Cvpohjat.fi
Cvpohjat.fi

Opas opiskelijan CV:n luomiseen ja vertailu työssä olevan henkilön CV:hen

Miten opiskelijan tulisi tehdä CV ja miten ja mitä eroa siinä on jo työssä olevan CV:hen?

Tässä artikkelissa käsitellään opiskelijan CV:n laatimista ja annetaan vinkkejä sen tekemiseen. Lisäksi vertaillaan opiskelijan CV:tä työssä olevan henkilön CV:hen ja pohditaan niiden eroja.

Lataa valmis CV pdf muodossa tai lähetä suoraan sähköpostiin.

Kokeile 100% ilmaiseksi

Yli 20 erilaista cv mallia

Luo myös työhakemus & saatekirje

Parhaat cv pohjat netissä

Aloitus

Tervetuloa lukemaan opasta siitä, miten opiskelijan tulisi tehdä CV ja miten se eroaa jo työssä olevan CV:stä. Tässä artikkelissa käymme läpi erilaisia vinkkejä ja ohjeita, joiden avulla voit luoda ammattimaisen ja vaikuttavan CV:n, joka auttaa sinua erottumaan työnhakuprosessissa.

Ennen kuin sukellamme syvemmälle aiheeseen, on hyvä ymmärtää, että opiskelijan CV:n tavoite on usein erilainen kuin jo työkokemusta omaavan henkilön CV. Opiskelijana sinun on tärkeää korostaa koulutustasi, opintomenestystä, projekteja ja taitoja, sillä sinulla ei välttämättä ole vielä paljon työkokemusta.

Tässä artikkelissa käymme läpi seuraavat osiot:

 1. Opiskelijan CV: Opas ja vinkit
 2. Ero opiskelijan ja työssä olevan CV:n välillä
 3. CV:n ulkoasu ja rakenne
 4. Miten tehdä vaikutus opiskelijan CV:llä?
 5. Yhteenveto

Nyt kun olemme käyneet läpi sisällysluettelon, aloitetaan tarkastelemalla opiskelijan CV:n eri osioita ja annetaan vinkkejä niiden toteuttamiseen. Seuraavassa osiossa paneudumme erityisesti opiskelijan CV:n sisältöön ja rakenteeseen.

Opiskelijan CV: Opas ja vinkit

Tässä osiossa käymme läpi opiskelijan CV:n tärkeimmät osa-alueet ja annamme vinkkejä niiden toteuttamiseen. Muista, että hyvä CV on selkeä, informatiivinen ja kohdennettu hakemasi paikan mukaan.

Henkilötiedot

Aloita CV:si henkilötiedoilla, joihin kuuluu:

 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • LinkedIn-profiilin linkki (jos sinulla on sellainen)

Varmista, että yhteystietosi ovat ajan tasalla ja sähköpostiosoitteesi on ammattimainen.

Koulutus ja opintomenestys

Opiskelijana koulutuksellasi on suuri merkitys CV:ssäsi. Listaa koulutuksesi seuraavasti:

 • Korkeakoulu, tutkintonimike ja opiskeluala (käynnissä olevat opinnot)
 • Lukio tai ammatillinen oppilaitos, tutkintonimike ja pääaine (jos relevantti)

Voit myös mainita erityisen hyvän opintomenestyksen, stipendit tai palkinnot, jotka olet saanut opintojesi aikana.

Työkokemus ja harjoittelut

Vaikka et välttämättä ole vielä työskennellyt alallasi, voit silti listata aiemmat työkokemuksesi ja harjoittelusi. Näin osoitat työnantajalle, että olet hankkinut arvokasta työelämätaitoja.

 • Työnantaja, tehtävänimike ja työskentelyaika
 • Lyhyt kuvaus tehtävistäsi ja saavutuksistasi
 • Harjoittelupaikka, tehtävänimike ja harjoittelun kesto
 • Lyhyt kuvaus harjoittelun sisällöstä ja saavutuksistasi

Muista kohdentaa työkokemuksesi hakemasi paikan mukaan ja korostaa niitä tehtäviä, jotka ovat relevantteja alallesi.

Projektit ja ryhmätyöt

Opiskeluaikana tehdyt projektit ja ryhmätyöt voivat olla arvokasta näyttöä osaamisestasi ja tiimityöskentelytaidoistasi. Listaa merkittävimmät projektit ja ryhmätyöt seuraavasti:

 • Projektin tai ryhmätyön nimi ja kesto
 • Lyhyt kuvaus projektista ja omasta roolistasi siinä
 • Saavutukset ja opitut taidot

Taidot ja osaaminen

Tässä osiossa voit listata tärkeimmät taitosi ja osaamisesi, kuten:

Käytä konkreettisia esimerkkejä taitojesi osoittamiseen, kuten ohjelmointikielten hallinta tai erityiset sertifikaatit.

Harrastukset ja vapaaehtoistyö

Harrastukset ja vapaaehtoistyö voivat kertoa työnantajalle paljon persoonallisuudestasi ja arvoistasi. Listaa harrastuksesi ja vapaaehtoistyösi, jos ne ovat relevantteja hakemallesi paikalle. (lisää harrastukset-osio)

Suosittelijat

Jos sinulla on suosittelijoita, jotka voivat antaa positiivista palautetta osaamisestasi ja työskentelystäsi, lisää heidät CV:hen. (lisää suosittelijat-osio)

 • Suosittelijan nimi, tehtävänimike ja yhteystiedot
 • Lyhyt kuvaus suosittelijan ja sinun välisestä suhteesta

Nyt kun olemme käyneet läpi opiskelijan CV:n tärkeimmät osa-alueet, voimme siirtyä tarkastelemaan eroja opiskelijan ja työssä olevan CV:n välillä.## Ero opiskelijan ja työssä olevan CV:n välillä

Opiskelijan CV poikkeaa jo työelämässä olevan henkilön CV:stä monella tavalla. Tässä osiossa käsitellään näitä eroja ja annetaan vinkkejä siitä, miten opiskelijan kannattaa rakentaa CV:nsä erottuakseen työmarkkinoilla.

Koulutuksen korostaminen

Opiskelijan CV:ssä koulutus on yksi keskeisimmistä osioista. Koska opiskelijalla ei usein ole vielä paljon työkokemusta, on tärkeää korostaa koulutusta ja opintomenestystä. Listaa koulutuksesi aikajärjestyksessä ja mainitse erityisesti ne kurssit ja projektit, jotka ovat olennaisia hakemasi työpaikan kannalta.

Työkokemuksen esittäminen

Vaikka opiskelijalla ei välttämättä ole vielä paljon työkokemusta, on tärkeää mainita kaikki työ- ja harjoittelupaikat, jotka ovat olleet edes jollain tavalla relevantteja hakemasi työpaikan kannalta. Jos sinulla ei ole juurikaan työkokemusta, voit korostaa esimerkiksi opiskeluprojekteja, ryhmätöitä ja vapaaehtoistoimintaa.

Taitojen ja osaamisen painottaminen

Opiskelijan CV:ssä taitojen ja osaamisen esittäminen on erittäin tärkeää. Listaa taidot, jotka ovat erityisen tärkeitä hakemasi työpaikan kannalta, kuten kielitaito, IT-taidot ja erityisosaaminen tietyillä aloilla. Muista mainita myös työelämätaidot, kuten projektinhallinta, tiimityöskentely ja ongelmanratkaisu.

Profiilin ja tavoitteen merkitys

Opiskelijan CV:ssä profiilin ja tavoitteen esittäminen on erityisen tärkeää, sillä se auttaa lukijaa ymmärtämään, millainen henkilö olet ja mitä etsit työpaikasta. Kirjoita lyhyt ja ytimekäs profiiliteksti, joka kuvaa sinua lyhyesti ja kertoo, mitä tavoitteita sinulla on työelämässä. Tämä auttaa työnantajaa näkemään, miten sopisit heidän organisaatioonsa.

Nyt kun olet tutustunut eroihin opiskelijan ja työssä olevan CV:n välillä, on aika siirtyä tarkastelemaan CV:n ulkoasua ja rakennetta. Seuraavassa osiossa käsitellään, miten voit luoda selkeän ja helppolukuisen CV:n, joka tekee vaikutuksen työnantajiin.## CV:n ulkoasu ja rakenne

Kun olet saanut selkeän käsityksen siitä, mitä sisällyttää opiskelijan CV:hen, on aika miettiä, miten se esitetään visuaalisesti ja rakenteellisesti. Tässä osiossa käymme läpi, miten voit luoda selkeän, helppolukuisen ja visuaalisesti miellyttävän CV:n, joka erottuu eduksesi.

Selkeys ja helppolukuisuus

Ensimmäinen askel on varmistaa, että CV:si on selkeä ja helppolukuinen. Tämä tarkoittaa, että:

 • Käytä selkeää fonttia, kuten Arial, Calibri tai Helvetica, ja pidä fonttikoko sopivan suurena (10-12 pistettä).
 • Jaa teksti loogisiin kappaleisiin ja osioihin, jotta lukija voi helposti seurata ajatuksiasi.
 • Käytä väliotsikoita (h3) erottamaan eri osiot toisistaan ja helpottamaan lukemista.
 • Käytä luetteloita tai numeroituja listoja esittämään useita kohtia tai vaiheita selkeästi ja jäsennellysti.
 • Vältä liiallista lihavointia, kursivointia tai muita korostustapoja, jotta teksti pysyy selkeänä.

Visuaalinen ilme

Vaikka opiskelijan CV:n sisältö on tärkeämpää kuin ulkoasu, visuaalisella ilmeellä on silti merkitystä. Hyvin suunniteltu ja toteutettu ulkoasu voi tehdä vaikutuksen työnantajaan ja saada sinut erottumaan muista hakijoista. Huomioi seuraavat seikat:

 • Käytä värejä harkiten ja maltillisesti. Liian räikeät värit voivat olla epäammattimaisia ja häiritseviä.
 • Pidä ulkoasu yhtenäisenä koko CV:n läpi. Esimerkiksi, jos olet valinnut tietyn värisävyn otsikoillesi, käytä sitä johdonmukaisesti.
 • Vältä liian monimutkaisia tai epäselviä kuvioita ja grafiikkaa, jotka voivat häiritä lukijaa.
 • Käytä kuvia harkiten, ja varmista, että ne ovat laadukkaita ja ammattimaisia.

Käytä hyväksi CV-pohjia

Jos et ole varma siitä, miten aloittaa CV:n ulkoasun suunnittelu, voit hyödyntää valmiita CV-pohjia. Ne tarjoavat usein hyvän perustan, jolle voit rakentaa oman, persoonallisen CV:si. Muista kuitenkin räätälöidä pohja omien tietojesi ja tavoitteidesi mukaan, jotta se kuvastaa sinua parhaalla mahdollisella tavalla.

Nyt kun olemme käyneet läpi opiskelijan CV:n ulkoasun ja rakenteen, on aika siirtyä seuraavaan osioon, jossa keskitymme siihen, miten voit tehdä vaikutuksen opiskelijan CV:llä.

Miten tehdä vaikutus opiskelijan CV:llä?

Nyt kun olemme käyneet läpi opiskelijan CV:n rakenteen ja eron työssä olevan CV:hen, on aika keskittyä siihen, miten voit tehdä vaikutuksen potentiaalisiin työnantajiin CV:lläsi. Seuraavassa osiossa käymme läpi kolme keskeistä seikkaa, jotka auttavat sinua luomaan erottuvan ja mieleenpainuvan opiskelijan CV:n.

Kohdenna CV hakemasi paikan mukaan

Ensimmäinen askel vaikuttavan opiskelijan CV:n luomisessa on kohdentaa se hakemasi työpaikan tai harjoittelupaikan mukaan. Tämä tarkoittaa, että sinun tulee miettiä, mitkä taidot, kokemukset ja saavutukset ovat erityisen tärkeitä juuri tässä tehtävässä. Käytä työpaikkailmoituksen tekstiä apunasi ja mieti, mitä työnantaja todennäköisesti arvostaa hakijoissa.

Kohdennetun CV:n avulla voit osoittaa, että olet perehtynyt työpaikkaan ja ymmärrät, mitä työnantaja odottaa sinulta. Tämä lisää mahdollisuuksiasi saada kutsu työhaastatteluun.

Korosta saavutuksiasi ja vahvuuksiasi

Vaikka opiskelijana sinulla ei välttämättä ole runsaasti työkokemusta, on tärkeää korostaa saavutuksiasi ja vahvuuksiasi CV:ssä. Nämä voivat olla esimerkiksi opintoihin liittyviä projekteja, ryhmätöitä, vapaaehtoistyötä tai harrastustoimintaa. Muista mainita, mitä olet oppinut näissä tehtävissä ja miten olet onnistunut niissä.

Käytä esimerkkejä konkreettisista saavutuksistasi ja kerro, miten olet vaikuttanut positiivisesti projektien tai tehtävien lopputuloksiin. Tämä antaa työnantajalle käsityksen siitä, millainen työntekijä olet ja mitä voit saavuttaa tulevaisuudessa.

Vältä yleisiä virheitä

Opiskelijan CV:ssä on helppo tehdä yleisiä virheitä, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti mahdollisuuksiisi saada työpaikka. Näitä virheitä ovat esimerkiksi liiallisen yleisluontoisen kielen käyttö, liian pitkä CV tai epäselvä ulkoasu.

Varmista, että käytät selkeää ja ytimekästä kieltä, joka osoittaa osaamisesi ja taitosi. Pidä CV:n pituus maksimissaan kahdessa sivussa, jotta se pysyy helppolukuisena. Muista myös panostaa CV:n ulkoasuun ja käyttää esimerkiksi CV-pohjia apunasi.

Tämän osion jälkeen sinulla on hyvät valmiudet luoda vaikuttava opiskelijan CV, joka erottuu joukosta. Seuraavassa osiossa käymme vielä läpi yhteenvedon aiheesta ja annamme lopulliset vinkit onnistuneen opiskelijan CV:n luomiseen.## Yhteenveto

Opiskelijan CV:n tärkeimmät osa-alueet

Kun olet käynyt läpi aiemmat osiot ja noudattanut ohjeita opiskelijan CV:n luomiseen, sinulla pitäisi nyt olla kattava ja selkeä ansioluettelo, joka kertoo koulutuksestasi, työkokemuksestasi, taidoistasi ja muista relevantista osaamisestasi. Muista korostaa erityisesti niitä osa-alueita, jotka ovat tärkeitä hakemasi työpaikan kannalta, ja käytä esimerkkejä havainnollistamaan saavutuksiasi ja vahvuuksiasi.

Ero opiskelijan ja työssä olevan CV:n välillä

Artikkelissa käsiteltiin myös eroja opiskelijan ja työssä olevan henkilön CV:n välillä. Vaikka molemmissa on paljon yhteisiä tekijöitä, on tärkeää ymmärtää, että opiskelijana sinun tulee keskittyä enemmän koulutukseen, opintomenestykseen ja projektityöskentelyyn, kun taas työssä olevien henkilöiden tulisi painottaa enemmän työkokemusta ja saavutuksia.

Jatkuva kehittyminen ja seuraavat askeleet

Opiskelijan CV on vain yksi askel kohti unelmatyöpaikkaa. Muista päivittää ansioluettelosi säännöllisesti ja kehittää sitä edelleen koko opiskelu- ja työurasi ajan. On tärkeää pysyä ajan tasalla alan trendeistä ja vaatimuksista, jotta voit varmistaa, että CV:si erottuu positiivisesti joukosta.

Nyt kun olet saanut opiskelijan CV:n valmiiksi, on aika keskittyä muihin työnhakuprosessin osa-alueisiin, kuten työhakemuksen kirjoittamiseen ja työhaastatteluun valmistautumiseen. Voit tutustua näihin aiheisiin seuraavissa artikkeleissa:

Onnea matkaan työnhakuprosessissa!

Työnhaku kuntoon muutamalla askeleella

1

Valitse valmis CV pohja ja tee ansioluettelo vain muutamassa minuutissa

Copyright © Cvpohjat.fi 2023 | Inmalti Oy

Made with ❤️ and ☕ in Finland

Tuki

Tietosuojaseloste

Hinnasto

Apua työnhakuun

Cv mallit

Ansioluettelo opas

Työhakemus opas

Saatekirje opas

Motivaatiokirje opas

Työhaastattelu opas