa loppua kuin pitkää ja mitään sanomatonta loppua. Lopetus kannattaa pitää myös kohteliaana ja vahvasta lopetuksesta huolimatta siinä voikin esimerkiksi kiittää rekrytoijaa ajasta ja mielenkiinnosta. Lopuksi on hyvä muistaa allekirjoittaa hakemus. Sähköpostitse lähetettävään hakemukseen kirjoitetaan saate, jossa on oma tervehdys ja yhteystiedot.

Joskus työhakemuksessa pyydetään esittämään palkkatoivomus. Se merkitään myös työhakemuksen loppuun. On tärkeää esittää realistinen toivomus. Epärealistinen palkkatoive antaa sinusta huonon kuvan työnantajalle, joten on tärkeää selvittää minkä suuruinen palkka sinun kokemuksella, osaamisella ja koulutustaustallasi olisi realistinen. Mikäli palkkaa pyydetään liikaa tai liian vähän -- tai jos perusteluksi kirjoitetaan vaikkapa rahavaikeudet -- antaa se huonon kuvan hakijasta.

Esimerkkejä hyvistä työhakemuksien lopetuksista

Työhakemuksen hyvä lopetus täytyy suunnitella omien vahvuuksien ja haettavan työtehtävän mukaan. Paljon työkokemusta omaavat voisivat esimerkiksi lopettaa työhakemuksen vahvasti tähän tyyliin; "minulla on paljon kokemusta, enkä pelkää haasteita! Uskon vahvasti, että olen oikea valinta tehtävään. Toivon, että tapaamme haastattelun merkeissä."

Toinen hyvä vaihtoehto on tiivistää hakemuksen loppuun esimerkiksi kolme omaa hyvää ominaisuuttaan, joista kyseinen yritys hyötyisi. Ne on kuitenkin muokattava haettavan työtehtävän mukaan. Ei myöskään kannata valita yleispäteviä ominaisuuksia, kuten luotettavuus. Ilman perusteluja se ei kerro oikeastaan mitään. Hyviä esimerkkejä ominaisuuksista voisivat olla esimerkiksi ongelmanratkaisukyky tai asiantuntemus.

Työhakemuksen lopetuksen olisi hyvä kertoa tai lisätä vielä työhakemuksen alun lisäksi jotain sellaista, jonka vuoksi sinut todellakin kannattaa kutsua haastatteluun. Siinä voi jopa mainita, että haluaisi kertoa haastattelussa ideoistaan yrityksen tai työtehtävän suhteen. Esimerkiksi; "haastattelussa olen valmis jakaman ideani siitä miten yrityksen x kannattavuutta voidaan nostaa yli 10% ajan x sisällä".

Hakemuksen loppuun kannattaakin aina kun mahdollista lisätä jokin konkreettinen esimerkki kehityksestä työntekijänä, ehdotus tai virke, joka tuo hyvin ilmi innostuksen juuri kyseistä työtehtävää kohtaan. Hyvä esimerkki on; "olen yrityksen kanssa samoilla linjoilla ja kertoisin mielelläni haastattelussa kuinka Euroopan tilanne voi vaikuttaa yritykseen positiivisesti".

Etenkin luovien alojen työhakemusten lopetuksissa voi myös käyttää luovuutta. Kannattaa kuitenkin tällöinkin keskittyä kertomaan rekrytoijalle tai työnantajalle miksi juuri sinä olisit hyödyllinen yritykselle. Omia taitojaan ei kannata myöskään liioitella, mutta ei myöskään piilotella. Rekrytoija ei voi tietää taidoistasi, kokemuksestasi tai asiantuntemuksestasi, jos et kerro niistä itse.

Työhakemuksen lopetus ilman työkokemusta

Aina ei ole mahdollista luoda jokaisesta muusta hakemuksesta erottuvaa hakemusta tai lopetusta, jolla on erityinen lisäarvo hakijalle. Tällöin kannattaa keskittyä lyhyeen, mutta napakkaan lopetukseen korostaen niitä omia hyviä puolia joita itsellä jo on. Esimerkiksi vain vähän kokemusta omaavat hakijat voivat korostaa innokkuuttaan tai motivaatiotaan työtehtävää kohtaan.

Hakijat, joilla ei ole juurikaan työkokemusta voivat kuvailla hakemuksen lopussa esimerkiksi hyviä luonteenpiirteitään tai taitoja, joita on kerryttänyt esimerkiksi harrastusten, vapaaehtoistyön tai vaikkapa koulun TET-jakson aikana. Työkokemus ei ole ainoa kokemus, jolla on väliä työnantajille -- myös muuta kautta hankittu osaaminen kannattaa mainita etenkin, jos työkokemusta ei vielä ole tai sitä on vähän.

Sähköisen hakemuksen lopetus

Moniin työpaikkoihin haetaan netissä valmiin sähköisen verkkopalvelun kautta. Tällöin hakemukseen ei ole aina mahdollista kirjoittaa saatesanoja. Tällaisia hakemuksia täyttäessä kannattaakin hyödyntää kaikki lomakkeen avoimet kentät mahdollisimman tehokkaasti. Nämä tyhjät kentät ovat mahdollisuus tuoda oma persoonallisuus ja osaaminen näkyviin, sekä erottua joukosta. Ilman näiden tyhjien kohtien täyttämistä hakemus ei välttämättä kerro persoonallisuudestasi oikeastaan mitään.

Lopuksi

Olipa paljon työkokemusta ja koulutusta tai ei, työhakemuksen loppuun kannattaa aina panostaa aivan kuten muuhunkin työhakemukseen. Työpaikka ei välttämättä tule ensi yrittämällä tai vielä seuraavallakaan, mutta parhaimmassa tapauksessa voit jäädä työnantajan mieleen seuraavia työpaikkoja varten tai joissain tapauksissa voit jopa saada rakentavaa palautetta hakemuksesi lopusta seuraavia työhakemuksia varten.

Useat joutuvat lähettämään jopa montakin hakemusta ennen kuin saavat työpaikan. Alasta ja tilanteesta riippuen määrä voi olla jopa kymmeniä. Työnhakemisen suhteen ei kuitenkaan kannata luovuttaa -- sopiva työpaikka tulee aina vastaan ennemmin tai myöhemmin! Työhakemuksen hyvin kirjoitettu loppu antaa kuitenkin monin kerroin paremmat mahdollisuudet saada hakemansa työpaikka.

Työnhaku kuntoon muutamalla askeleella

1

Valitse valmis CV pohja ja tee ansioluettelo vain muutamassa minuutissa

Copyright © Cvpohjat.fi 2023 | Inmalti Oy

Made with ❤️ and ☕ in Finland

Tuki

Tietosuojaseloste

Hinnasto

Apua työnhakuun

Cv mallit

Ansioluettelo opas

Työhakemus opas

Saatekirje opas

Motivaatiokirje opas

Työhaastattelu opas