Cvpohjat.fi
Cvpohjat.fi

Opas oman heikkouden tunnistamiseen ja niiden hyödyntämiseen

Heikkoudet työhaastattelussa: Kuinka kääntää ne vahvuudeksi

Vaikka työhaastattelussa halutaan tuoda esiin omia vahvuuksia, on yleistä, että haastattelija kysyy myös heikkouksista. Tämä artikkeli neuvoo, kuinka tunnistaa omat heikkoudet ja kääntää ne vahvuudeksi työhaastattelussa.

Lataa valmis CV pdf muodossa tai lähetä suoraan sähköpostiin.

Kokeile 100% ilmaiseksi

Yli 20 erilaista cv mallia

Luo myös työhakemus & saatekirje

Parhaat cv pohjat netissä
Heikkoudet työhaastattelussa: Kuinka kääntää ne vahvuudeksi

Miten kertoa heikkouksista työhaastattelussa?

Johdanto

Heikkouksista puhuminen työhaastattelussa voi tuntua hakijasta inhottavalta, mutta rekrytoijan tarkoituksena ei ole kuitenkaan hakijan kiusaaminen, vaan sillä on tärkeä merkitys. Rekrytoija haluaa muodostaa hakijasta mahdollisimman kokonaisvaltaisen kuvan, ja myös heikkouksia löytyy jokaisesta. Tähän kysymykseen vastaaminen on tärkeää, sillä vastaamattomuus voi antaa haastattelijalle ikävän kuvan hakijasta.

Työhaastattelussa kannattaa kertoa myös heikkouksista.

Työhaastattelun merkitys työnhakuprosessissa

Työhaastattelussa tarkoituksena on vakuuttaa haastattelija valitsemaan juuri tämä hakija työpaikkaan. Haastattelussa tutustutaan toiseen ihmiseen, ja tämän ominaisuuksiin ja työhön sopivuuteen. Haastateltavalla on mahdollisuus osoittaa osaamisensa ja motivaationsa juuri tätä työtä kohtaan. Etukäteen valmistautuminen on tärkeää, ja on tärkeää tietää, minkälaiseen yritykseen ja työpaikkaan on pyrkimässä. Täältä löydät lisää tietoa työhaastatteluun valmistautumisesta.

Heikkouksien käsittelyn tärkeys työhaastattelussa

Rekrytoijat haluavat usein käsitellä myös hakijan heikkouksia, sillä kukaan ei ole täydellinen ja heikkoudet ovat osa ihmisen elämää. Rekrytoijan tarkoituksena ei ole kysellä näitä että pääsisi kiusaamaan niillä, vaan hän hakee syvempää vuorovaikutusta ja aitoa kohtaamista hakijan kanssa. Heikkouksista kertominen voi olla psykologisesti haastavaa ja tuoda hakijassa esille aitoja tunteita. Heikkouden osoittaminen ja havaitseminen kertoo myös hakijan kyvystä tunnistaa niitä itsessään ja tämä on myös mahdollisuus kehittymiseen.

Miten kertoa heikkouksista työhaastattelussa?

Heikkouksista kannattaa kertoa niin, että ei kuitenkaan näytä rekrytoijan silmissä huonolta kyseiseen tehtävään. Toisaalta ei myöskään kannata näyttäytyä liian hyvänä ollakseen totta. Jos mahdollista, voi kertoa sellaisista heikkouksista, jotka voisi kääntää omaksi voitoksi esimerkiksi kehittymisen kautta. Heikkouden voi myös esittää vahvuutena, sillä monet heikkoudet voi kääntää myös vahvuuksiksi. Kyseessä on näkökulman muutos.

Esimerkkejä heikkouksista, jotka voivat olla myös vahvuuksia:

  1. "Joskus minun on vaikeaa päästää irti nykyisestä projektista ja siirtyä eteenpäin" - kertoo paneutumisesta ja sitoutumisesta työhön.
  2. "Olen usein liian yksityiskohtainen" - osoittaa huolellisuutta ja tarkkuutta.
  3. "Olen hieman ujo" - voi viestiä nöyryydestä ja kuuntelemisen taidosta.

Heikkous voi olla myös jonkin osa-alueen osaamattomuutta, joka on täysin opittavissa. Työhaastattelussa voi kertoa myös harmittomista heikkouksista, joilla ei ole työn kannalta merkitystä.

Miksi heikkouksista kysytään työhaastattelussa?

Keskustelemalla vahvuuksista ja heikkouksista, rekrytoija luo itselleen kokonaiskuvaa hakijasta. Kukaan ei ole täydellinen ja heikkouden näyttäminen on myös taito. Niistä keskusteleminen voi myös antaa rekrytoijalle kuvan, minkälainen hakija on työyhteisössä ja miten hän toimii. Tiedostamalla omat heikkoutensa hakijalla on mahdollisuus kehittyä paremmaksi työntekijäksi. Heikkousista puhuminen voi osoittaa rekrytoijalle myös hakijan vahvuuksia. Tarkoituksena on päästä jyvälle hakijan ominaisuuksista ja tavoista työskennellä. Täältä voi lukea lisää, miksi työnantajat kysyvät heikkouksista.

Muista valmistautua työhaastatteluun huolella.

Paranna tätä tekstiä ja muista muotoilla teksti mukavemmaksi ja mielenkiintoisemmaksi lukea, käyttämällä useita väliotsikoita, tosielämän esimerkkejä ja listoja. Älä lisää uusia aiheita tekstiin, vaan paranna vain nykyistä tekstiä mukavemmaksi lukea. Tarjoa myös linkkejä ulkoisiin lisäresursseihin. :

Valmistautuminen heikkouksia koskeviin kysymyksiin

Työhaastatteluun on tärkeää valmistautua huolella etukäteen, sillä se on työnhakuprosessin vaativin osuus. Myös omia heikkouksia on hyvä listata, sekä käydä itsereflektiota ja tunnistaa niitä. Erilaisia heikkouksia voi listata etukäteen, ja valita esimerkiksi sellaisia, joissa on mahdollisuus kehittyä, tai jotka ovat työn kannalta harmittomia. Heikkoudet voi kääntää myös vahvuuksiksi, kuten liiallinen vastuunotto, tai perfektionismi, joista saa helposti muutettua myös hyviksi ominaisuuksiksi. Heikkouksista kannattaa puhua rekrytoijalle esimerkkien avulla.

Miten vastata heikkouksia koskeviin kysymyksiin?

Omia heikkouksia voi lähestyä esimerkkien avulla. Miten ne ovat vaikuttaneet elämässä ja erityisesti työelämässä, ja kuinka niistä on selvitty. Heikkouksista voi puhua myös voittamisen kautta, kuinka ne on saanut käännettyä omiksi vahvuuksiksi. Parasta on kertoa konkreettisia esimerkkejä, niin jää myös paremmin rekrytoijan mieleen ja erottuu muista hakijoista. Heikkouksista ei kannata puhua ympäripyöreästi, eikä vain yhdellä sanalla.

Kertomisen taito: Oikea asenne, rehellisyys ja itsevarmuus

Heikkouksista kertominen on taitolaji, sillä ei saa vaikuttaa kuitenkaan liian huonolta hakijalta. Rehellisyys on myös tärkeää, ja kannattaa valita sellaiset heikkoudet itsestään, jotka aidosti tunnistaa. Silloin niistä puhuminenkin on luontevampaa. Liika itsevarmuus voi kuitenkin kääntyä hakijaa vastaan. Yli-ihmisenä näyttäytyminen kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta. Parasta on kertoa heikkouksista avoimesti, kuinka ne ovat vaikuttaneet elämässä ja miten niiden kanssa on toimittu.

Käytännön vinkkejä heikkouksien käsittelyyn haastattelussa

Kaikista tärkeintä heikkouksista kertomiseen on etukäteen valmistautuminen. Täytyy olla perehtynyt, mikä on olennaista työtehtävän kannalta. Heikkouksia kannattaa peilata siihen tehtävään, jota on hakemassa. Onko joku heikkous myös sellainen, joka voi näyttäytyä vahvuutena tehtävässä, ja jossa voi kehittyä? Heikkouksista kertominen on mahdollisuus näyttää avoimesti, minkälainen hakija on työelämässä, ja minkälaisia tehtävään sopivia ominaisuuksia hänellä on.

Työhaastattelu: vahvuudet - miten korostaa niitä samalla, kun puhutaan heikkouksista?

On olemassa paljon heikkouksia, jotka voi nähdä myös vahvuutena, tai mahdollisuutena kehittyä. Esimerkiksi perfektionismi on sellainen heikkous, joka voidaan näkökulmaa muuttamalla kääntää voitoksi. Heikkouden tunnistaminen itsessään, ja sen näyttäminen, voi myös osoittaa rekrytoijalle, että hakijalla on hyvä itsetuntemus. Jo erilaisten ominaisuuksien tunnistaminen ja käsittely on vahvuus.

Mitä vastata työhaastattelussa - keinoja kääntää heikkoudet eduksi

Kärsimättömyys voi näyttäytyä työelämässä myös vahvuutena, sillä se voi saada tekemään töitä kovemmin ja tehokkaammin. Myös stressaantuminen projektien venymisestä voidaan kääntää voitoksi. On tärkeää, miten esittää heikkoutensa, ja miten itse suhtautuu niihin. Nähdäänkö ne mahdollisuutena kehitykseen?

Yhteenveto

Heikkouksia käsittelemällä rekrytoija pääsee raapaisemaan työnhakijaa pintaa syvemmältä. Tarkoitus on päästä tutustumaan tarkemmin hakijaan, hänen ominaisuuksiinsa ja työskentelytapoihinsa. Heikkouksista kertominen täytyy miettiä etukäteen, ja valita sellaisia, mitkä sopivat kyseiseen työpaikkaan. Täältä voi lukea lisää, mitä muita hyödyllisiä vinkkejä on työhaastatteluun valmistautumiseen.

Lopuksi

Heikkouksista puhumista ei kannata jännittää liikaa, sillä ne ovat normaali ja erittäin tärkeä osa työhaastattelua. Ne on mahdollisuus kääntää omaksi edukseen, kun valitsee tarkasti mistä heikkouksista kertoo, millä tavoin, ja mikä on oma suhtautuminen niihin. Heikkoudet ovat parhaimmillaan vahvuuksia, tai kehityskelpoisia ominaisuuksia. Työhaastattelussa niiden avulla voi tuoda itsestään esille syvempiä ulottuvuuksia. Muista myös tutustua erilaisiin työnhakuun liittyviin aiheisiin, kuten ansioluetteloon ja työhaastattelun kysymyksiin, jotta voit valmistautua entistä paremmin haastatteluun.

Työnhaku kuntoon muutamalla askeleella

1

Valitse valmis CV pohja ja tee ansioluettelo vain muutamassa minuutissa

Copyright © Cvpohjat.fi 2023 | Inmalti Oy

Made with ❤️ and ☕ in Finland

Tuki

Tietosuojaseloste

Hinnasto

Apua työnhakuun

Cv mallit

Ansioluettelo opas

Työhakemus opas

Saatekirje opas

Motivaatiokirje opas

Työhaastattelu opas