Cvpohjat.fi
Cvpohjat.fi

Askel askeleelta kohti unelmiesi työuraa

Miten saada unelma ammatti?

Tässä artikkelissa käymme läpi vaiheita, joiden avulla voit löytää unelma ammattisi ja saavuttaa tavoittelemasi työuran. Olemme koonneet vinkkejä itsetutkiskelusta, ammatillisesta kartoituksesta, verkostoitumisesta, työkokemuksen hankkimisesta ja jatkuvasta kehittymisestä.

Lataa valmis CV pdf muodossa tai lähetä suoraan sähköpostiin.

Kokeile 100% ilmaiseksi

Yli 20 erilaista cv mallia

Luo myös työhakemus & saatekirje

Parhaat cv pohjat netissä
Saavuta unelma-ammatisi

Aloitus

Tervetuloa lukemaan artikkeliamme, joka käsittelee unelma-ammatin saavuttamista! Tässä artikkelissa käymme läpi eri vaiheita ja keinoja, joiden avulla voit löytää itsellesi sopivan ammatin ja edetä urallasi kohti unelmiasi. Aihe on monimutkainen ja vaatii pohdintaa sekä aktiivista toimintaa, mutta oikeilla työkaluilla ja asenteella voit saavuttaa unelma-ammatin ja toteuttaa itseäsi työelämässä.

Aloitamme artikkelin itsetutkiskelulla, jossa perehdymme omaehtoiseen oppimiseen, vahvuuksien ja heikkouksien kartoittamiseen sekä arvojen ja intohimojen tunnistamiseen. Tämän jälkeen siirrymme ammatilliseen kartoitukseen, jossa keskitymme ammatinvalintatestien hyödyntämiseen, eri alojen tutkimiseen ja koulutusmahdollisuuksien selvittämiseen. Seuraavaksi käsittelemme verkostoitumisen merkitystä unelma-ammatin saavuttamisessa ja annamme vinkkejä LinkedIn-profiilin luomisesta, tapahtumiin osallistumisesta ja mentoroinnista.

Edetessämme artikkelissa perehdymme työkokemuksen hankkimisen eri muotoihin, kuten harjoittelupaikkoihin, kesätöihin ja vapaaehtoistyöhön. Lopuksi käymme läpi jatkuvan kehittymisen merkityksen unelma-ammatin saavuttamisessa ja annamme neuvoja täydennyskoulutukseen, sertifikaattien hankkimiseen ja osaamisen näkyväksi tekemiseen.

Nyt kun olemme käyneet läpi artikkelin pääkohdat, on aika sukeltaa syvemmälle itsetutkiskeluun ja aloittaa matka kohti unelma-ammatin löytämistä ja saavuttamista. Seuraavassa osiossa keskitymme omaehtoiseen oppimiseen, vahvuuksien ja heikkouksien kartoittamiseen sekä arvojen ja intohimojen tunnistamiseen. Näiden avulla voit saada selkeämmän kuvan omista tavoitteistasi, kiinnostuksen kohteistasi ja siitä, millainen ammatti voisi olla sinulle sopiva.

Itsetutkiskelu

Itsetutkiskelu on ensimmäinen ja tärkeä askel kohti unelma-ammattiasi. Tässä vaiheessa on tärkeää pohtia omia vahvuuksia, heikkouksia, arvoja ja intohimoja, jotta voit löytää itsellesi sopivan ammatin ja koulutuksen. Tarkastelemme seuraavaksi näitä osa-alueita tarkemmin.

Omaehtoinen oppiminen

Ennen kuin ryhdyt etsimään unelma-ammattiasi, on hyvä pohtia omaa oppimista ja kehittymistä. Omaehtoinen oppiminen tarkoittaa sitä, että hankit tietoa ja taitoja itsenäisesti ilman ulkoista pakkoa. Voit esimerkiksi lukea kirjoja, seurata blogeja, osallistua verkkokursseille tai tehdä vapaaehtoistyötä oppiaksesi uusia asioita. Omaehtoinen oppiminen auttaa sinua ymmärtämään, mitkä aiheet kiinnostavat sinua ja millaisia taitoja haluat kehittää.

Vahvuudet ja heikkoudet

Tunne omat vahvuutesi ja heikkoutesi. Kirjoita ylös, missä olet hyvä ja missä voisit parantaa. Voit myös pyytää palautetta ystäviltä, perheenjäseniltä tai kollegoilta. Tämä auttaa sinua löytämään ammatin, joka sopii sinulle ja jossa voit hyödyntää parhaita puoliasi.

Esimerkki vahvuuksista ja heikkouksista

Vahvuudet:

 • Hyvät vuorovaikutustaidot
 • Organisointikyky
 • Luova ongelmanratkaisu

Heikkoudet:

 • Epävarmuus esiintymistilanteissa
 • Vaikeus delegoida tehtäviä
 • Taipumus lykätä tehtävien aloittamista

Arvot ja intohimot

Arvot ja intohimot ohjaavat valintojamme ja motivaatiotamme. Pohdi, mitkä arvot ovat sinulle tärkeitä ja minkälaista työtä haluaisit tehdä. Tarkastele myös, mitkä asiat saavat sinut innostumaan ja tuntemaan, että teet merkityksellistä työtä. Näin voit valita ammatin, joka vastaa omia arvojasi ja tarjoaa sinulle mielenkiintoisia haasteita.

Esimerkki arvoista ja intohimoista

Arvot:

 • Rehellisyys
 • Vastuullisuus
 • Yhteisöllisyys

Intohimot:

 • Luonnon suojelu
 • Kulttuurien välinen ymmärrys
 • Teknologian hyödyntäminen koulutuksessa

Nyt kun olet tutkinut itseäsi ja tunnistat omat vahvuudet, heikkoudet, arvot ja intohimot, on aika siirtyä seuraavaan vaiheeseen: ammatillisen kartoituksen tekemiseen. Tässä vaiheessa otat selvää eri ammateista, koulutusmahdollisuuksista ja työmarkkinatilanteesta, jotta löydät unelma-ammattisi.

Ammatillinen kartoitus

Ammatillinen kartoitus on tärkeä askel unelma-ammattisi löytämisessä. Se auttaa sinua tutustumaan erilaisiin uramahdollisuuksiin, pohtimaan omia mielenkiinnon kohteitasi ja löytämään koulutuspolkuja, jotka vievät sinut kohti unelma-ammattiasi.

Ammatinvalintatesti

Ammatinvalintatesti on hyvä työkalu, joka voi auttaa sinua löytämään ammatteja, jotka sopivat sinulle parhaiten. Duunitori ammatinvalintatesti on esimerkki testistä, joka perustuu persoonallisuuteesi, arvoihisi ja kiinnostuksen kohteisiisi. Testin tulokset voivat antaa sinulle uusia ideoita ja suuntaviivoja unelma-ammattisi etsimiseen.

Tutustuminen eri aloihin

On tärkeää tutustua eri aloihin ja ammatteihin, jotta voit ymmärtää, mitä ne todella sisältävät ja millaisia työmahdollisuuksia ne tarjoavat. Voit lukea artikkeleita, seurata alan ammattilaisia sosiaalisessa mediassa, osallistua webinaareihin tai kysyä suoraan ihmisiltä, jotka työskentelevät alalla. Mitä enemmän tietoa keräät, sitä helpompi sinun on tehdä päätöksiä unelma-ammattisi suhteen.

Eri alojen esimerkkejä

Koulutusmahdollisuudet

Kun olet löytänyt unelma-ammattisi, on aika selvittää, millaista koulutusta tarvitset päästäksesi siihen. Eri ammateissa vaaditaan erilaisia koulutustaustoja, joten on tärkeää tutkia, millaisia koulutusohjelmia on tarjolla ja mitä ne sisältävät. Koulutus ansioluettelossa osiossa voit lukea lisää siitä, miten merkitä koulutuksesi ansioluetteloon.

Kun olet löytänyt sopivan koulutusohjelman, hae rohkeasti opiskelemaan ja ota ensimmäinen askel kohti unelma-ammattiasi.

Tässä osiossa olemme käsitelleet ammatillista kartoitusta, joka auttaa sinua löytämään unelma-ammattisi. Seuraavassa osiossa keskitymme verkostoitumiseen, joka on merkittävä tekijä urasi rakentamisessa ja unelma-ammattisi saavuttamisessa.

Verkostoituminen

Verkostoituminen on tärkeä osa unelma-ammatin saavuttamisessa, sillä se auttaa sinua luomaan kontakteja, jotka voivat olla avuksi työnhakuprosessissa ja urakehityksessä. Tässä osiossa käsitellään kolmea keskeistä verkostoitumisen muotoa: LinkedIn-profiilin luominen, tapahtumiin ja messuihin osallistuminen sekä mentoroinnin hyödyntäminen.

LinkedIn-profiili

LinkedIn on ammatillinen sosiaalisen median alusta, joka mahdollistaa verkostoitumisen ja työnhakumahdollisuuksien löytämisen. Luo itsellesi LinkedIn-profiili, joka esittelee osaamisesi, koulutuksesi ja työkokemuksesi. Pidä profiilisi ajan tasalla ja aktiivisesti ylläpidettynä.

Lisää profiiliisi suosittelijoita, jotka voivat vahvistaa osaamistasi ja työkokemustasi. Ota yhteyttä entisiin työnantajiin, opettajiin ja kollegoihin, jotka voivat kirjoittaa suosituksia sinulle. Muista myös verkostoitua aktiivisesti muiden ammattilaisten kanssa ja osallistua keskusteluihin sekä ryhmiin, jotka liittyvät sinua kiinnostaviin aiheisiin. Tämä auttaa sinua saamaan näkyvyyttä ja rakentamaan asiantuntijastatusta alallasi.

Lue lisää aiheesta LinkedIn-profiilin luominen.

Tapahtumat ja messut

Tapahtumat, kuten alan seminaarit, konferenssit ja työpaikkamessut, ovat erinomaisia paikkoja verkostoitumiseen ja uusien kontaktien luomiseen. Osallistu tapahtumiin, jotka liittyvät unelma-ammatin alaan, ja ole aktiivinen keskustelija sekä kuuntelija.

Muista valmistautua tapahtumiin etukäteen tutustumalla esimerkiksi osallistujiin, puhujiin ja yrityksiin. Näin voit kohdistaa verkostoitumisesi tehokkaasti ja luoda merkityksellisiä kontakteja. Muista myös vaihtaa yhteystietoja tapaamiesi ihmisten kanssa ja olla yhteydessä heihin tapahtuman jälkeen.

Mentorointi

Mentorointi on prosessi, jossa kokeneempi henkilö ohjaa, neuvoo ja tukee uransa alkuvaiheessa olevaa henkilöä. Mentorointisuhde voi olla erittäin hyödyllinen unelma-ammatin saavuttamisessa, sillä se auttaa sinua oppimaan uusia taitoja, kehittämään ammatillista itsetuntemusta ja saamaan uusia näkökulmia urasi suunnitteluun.

Etsi itsellesi mentoriksi henkilö, joka työskentelee alalla, johon pyrit, ja jolla on kokemusta ja tietoa, josta voit hyötyä. Mentorointisuhde voi olla virallinen tai epävirallinen, ja se voi kestää lyhyen aikaa tai useita vuosia. Ole avoin oppimiselle ja yhteistyölle, ja arvosta mentorisi aikaa ja panosta.

Kun olet saanut hyödyllisiä tietoja ja kontakteja verkostoitumisen avulla, on aika siirtyä seuraavaan osioon, jossa käsitellään työkokemuksen hankkimista unelma-ammatin saavuttamiseksi.

Työkokemuksen hankkiminen

Unelma-ammatin saavuttaminen vaatii usein kokemuksen kartuttamista. Tässä osiossa käsittelemme kolmea erilaista tapaa hankkia työkokemusta: harjoittelupaikat, kesätyöt ja vapaaehtoistyö. Kaikki nämä vaihtoehdot voivat tarjota arvokkaita mahdollisuuksia kehittää osaamista ja luoda kontakteja alalla.

Harjoittelupaikat

Harjoittelupaikat ovat loistava tapa tutustua alaan, kehittää taitoja ja kasvattaa verkostoa. Harjoittelujakso tarjoaa mahdollisuuden soveltaa opittuja tietoja käytännön työtehtävissä ja saada arvokasta palautetta kollegoilta ja esimiehiltä.

Miten löytää harjoittelupaikka

 • Käytä Duunitori tai muita työnhakupalveluita löytääksesi harjoittelupaikkoja.
 • Kysy suosituksia opettajilta, perheeltä, ystäviltä tai entisiltä työnantajilta.
 • Lähesty yrityksiä suoraan ja ehdota harjoittelujaksoa.
 • Osallistu alan tapahtumiin ja verkostoitumistilaisuuksiin löytääksesi mahdollisia harjoittelupaikkoja.

Kesätyöt

Kesätyöt ovat erinomainen tapa hankkia työkokemusta ja ansaita rahaa samalla, kun opiskelet. Kesätyön avulla voit tutustua erilaisiin työtehtäviin ja työympäristöihin, mikä auttaa sinua ymmärtämään, millainen työ sopii sinulle parhaiten.

Miten hakea kesätöitä

 • Aloita kesätyöpaikkojen etsiminen ajoissa ja hae useisiin paikkoihin.
 • Laadi ansioluettelo ja työhakemus, jotka on räätälöity kuhunkin hakemaasi tehtävään.
 • Käytä työnhakupalveluita, sosiaalista mediaa ja verkostoitumista löytääksesi avoimia kesätyöpaikkoja.
 • Valmistaudu työhaastatteluun ja harjoittele vastaamaan yleisiin kysymyksiin.

Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoistyö voi tarjota arvokasta kokemusta ja auttaa sinua kehittämään taitoja, jotka ovat hyödyllisiä tulevassa unelma-ammatissasi. Vapaaehtoistyössä voit myös luoda kontakteja ja saada suosituksia, jotka voivat auttaa sinua työllistymään.

Miten löytää vapaaehtoistyöpaikkoja

 • Etsi vapaaehtoistyöpaikkoja erilaisista vapaaehtoistyön tietokannoista ja järjestöjen verkkosivuilta.
 • Kysy suosituksia ystäviltä, perheeltä tai opettajilta, jotka ovat olleet mukana vapaaehtoistyössä.
 • Selvitä, mitkä järjestöt tai projektit ovat linjassa omien arvojesi ja intohimojesi kanssa, ja ota yhteyttä niihin suoraan.

Kun olet saanut työkokemusta eri tavoin, on tärkeää arvioida, mitä olet oppinut ja miten se vaikuttaa unelma-ammatin tavoitteluun. Seuraavassa osiossa käsittelemme jatkuvaa kehittymistä ja sen merkitystä unelma-ammatin saavuttamisessa.

Jatkuva kehittyminen

Unelma-ammattiin pääseminen vaatii usein jatkuvaa kehittymistä ja oppimista. Tässä osiossa käsitellään erilaisia tapoja kehittyä ammatillisesti ja miten voit tehdä osaamisestasi näkyvämpää.

Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutus on tärkeä osa ammatillista kehittymistä. Se voi koostua esimerkiksi lyhytkursseista, työpajoista tai seminaareista, jotka auttavat sinua pysymään ajan tasalla alasi kehityksestä ja uusista trendeistä. Täydennyskoulutus voi myös auttaa sinua laajentamaan osaamistasi ja saavuttamaan uusia taitoja, jotka voivat olla hyödyllisiä unelma-ammatissasi.

Sertifikaatit ja lisäpätevyydet

Sertifikaatit ja lisäpätevyydet ovat konkreettisia todisteita osaamisestasi ja voivat auttaa sinua erottumaan työmarkkinoilla. Eri aloilla on erilaisia sertifikaatteja ja pätevyyksiä, joten tutustu niihin ja harkitse sellaisten hankkimista, jotka ovat relevantteja unelma-ammattisi kannalta.

Esimerkkejä sertifikaateista ja lisäpätevyyksistä

Osaamisen näkyväksi tekeminen

Jotta unelma-ammattiin pääseminen olisi helpompaa, on tärkeää tehdä osaamisestasi näkyvää ja tunnistettavaa. Voit esimerkiksi:

 • Päivittää LinkedIn-profiilisi säännöllisesti ja lisätä sinne uusimmat saavutuksesi, koulutuksesi ja sertifikaattisi
 • Luoda oman verkkosivun tai portfolion, jossa esittelet työnäytteitäsi ja saavutuksiasi
 • Osallistua alan tapahtumiin ja verkostoitua muiden ammattilaisten kanssa
 • Kirjoittaa blogia tai julkaista artikkeleita sosiaalisessa mediassa, jotta voit jakaa asiantuntemustasi ja saada tunnustusta alasi asiantuntijana

Lopuksi, muista, että jatkuva kehittyminen ja osaamisen näkyväksi tekeminen ovat avainasemassa unelma-ammatin saavuttamisessa. Seuraavassa osassa käymme läpi yhteenvedon siitä, miten voit saavuttaa unelma-ammatin ja mitä asioita kannattaa pitää mielessä matkalla kohti unelmiesi työpaikkaa.## Yhteenveto

Miten saada unelma ammatti?

Kun olet käynyt läpi edellä mainitut vaiheet, olet jo hyvällä tiellä kohti unelma-ammattiasi. Itsetutkiskelusta saat selville omat vahvuutesi, heikkoutesi, arvosi ja intohimosi. Ammatillisen kartoituksen avulla voit löytää ne alat ja tehtävät, jotka sopivat parhaiten omiin mielenkiinnon kohteisiisi ja taitoihisi. Verkostoitumalla tapaat ihmisiä, jotka voivat auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi ja hankkimaan tarvittavaa työkokemusta.

Muista, että unelma-ammattiin pääseminen ei tapahdu yhdessä yössä. Se vaatii aikaa, kärsivällisyyttä ja jatkuvaa kehittymistä. Ole valmis oppimaan uutta ja tarttumaan mahdollisuuksiin, kun ne tulevat vastaan. Älä pelkää kokeilla erilaisia tehtäviä ja rooleja löytääksesi sen, mikä sopii sinulle parhaiten.

Työnhaku kuntoon muutamalla askeleella

1

Valitse valmis CV pohja ja tee ansioluettelo vain muutamassa minuutissa

Copyright © Cvpohjat.fi 2023 | Inmalti Oy

Made with ❤️ and ☕ in Finland

Tuki

Tietosuojaseloste

Hinnasto

Apua työnhakuun

Cv mallit

Ansioluettelo opas

Työhakemus opas

Saatekirje opas

Motivaatiokirje opas

Työhaastattelu opas