Cvpohjat.fi
Cvpohjat.fi

Näin Kirjoitat Työkokemuksesi CV:ssä Tehokkaasti

Opi kuinka tuoda työkokemus esiin CV:ssä selkeästi ja ammattimaisesti. Vinkit ja ohjeet työkokemuksen esittämiseen CV:ssä.

Lataa valmis CV pdf muodossa tai lähetä suoraan sähköpostiin.

Kokeile 100% ilmaiseksi

Yli 20 erilaista cv mallia

Luo myös työhakemus & saatekirje

Parhaat cv pohjat netissä

Opas: Miten merkitset työkokemuksen CV:hen

Työkokemuksen merkitseminen CV:hen on tärkeä osa rekrytointiprosessia. Aiempia työpaikkojasi ja kokemuksiasi tarkastellaan usein potentiaalisten työnantajien toimesta, joten on tärkeää esitellä ne oikein ja tehokkaasti.

Esimerkki myyntipäällikön työkokemuksesta CV:ssä

Esimerkki myyntipäällikön työkokemuksesta CV:ssä (Tehty Cvpohjat.fi cv-koneella)

Seuraavat ohjeet auttavat sinua esittämään työkokemuksesi parhaalla mahdollisella tavalla:

1. Järjestys:

Merkitse työkokemukset kronologisessa järjestyksessä. Tämä tarkoittaa, että uusimman työkokemuksen tulisi aina olla ensimmäisenä ja vanhimman viimeisenä. Järjestys auttaa rekrytoijia ymmärtämään työhistoriasi kehityskulkua.

2. Työtehtävä, työaika ja työnantaja:

Kirjoita jokaisen työkokemuksen yhteyteen työtehtäväsi tai roolisi, tehtäväsi kesto sekä työnantajan nimi. Tämä antaa selkeän kuvan työskentelyn laadusta ja luonteesta ja auttaa rekrytoijia ymmärtämään aiemmasta osaamistasi.

3. Tehtävän kuvaus:

Lisää työtehtävän kuvaus, joka osoittaa, mitä konkreettisia tehtäviä työ sisälsi. Tämä kuvaus voi sisältää esimerkiksi projekteja, joista olet vastannut, tai erityisiä saavutuksia. Muista keskittyä erityisesti tehtäviin ja saavutuksiin, jotka ovat olennaisia haettavan työpaikan kannalta.

4. Kokemuksen määrä:

Jos olet juuri valmistunut tai alallasi ei ole vielä paljon työkokemusta, voit keskittyä kuvaamaan koulutus- ja opintotaustoasi, harjoittelukokemusta ja muita saavutuksia, jotka osoittavat soveltuvuutesi tehtävään.

Muista, että CV:n tarkoitus on antaa yksityiskohtainen mutta tiivis kuvaus edellisistä työkokemuksistasi, koulutuksistasi ja taidoistasi. Jokaisen työnhakulomakkeen ja CV:n tulisi olla räätälöity vastaamaan haettavaa työpaikkaa.

Pitämällä CV:si johdonmukaisena, selkeänä ja informatiivisena autat potentiaalisia työnantajia ymmärtämään kykyjäsi ja kokemuksiasi mahdollisimman hyvin. Hyödynnä erilaisia CV-malleja ja hyödyllisiä ohjeita tämän prosessin aikana. Tärkeintä on, että CV heijastaa sinua ammattilaisena ja on uskottava ja vakuuttava dokumentti osaamisestasi.

Esimerkki työkokemuksen lisäämisestä

Tässä esimerkki siitä, miten työkokemus voidaan merkitä CV:hen:

Työkokemus

1/2020 - nykyhetki Myyjä, K-Citymarket, Helsinki

- Asiakaspalvelu kassalla sekä myymälässä
- Tuotteiden täydennys ja hyllytys
- Kassanhoitotehtävät

8/2018 - 12/2019 Myyjä, S-Market, Vantaa

- Vastuualueena hedelmä- ja vihannesosasto
- Asiakkaiden opastus ja neuvonta
- Tuoretuotteiden laadun ja tuoreuden varmistaminen

6/2017 - 7/2018 Kesätyöntekijä, Anttilan tavaratalo, Espoo

- Myyjänä vaateosastolla ja kassalla
- Tuotteiden esillepano ja myymälän siisteys
- Varastotyöt

Työkokemukset on listattu kronologisessa järjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. Jokaisesta työpaikasta on mainittu työn kesto, työnantaja ja työtehtävät. Työtehtävien kuvaukset kertovat kokemuksesta ja vastuualueista tiiviisti luetelma muodossa. Näin olennaisin tieto työkokemuksesta välittyy selkeästi.

Esimerkki myyjän työkokemuksesta CV:ssä

Esimerkki myyntipäällikön myyjän CV:ssä (Tehty Cvpohjat.fi cv-koneella)

Miten tuoda esiin saavutuksia työkokemuksessa CV:ssä?

Saavutusten tuominen esiin työkokemuksessa CV:ssä auttaa sinua erottumaan joukosta ja antaa työnantajalle käsityksen siitä, kuinka hyvin olet suoriutunut aiemmista tehtävistäsi. Tässä muutamia vinkkejä saavutusten esittämiseen työkokemuksessa:

 1. Käytä konkreettisia esimerkkejä ja numerotietoja, jotka osoittavat työsi tuloksia ja vaikutuksia. Esimerkiksi, jos olet työskennellyt myyjänä, voit mainita myynnin kasvun prosentteina tai asiakastyytyväisyyden parantumisen.

 2. Keskity saavutuksiin, jotka ovat suoraan relevantteja haettavaan tehtävään. Mieti, mitkä saavutuksesi osoittavat parhaiten osaamistasi ja soveltuvuuttasi kyseiseen työhön.

 3. Käytä dynaamisia verbejä ja selkeitä, ytimekkäitä lauseita, jotka kuvaavat saavutuksiasi. Tämä tekee saavutuksistasi helpommin ymmärrettäviä ja vaikuttavampia.

 4. Voit myös kertoa saavutuksistasi työtehtävien yhteydessä. Esimerkiksi, jos olet vastannut sosiaalisen median kanavista, voit mainita seuraajamäärän kasvun ja kommenttien määrän lisääntymisen.

 5. Älä unohda kertoa työsi merkityksestä ja siitä, millaista hyötyä saavutuksistasi on ollut työnantajallesi tai asiakkaillesi. Tämä auttaa työnantajaa ymmärtämään, kuinka arvokas olet ollut aiemmissa tehtävissäsi.

Muista räätälöidä CV:si haettavan työpaikan mukaan ja tuoda esille olennaisimmat asiat juuri kyseisen tehtävän kannalta. Hyvä CV on selkeä, johdonmukainen ja informatiivinen.

Pitääkö cv:ssä olla kaikki työkokemus?

CV:ssä ei tarvitse olla kaikki työkokemus, vaan sen tarkoitus on esitellä työnantajalle ne taidot, jotka ovat olennaisia juuri kyseisessä tehtävässä. On suositeltavaa räätälöidä ansioluettelo vastaamaan hakemasi työpaikan erityisiä vaatimuksia. Kokeneemmille työnhakijoille nyrkkisääntö on, että CV:ssä ei kannata mainita jokaista työpaikkaa, etenkään työkokemusta, joka ei liity hakemaasi työhön, vaan keskittyä kokemukseen, joka on olennainen haetun tehtävän kannalta. Toisaalta, jos olet hiljattain valmistunut eikä sinulla ole vielä paljon työkokemusta, kannattaa mainita kaikki entiset työpaikat, kuten opiskeluaikaiset työpaikat, työharjoittelujaksot, vapaaehtoistyöt ja kesätyöpaikat. Tärkeintä on kertoa haettavan tehtävän kannalta olennaiset asiat.

Mitä merkitä cv:n työkokemukseen, jos minulle ei ole työkokemusta?

Koska sinulla ei ole vielä työkokemusta, on tärkeää korostaa CV:ssä koulutustasi, taitojasi ja vahvuuksiasi.

Tässä muutamia vinkkejä CV:n kirjoittamiseen ilman työkokemusta:

 • Laita koulutusosio ensimmäiseksi. Kerro tarkasti koulutuksestasi, tutkinnoista, opintosuunnista, kursseista ja mahdollisista sivuaineista. Mainitse myös arvosanat ja saavutukset opinnoissa.

 • Korosta osaamistasi ja taitojasi. Luettele konkreettisia taitoja, joita olet oppinut koulutuksen ja harrastusten kautta. Esimerkiksi kielitaito, tietotekniset taidot, ryhmätyötaidot, esiintymistaidot.

 • Nostaa esiin harrastuksesi ja muut kokemukset, jotka osoittavat osaamistasi. Esimerkiksi järjestötoiminta, vapaaehtoistyö tai opiskeluaikaiset projektit.

 • Lisää "Taidot"-osio, jossa erittelet vahvuuksiasi ja avaintaitojasi työelämää varten.

 • Mainitse opinnäytetyösi aihe, jos se liittyy haettuun alaan. Kuvaile lyhyesti mitä teit ja mitä opit.

 • Käytä selkeitä otsikoita ja jäsennystä, jotta CV:stä tulee helppolukuinen.

 • Pidä CV tiiviinä, 1-2 sivua riittää. Korosta olennaisimmat asiat.

 • Muista tarkistaa kieliasu ja ulkoasu huolellisesti. Siisti ja virheetön CV antaa hyvän vaikutelman.

Toivottavasti näistä vinkeistä on apua CV:tä laatiessasi! Pääasia on tuoda esiin vahvuutesi ja osoittaa motivaatiosi, vaikka työkokemusta ei vielä olisikaan.

Miten selittää aukkoja työhistoriassa cv:ssä?

Aukkojen selittäminen työhistoriassa CV:ssä voi olla haastavaa, mutta on tärkeää muistaa, että tauot työelämässä ovat melko yleisiä ja usein ymmärrettäviä. Tässä muutamia vinkkejä aukkojen selittämiseen CV:ssä:

 1. Ole rehellinen ja avoin: Kerro lyhyesti ja rehellisesti aukkojen syistä CV:ssä tai työhaastattelussa. Esimerkiksi perhevapaat, opiskelu, terveydentila tai alaa vaihtava työnhaku ovat yleisiä syitä tauoille työelämässä.

 2. Käännä aukot vahvuuksiksi: Kerro, mitä olet oppinut tai saavuttanut tauon aikana, kuten uusia taitoja, vapaaehtoistyötä tai lisäkoulutusta.

 3. Korosta osaamistasi ja saavutuksiasi: Painota CV:ssä niitä taitoja ja saavutuksia, jotka ovat olennaisia haettavalle työpaikalle, jotta työnantaja näkee potentiaalisi ja osaamisesi aukkojen sijaan.

 4. Räätälöi CV hakemasi työpaikan mukaan: Mieti, mitkä kokemukset ja taidot ovat tärkeitä juuri kyseiselle työnantajalle, ja korosta niitä CV:ssä.

 5. Valmistaudu selittämään aukkoja työhaastattelussa: Harjoittele etukäteen, miten kerrot aukkojen syistä työhaastattelussa, jotta voit vastata kysymyksiin itsevarmasti ja asiallisesti.

Muista, että vaikka työhistoriassasi olisi taukoja, se ei välttämättä kaada mahdollisuuksiasi saada työpaikkaa. Tärkeintä on kertoa rehellisesti ja avoimesti taukojen syistä sekä keskittyä osaamiseesi ja saavutuksiisi.

Esimerkki fysioterapeutin työkokemuksesta CV:ssä

Esimerkki fysioterapeutin työkokemuksesta CV:ssä (Tehty Cvpohjat.fi cv-koneella)

Miten voin räätälöidä työkokemusosion kohdennetusti haettavan työpaikan mukaan?

Räätälöidäksesi työkokemusosion kohdennetusti haettavan työpaikan mukaan, noudata seuraavia vaiheita:

 1. Tutki työpaikkailmoitusta huolellisesti: Lue työpaikkailmoitus tarkasti ja tee muistiinpanoja siitä, mitä taitoja, kokemuksia ja ominaisuuksia työnantaja etsii hakijoilta.

 2. Valitse relevantit työkokemukset: Listaa työkokemusosioon vain ne työpaikat, jotka ovat olennaisia haettavan tehtävän kannalta. Käytä käänteistä kronologista järjestystä, jossa viimeisin työpaikka on ensimmäisenä.

 3. Korosta saavutuksia ja taitoja: Kuvaa työkokemuksesi yhteydessä saavutuksiasi ja taitojasi, jotka ovat erityisen tärkeitä haettavan työpaikan kannalta.

 4. Räätälöi ansioluettelon muut osiot: Muokkaa myös ansioluettelon muita osioita, kuten koulutusta ja taitoja, niin että ne vastaavat haettavan työpaikan vaatimuksia.

 5. Käytä avainsanoja ja sanavalintoja: Hyödynnä työpaikkailmoituksessa esiintyviä avainsanoja ja sanavalintoja ansioluettelossasi, jotta se vastaa paremmin työnantajan odotuksiin.

 6. Ole ytimekäs ja johdonmukainen: Varmista, että työkokemusosio on tiivis ja johdonmukainen, jotta työnantaja saa nopeasti käsityksen siitä, miten sovellut haettavaan tehtävään.

Räätälöimällä työkokemusosion haettavan työpaikan mukaan osoitat työnantajalle, että olet valmistautunut juuri tämän työpaikan hakemiseen, ja erotut muista hakijoista. Tämä voi parantaa mahdollisuuksiasi saada kutsu työhaastatteluun ja löytää sopiva työpaikka nopeammin.

Lopuksi

Loppujen lopuksi, työkokemus on CV:n tärkein osa-alue. Se tarjoaa potentiaaliselle työnantajalle kattavan yleiskuvan siitä, mitä olet saavuttanut aikaisemmissa tehtävissäsi. Muista kuitenkin, että työkokemuksen kuvailemisessa laatu korvaa määrän. Tyylikkäät ja helposti muokattavat pohjat ansioluettelolle voivat auttaa sinua esittämään kokemuksesi parhaalla mahdollisella tavalla.

Etene aina ajantasaisista tehtävistä vanhempiin ja anna kunkin tehtävän kuvaukselle aikaa ja huomiota sen ansaitsemalla tavalla. Muista myös liittää mukaan opiskeluun ja harrastuksiin liittyvät merkittävät saavutukset, jos ne tukevat haettavan työn kuvausta.

Kaiken kaikkiaan, CV:n tulee tarjota selkeä ja ytimekäs kuva siitä, kuka olet ammattilaisena. Jokaisen osa-alueen, kuten kielitaidon tai IT-taitojen, vahvistaminen ennalta mietityllä ja huolella laaditulla tekstillä, vahvistaa kokonaiskuvaa sinusta potentiaalisena työntekijänä.

Vaikka työkokemus-osio on CV:n ytimessä, on paljon muitakin elementtejä, jotka yhdessä tekevät ansioluettelostasi vahvan ja houkuttelevan. Onnea matkaan työnhakupolullasi - ja muista, että täydellinen CV on aina työn alla!

Työnhaku kuntoon muutamalla askeleella

1

Valitse valmis CV pohja ja tee ansioluettelo vain muutamassa minuutissa

Copyright © Cvpohjat.fi 2023 | Inmalti Oy

Made with ❤️ and ☕ in Finland

Tuki

Tietosuojaseloste

Hinnasto

Apua työnhakuun

Cv mallit

Ansioluettelo opas

Työhakemus opas

Saatekirje opas

Motivaatiokirje opas

Työhaastattelu opas