Cvpohjat.fi
Cvpohjat.fi

Tee vaikutus työhakemuksellasi

Hakemuskirje: Näin kirjoitat vaikuttavan työhakemuksen

Hyvä hakemuskirje on työnhakuprosessin tärkeä osa. Se toimii ensivaikutelman antajana ja kertoo potentiaaliselle työnantajalle, miksi juuri sinä olet oikea henkilö tehtävään. Tässä artikkelissa käymme läpi, miten kirjoittaa vaikuttava hakemuskirje, joka auttaa sinua erottumaan joukosta.

Lataa valmis CV pdf muodossa tai lähetä suoraan sähköpostiin.

Kokeile 100% ilmaiseksi

Yli 20 erilaista cv mallia

Luo myös työhakemus & saatekirje

Parhaat cv pohjat netissä

Johdanto

Tässä oppaassa kerrotaan kaikki hyvän hakemuskirjeen tekemiseksi. Käymme läpi, mitä hakemuskirje tarkoittaa, miksi se on tärkeä osa työnhakuprosessia ja minkälaisella hakemuskirjeellä onnistuu erottumaan muiden hakijoiden joukosta. Hyvä hakemuskirje auttaa hakijaa menestymään työnhaussa. Se osoittaa työnantajalle, miksi työnhakija hakee kyseistä paikkaa, miksi juuri hän on hakijoista kaikkein paras ja mitä tarjottavaa hänellä on yritykselle. Tarkoituksena on tehdä hakemuskirjeen laatiminen mahdollisimman mutkattomaksi tämän oppaan avulla, ja näin auttaa menestymään työnhaussa.

Hakemuskirje: Näin kirjoitat vaikuttavan työhakemuksen

Sisällysluettelo

 1. Mikä on hakemuskirje?
 2. Hyvä hakemuskirje: vinkkejä ja esimerkkejä
 3. Hakemuskirjeen rakenne ja pohja
 4. Lisätietoja hakemuskirjeeseen
 5. Kirjeen ulkoasu ja osoite
 6. Lähetä hakemuskirje sähköpostitse
 7. Yhteenveto
 8. Ulkoiset linkit

Mikä on hakemuskirje?

Hakemuskirjeen laatiminen on monesta syystä erittäin tärkeä osa työnhakua. Sillä on monta tarkoitusta, se on yhtä aikaa myyntipuhe, ansioluettelon täydentäjä ja työnhakijan esittelijä. Tarkoituksena on vakuuttaa työnantaja hakijan pätevyydestä, motivaatiosta työpaikkaa kohtaan ja palkkaamisen tuomasta lisäarvosta työpaikalle. Hakemuskirje auttaa työnantajaa valitsemaan juuri Sinut kaikkien hakijoiden joukosta.

Työhakemus teksti on tiivis, ja sen tarkoituksena on täydentää ansioluetteloa, ja kertoa työnantajalle selkeästi ja houkuttelevasti työntekijästä ja motivaatiosta. Yleinen hakukirje on hyvä räätälöidä siten, että se on helposti muokattavissa eri työpaikkoihin, mikäli hakija hakee useampaa paikkaa. Tästä huolimatta hyvä hakemuskirje on kohdennettu haettavaa työpaikkaa varten, ja se osoittaa, että hakija on kiinnostunut juuri tästä tehtävästä ja roolista.

Hyvä hakemuskirje: vinkkejä ja esimerkkejä

Helposti muokattavissa oleva hakemuskirje on tärkeä tehdä, sillä harvemmin ensimmäisellä hakemuksella tärppää. Hakemuksia on varauduttava lähettämään useampi, ja työnhakuprosessia helpottamaan on hyvä laatia toimiva hakemuskirje pohja. Sitä on helppoa muokata juuri haettavaa työpaikkaa varten. Mitä enemmän hakija haluaa juuri kyseistä työpaikkaa, sitä paremmin hakemuskirje kannattaa kohdentaa kyseiseen yritykseen.

Esimerkiksi toimiva työhakemus on seuraavanlainen. Työnhakijan täytyy osoittaa se oikealle henkilölle, jotta se kiinnittää työnantajan huomion. Tämä on psykologisesti tärkeää. Seuraava haaste on kirjoittaa maksimissaan noin 400 sanan hakemuskirje, josta selviää nopeasti kaikki tarvittava. Kappalejaot ovat tärkeät ja ne on hyvä pitää lyhyinä, sillä ulkoasun täytyy olla lukemaan houkutteleva. Johdanto on tärkein, sillä sillä sen täytyy herättää lukijan mielenkiinto ja houkutella lukemaan pidemmälle. Rungossa tarkoitus on vakuuttaa, että juuri sinä olet oikea henkilö tähän tehtävään. Tässä on lupa kehua itseä. Loppupäätelmässä voi kiteyttää oleellisen ja kiittää lukijaa.

Hakemuskirjeen rakenne ja pohja

Esimerkiksi hyvä hakukirje pohja sisältää seuraavat viisi asiaa:

 1. Tiivis esittely itsestään: Sen täytyy olla informatiivinen, persoonallinen ja sopivalla tavalla rohkea. Adjektiivit ja ominaisuudet on hyvä vaihtaa haettuun työpaikkaan sopiviksi.
 2. Perustelut lisäarvolle: Tässä voi kertoa osaamisestaan, kokemuksestaan, koulutuksesta, harrastuneisuudesta ja myös tulevaisuuden tavoitteista. On myös hyvä kertoa muusta tehtävään liittyvästä osaamisesta ja vahvuuksista.
 3. Motivaation ilmaiseminen: Hakijan on hyvä osoittaa, että hän tuntee yrityksen ja juuri tämä tehtävä on mitä hän haluaa. Työpaikkaa ja yritystä saa tässä kohtaa hiukan hehkuttaa.
 4. Oman persoonan tuominen esille: Tässä voi kertoa ominaisuuksistaan, jotka sopivat tähän tehtävään, ja voi korostaa niitä ominaisuuksia, joita tehtävässä oletettavasti työntekijältä odotetaan. Lisäksi kannattaa myös kertoa, kuinka muut ihmiset, ystävät ja kollegat, kuvailevat sinua.
 5. Tiivistelmä ja kiitos: Loppuun voi tehdä tiivistelmän, joka kiteyttää hakemuksen pääkohdat. Sen lisäksi tässä kohdassa hakija voi kertoa vielä muutaman tärkeimmän asian itsestään. Nämä asiat kannattaa räätälöidä haetun paikan mukaisesti.

Lisätietoja hakemuskirjeeseen

Palkkatoiveen esiin tuominen voi tuntua hiukan kiusalliselta ja vaivaannuttavalta, mutta se on tärkeä osa hakemusta. Palkkatoive kannattaa esittää suoraan euromääräisesti, ilman turhaa kiertelyä. Työnantajat ovat tottuneet kuulemaan niitä. Nyrkkisääntö on, että palkkatoiveen täytyy olla perusteltu, miksi hakija haluaa juuri kyseisen summan. Palkkatoiveen täytyy olla realistinen, ei liian suuri eikä myöskään liian pieni. Se on hyvä perustaa yleiseen palkkatasoon ja samalla ottaa huomioon oma koulutus ja työkokemus. Palkkatoive lisätään hakemuksen viimeiseen kappaleeseen.

Suosittelijoita on hyvä olla myös, ja sopiva määrä olisi pari kolme kappaletta. Jokaisesta suosittelijasta täytyy mainita nimi, titteli, yritys ja yhteystiedot. Jos hakijan takana on jo useampi suosittelija, kannattaa valita heistä sellaiset, jotka sopivat hyvin kyseiseen työpaikkaan. Työnhakijan on muistettava pyytää suosittelijoilta lupa heidän käyttämisestään suosittelijoina. Tämä kohta lisätään ansioluettelon loppuun.

Kirjeen ulkoasu ja osoite

Työhakemuskirjeen ulkoasun täytyy olla siisti ja selkeä. Se ei saa olla liian pitkä eikä työläs luettava. Hakemuskirje on ensimmäinen kontakti työnantajaan, ja sen täytyy olla lukemaan houkutteleva. Koko hakemuksen on mahduttava yhdelle A4-kokoiselle sivulle. On tärkeää osoittaa se oikealle henkilölle. Mikäli työpaikkailmoituksessa ei ole mainittu ketään henkilöä nimeltä, se täytyy selvittää esimerkiksi soittamalla yritykseen. Osoite kirjeeseen merkitään työnhakijan nimi ja osoite lähettäjän kohdalle. Vastaanottajan kohdalle taas yrityksen nimi ja osoite sekä työhönottajan nimi.

Lähetä hakemuskirje sähköpostitse

Tänä päivänä työhakemuksen lähettäminen sähköpostitse on todella yleistä ja monet työnantajat toivovat hakemuksia siten. Sähköpostitse hakemuksia onkin helppo ja nopea lähettää. Muista hakijoista erottuminen on tässä erityisen tärkeää työnantajan huomion saamiseksi. Hakemusta sähköpostitse laatiessa on tärkeää noudattaa työnantajan ohjeita, sillä hänellä voi olla erityisvaatimuksia, mitä hakemukselta odotetaan. CV-tiedosto on hyvä nimetä onnistuneesti. Sähköpostin aiheeksi täytyy laittaa oma nimi ja tehtävän kuvaus, sekä mahdollinen erityistunniste.

Myös sähköposti on hyvä pitää lyhyenä, ja liitteistä on tärkeää mainita erikseen, että ne eivät jää huomaamatta. Sähköposti kannattaa lopettaa kehotukseen, esimerkiksi osoittaa kiinnostus mahdollisesta tapaamisesta. Ihan loppuun täytyy laittaa omat yhteystiedot ja allekirjoitus, jonka saa lisättyä eri sähköpostiohjelmilla helposti.

Yhteenveto

Tässä oppaassa käydään läpi hakemuskirjeen merkitystä, ja miksi se on tärkeää laatia oikein. Hakemuskirje on ensimmäinen linkki työnantajan ja työnhakijan välillä, ja sen perusteella työnantaja kutsuu mahdollisesti haastatteluun. Tämä opas tarjoaa toimivan mallin ja vinkkejä, joiden pohjalta omaa hakemusta voi lähteä tekemään. Työnhakeminen on iso ja merkittävä prosessi, johon kannattaa panostaa. Hyvin laadittu hakemuskirje pohja rohkaisee hakemaan työpaikkoja.

Hakemuskirjeessä on lupa kehua itseä, joten sen tekeminen voi olla oikein mukavaa. Mikäli kehuminen tuntuu vaikealta, voi kysyä muilta, mitä hyviä puolia ja ominaisuuksia itsessä on. Oppaassa korostetaan myös kohdistamisen tärkeyttä, eli hakemiskirje on tärkeää suunnata aina haettavalle yritykselle, sillä se osoittaa motivaation ja kiinnostuksen kyseistä yritystä kohtaan. Suosittelijat ovat nykyään enemmän sääntö kuin poikkeus, työnantajassa voi herättää ihmetystä jos niitä ei ole. Hakemuskirje opas auttaa tekemään toimivan hakemuksen, jolla erottua muista. Sen lisäksi tarjolla on hyödyllisiä linkkejä, joista saa lisää apua työnhakuun.

Ulkoiset linkit

Tässä vielä lisäksi tärkeitä linkkejä onnistuneeseen työnhakuun.

Työnhaku kuntoon muutamalla askeleella

1

Valitse valmis CV pohja ja tee ansioluettelo vain muutamassa minuutissa

Copyright © Cvpohjat.fi 2023 | Inmalti Oy

Made with ❤️ and ☕ in Finland

Tuki

Tietosuojaseloste

Hinnasto

Apua työnhakuun

Cv mallit

Ansioluettelo opas

Työhakemus opas

Saatekirje opas

Motivaatiokirje opas

Työhaastattelu opas