Cvpohjat.fi
Cvpohjat.fi

10 työhakemusesimerkkiä eri aloilta

Työhakemus: Esimerkkejä ja vinkkejä onnistuneeseen hakemukseen

Haluatko tehdä vaikutuksen työnantajaan ja päästä haastatteluun? Työhakemus on ensimmäinen askel kohti unelmatyötäsi, joten on tärkeää, että se on huolellisesti laadittu ja ammattimainen. Tässä artikkelissa tarjoamme työhakemuksen esimerkkejä erilaisista aloista ja annamme vinkkejä hakemuksen kirjoittamiseen, jotta voit vakuuttaa työnantajan osaamisestasi.

Lataa valmis CV pdf muodossa tai lähetä suoraan sähköpostiin.

Kokeile 100% ilmaiseksi

Yli 20 erilaista cv mallia

Luo myös työhakemus & saatekirje

Parhaat cv pohjat netissä
Työhakemus: Esimerkkejä ja vinkkejä onnistuneeseen hakemukseen

Työhakemus esimerkkejä

Tästä artikkelista löydät esimerkkejä työhakemuksen kirjoittamiseen ja siihen, mitä ja miksi asioita kannattaa mainita työhakemuksessa.

Johdanto

Työhakemuksen kirjoittamiseen kannattaa panostaa aikaa ja ajatusta, jotta erotut hakemuksesi perusteella muista hakijoista. Se täydentää ansioluetteloasi ja hyvän työhakemuksen avulla myyt itsesi työnantajalle. Hakemuksessa kerrot kuka olet, mitä lisäarvoa juuri sinä voit tuoda rekrytoivalle yritykselle ja miksi haet avoinna olevaa työpaikkaa.

Hyvässä työhakemuksessa ilmenee hakijan motivaatio haettavaan työpaikkaan, se kertoo hakijan persoonasta sekä taustasta.

Alla olevien otsikoiden alta löydät esimerkkejä ja vinkkejä siihen, miten voit kirjoittaa loistavan työhakemuksen.

Työhakemuksen peruselementit

Vastaanottajan on huomattavasti helpompi lukea työhakemusta, kun siinä on selkeä rakenne. Työhakemuksen peruselementeillä takaat sen, että tarjoat juuri ne tiedot, jotka rekrytoija haluaa nähdä ja selkeällä rakenteella erotut eduksesi hakijoiden keskuudesta.

Otsikko ja saate

Työhakemuksessa ei koskaan kannata käyttää liian yleistävää otsikkoa, sillä sen tarkoituksena on kertoa pääasia hakemuksesta. Hyvä otsikko voi olla esimerkiksi: "Ratkaisukeskeinen projektipäällikkö liiketoiminnan kehittämiseen". Otsikossa kuvaat muutamalla sanalla, millainen olet ja mihin tehtävään olet hakemassa.

Saate on otsikon jälkeen kohta, jolla saat hakemuksen vastaanottajan lukemaan tekstiä eteenpäin ja katsomaan ansioluettelosi. Saatekirjettä ei kannata aloittaa tekstillä: "Olen Maija ja näin ilmoituksenne." Se on tylsä ja laimea, eikä herätä mielenkiintoa. Saatteella täydennetään omaa osaamista, joka esitellään ansioluettelossa. Siinä on hyvä käyttää numeroita, jos vain mahdollista. Esimerkiksi "Toteutin projektin, jossa saimme asiakkaalle 150% enemmän liidejä ja asiakastyytyväisyys nousi 30 prosenttia."

Saatteessa ei kannata jaaritella eikä kertoa itsestään selvyyksiä, vaan kannattaa pitäytyä haettavan työn kannalta oleellisissa asioissa. Kirjoittaessa saatetta kannattaa pitää mielessä, miten osaamisesi tuo lisäarvoa rekrytoivalle yritykselle.

Lisää vinkkejä työhakemuksen kirjoittamiseen

 1. Käytä itsestäsi kertovassa osiossa tarinankerrontaa ja esitä oma taustasi mielenkiintoisesti, jotta lukija haluaa lukea lisää.
 2. Osoita hakemuksessa, että olet tehnyt taustatutkimusta yrityksestä ja ymmärrät sen arvot, visiot ja toimialan.
 3. Tarkista hakemuksesi oikeinkirjoitus ja kielioppi. Virheetön teksti antaa ammattimaisen kuvan sinusta hakijana.
 4. Käytä aktiivista kieltä ja vältä passiivisia ilmauksia. Näin tekstisi vaikuttaa energiseltä ja dynaamiselta.
 5. Lopuksi, muista olla rehellinen ja aito, jotta työnantaja saa oikean kuvan sinusta ja osaamisestasi.

Onnistuneen työhakemuksen luominen vaatii oikeanlaisen yhdistelmän sisältöä, rakennetta ja persoonallisuutta. Käytä näitä vinkkejä apunasi kirjoittaessasi työhakemusta, joka erottuu muista hakijoista. Jos tarvitset lisää apua työhakemuksen laatimiseen, kokeile CV- ja työhakemuskonettamme.

Kuva nuoresta henkilöstä kirjoittamassa työhakemusta tietokoneella, hymyillen ja keskittyneenä.

Virallisen kirjeen muotoilu

Hakemuksessa kirjeen muotoilu on yhtä tärkeässä asemassa kuin sen varsinainen sisältökin. Muotoilussa kannattaa pitää mielessä selkeys niin tekstin rakenteen kuin fontin valinnassa. Teksti kannattaa jakaa selkeisiin kappaleisiin, joiden välissä on tyhjä rivi. Tämä tekee hakemuksen lukemisesta helpompaa.

Kirjeessä kannattaa jäsennellä niin, että siitä löytyy helposti rekrytoijaa kiinnostavat asiat. Seuraavalla rakenteella saat helposti kirjoitettua kirjeen, joka on toimiva.

 1. Esittele itsesi

Kerro esittelyssä ammatillisesta osaamisestasi, ole informatiivinen, mutta tuo sopivasti omaa persoonaasi esiin. Esittelyssä kannattaa tuoda esiin asioita erityisesti työnantajan näkökulmasta. Voit myös hyödyntää CV-konettamme tässä vaiheessa.

 1. Mitä lisäarvoa voit tuoda työnantajalle

Millaista lisäarvoa voit tuoda työnantajalle kokemuksesi tai koulutuksesi kautta keräämälläsi osaamisella? Voit kertoa merkittävimmistä saavutuksista urallasi ja korostaa tehtävän kannalta merkityksellisimpiä asioita ansioluettelostasi.

 1. Näytä motivaatiosi

Kerro mikä haettavassa tehtävässä kiinnostaa sinua. Tässä kohtaa kannattaa näyttää, että on perillä yrityksestä ja sen toiminnasta sekä mainita omat positiiviset mielikuvat yrityksestä sekä tekijät, joiden takia haluat työskennellä juuri tässä yrityksessä.

 1. Millainen olet?

Kerro mitkä ominaisuutesi ovat sellaisia, jotka tuovat lisäarvoa yritykselle. Esimerkkeinä voit käyttää vaikkapa kollegoilta saatuja palautteita. Jos vahvuutesi on analyyttinen ajattelu, olet vahvasti visuaalinen tai erittäin hyvä ongelmanratkaisija, tuo se esiin tässä kohtaa.

Tällä rakenteella saat rakennettua selkeän ja informatiivisen cover letterin eli hakemuksen. Kannattaa muistaa, että tekstissä kannattaa käyttää yhdenmukaista kieltä, eikä sekoittaa erikielisiä termejä tai lyhenteitä. Lyhenteet kannattaa mieluummin kirjoittaa auki, jotta teksti on helpommin luettavaa.

CV ja työhakemus - miten ne täydentävät toisiaan?

Työhakemuksella ja CV:llä on yksi selkeä ero. CV kertoo historiasta, siitä mitä olet tehnyt ja opiskellut aiemmin, kun taas työhakemus kertoo tulevaisuudesta, miten hyödynnät aiemmin kerättyä kokemusta tulevaisuudessa.

Ansioluettelo eli CV kertoo tiiviisti faktat hakijasta ja antaa kuvan siitä, täyttääkö hakija niitä kriteereitä, joita työnantaja on asettanut haettavaan tehtävään. Lisätietoja ansioluettelosta löytyy esimerkiksi täältä.

Työhakemuksessa ei kannata toistaa asioita, jotka näkyvät suoraan ansioluettelosta, mutta siinä voi korostaa ja antaa lisätietoja ansioluettelon tärkeimmistä kohdista haettavan työn näkökulmasta.

Työhakemuksen pituus - millainen on sopiva pituus

Hakemukseen kannattaa kirjoittaa asiat mahdollisimman ytimekkäästi. Siihen kannattaa kirjoittaa vain haettavan työn kannalta oleelliset asiat, eikä kannata turhaan pitkittää hakemusta vaihtamalla fontin kokoa tai suurentamalla riviväliä. Toisaalta myöskään liian lyhyeksi hakemusta ei kannata jättää, sillä se voi antaa kuvan huonosta motivaatiosta haettavaa tehtävää kohtaan.

Täytesanojen käyttämistä kannattaa myös välttää. Ansioluetteloa ei lasketa mukaan työhakemuksen pituuteen, joten kokonaisuudessaan hakemus ja ansioluettelo voivat hyvin olla kahden, kolmen sivun pituiset ansioluettelon pituudesta riippuen. Tutustu myös työnhakuvinkkeihimme parantaaksesi mahdollisuuksiasi menestyä työnhaussa.

Kuvituskuva hakemuksen kirjoittamisesta ja ansioluettelon laatimisesta.

Työhakemus esimerkkejä eri aloilta

Haettava työtehtävä ja ammattiala saattavat hieman vaikuttaa siihen, millaista hakemusta rekrytoijat odottavat. Luovalla alalla saattaa olla hyvä tuoda esiin omia taitoja hakemuksen visuaalisessa ilmeessä tai rakenteessa, kun taas virkamiehiltä odotetaan virallisempaa kirjoitustapaa ja ilmettä myös hakemuksessa. Luovuutta voi tuoda esiin myös kielellisillä ilmaisuilla ja sanamuodoilla.

Tarkkuutta ja asiantuntemusta hakemuksessa tuo esiin se, että teksti on virheetöntä ja ilmaukset selkeitä. Hakemusta kirjoittaessa kannattaa huomioida se, mitä asioita työpaikkailmoituksessa on pyydetty.

Vaikka hakemus on asiallinen ja konservatiivinen, siinä käytettävän kielen ei välttämättä tarvitse olla jäykkää. Valitsemillasi sanamuodoilla ja rakenteella tuot tehokkaasti esiin omaa persoonaasi.

Esimerkki työhakemuksesta sosiaalialalla

Omat vahvuudet kannattaa tuoda selkeästi esiin sosiaalialan työhakemuksessa. Kerro siis selkein esimerkein vaikkapa tilanteista, joissa olet vahvimmillasi tai miten vahvuutesi tulevat esiin työtehtävissä. Miten osaat hyödyntää kokemustasi ja koulutustasi työtehtävissä. Liian pitkästi ei kuitenkaan kannata jaaritella.

Koulutuksesta voit tuoda esiin harjoittelupaikkoja tai opiskelun aikana tehtyjä projekteja, joissa olet onnistunut erityisen hyvin.

Sosiaaliala on laaja ja siellä on paljon erityisosaamista vaativia tehtäviä, joten hakemus kannattaa tehdä erityisen tarkasti juuri haettavaa tehtävää silmälläpitäen. Liian kliseisiä termejä, kuten "Olen ahkera" tai "Olen hyvä tiimityöskentelijä" kannattaa välttää. Nämä voi tuoda esiin esimerkkien kautta.

Harjoitteluhakemus esimerkki

Työharjoitteluhakemuksia saattaa joutua kirjoittamaan useampia. Myös harjoittelupaikkaa hakiessa kannattaa kohdentaa hakemus tiettyyn tehtävään. Liian geneerinen hakemus saattaa antaa viestin, että hakijalla ei ole motivaatiota itse tehtävää kohtaan vaan harjoittelua pidetään pakollisena pahana.

Hyvässä hakemuksessa tuot esiin taitoja, joita sinulla on ja joista on hyötyä harjoittelutehtävässä. Voit kertoa myös tehtävistä, joissa haluat päästä kehittymään tai joihin haluat tutustua tarkemmin.

Hakemuksessa voi kertoa, mitkä ovat omat tavoitteet ja mikä on tulevaisuuden tavoite työpaikan suhteen. Hyvä harjoitteluhakemus saattaa olla avain pidempiaikaiseen työpaikkaan, joten hakemukseen kannattaa panostaa.

Avoin työhakemus sähköpostilla

Toisinaan voi olla tarpeellista lähettää avoin hakemus, joka ei ole kohdistettu suoraan tiettyyn tehtävään. Se noudattaa samaa kaavaa, kuin tiettyyn työtehtävään tehtävä hakemus. Avoimessa hakemuksessa on tärkeää mainita se, miksi haluaa työskennellä juuri siinä yrityksessä, mitä hakija voi tarjota yritykselle ja millaiset asiat yrityksessä, sen työkulttuurissa tai toimintatavoissa puhuttelevat sinua.

Avoin hakemus, joka lähetetään sähköpostilla, voidaan kirjoittaa suoraan viestiin, johon ansioluettelo laitetaan liitteeksi. Hyvästä hakemuksesta selviää nopeasti, millaista ammattitaitoa omaat ja millainen persoona olet. Siihen kannattaa listata tärkeimmät syyt, miksi hakee juuri kyseiseen yritykseen töihin.

Perehtyminen avoimen hakemuksen kohdeyritykseen, sen arvojen jakaminen sekä yrityksen saaman hyödyn korostaminen kertoo hakijan motivaatiosta.

Avoin hakemus saattaa parhaassa tapauksessa avata ovet työpaikkaan, jota ei ole vielä edes laitettu hakuun. Kokeile myös meidän CV-konetta, jolla voit helposti luoda ammattimaisen CV:n.

Tutustu lisää työhakemuksen tekemiseen ja ideoihin:

Motivaatiokirje - mikä se on ja miten se eroaa työhakemuksesta?

Joissakin tilanteissa työhakemuksen ja ansioluettelon lisäksi saatetaan vaatia myös motivaatiokirje. Tämä on tärkeä etenkin yliopistojen apurahahakemuksissa tai avustusjärjestöjen hakemuksissa.

Motivaatiokirjeen tarkoituksena on vastata kysymykseen, miksi? Se on myyntipuhe, jossa kerrotaan, miksi haetaan tehtävää tai apurahaa ja mitkä ovat hakijan motivaation lähteet. Siinä kerrotaan 200- 400 sanalla omista taustasta, taidoista sekä motivaatiosta.

Työhakemus ja motivaatiokirje eivät ole sama asia. Motivaatiokirjettä käytetään erityistapauksissa ansioluettelon liitteenä. Se vastaa kysymyksiin, miksi haluat saada tilaisuuden, miten sovit siihen ja miten olet omistautunut aiheeseen. Motivaatiokirje keskittyy siis hakijaan ja hänen motivaatioihinsa, kun työhakemus keskittyy yrityksen saamiin etuihin. Ilmoituksissa usein mainitaan, halutaanko ansioluettelon mukaan motivaatiokirje vai työhakemus.

Motivaatiokirje esimerkki

Tässäkin tapauksessa lähtökohta on se, mihin tarkoitukseen motivaatiokirje kirjoitetaan. Esimerkiksi harjoittelupaikkaa varten motivaatiokirjeessä on hyvä vastata seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä voit tarjota harjoittelupaikkaan?
 • Mitkä asiat haluat ensisijaisesti oppia harjoittelussa?
 • Miten hyödytät muita harjoittelussasi?

Apurahaa haettaessa kannattaa taas mainita, minkä takia juuri sinä ansaitsisit apurahan ja miten akateemiset saavutuksesi vaikuttavat tulevaisuudessa.

Yleisesti kannattaa aina tuoda esiin, miten tuot esiin kiinnostuksesi aiheeseen ja miten juuri sinun persoonasi hyödyttää tehtävässä ja sen suorittamisessa.

Motivaatiokirje malli ja pohja

Mallipohjia motivaatiokirjeen kirjoittamiseen löytyy useita. Niitä kannattaakin hyödyntää, mikäli sen kirjoittaminen tuntuu erityisen haastavalta. Rakenteeltaan motivaatiokirje noudattaa pitkälti samaa kaavaa kuin työhakemuskin. Sen osat ovat:

 • Kuvaava otsikko
 • Tervehdys
 • Esittelyosio, kuka olet, mitä osaat
 • Syyt ja motivaation esiin tuova tarina
 • Päätöskappale, jossa kutsu yhteydenottoon

Motivaatiokirjeen ulkoasu ja muotoilu

Korkeakouluissa on usein oma valmis pohja motivaatiokirjeelle. Ensimmäiseksi kannattaakin tarkastaa, onko motivaatiokirjeen kirjoittamiseen annettu ohjeistus. Aina sitä ei kuitenkaan ole käytettävissä, joten on hyvä tietää, millainen sen ulkoasun ja muotoilun olisi olla. Oikeinkirjoitus sekä tekstin asettelu ovat keskeisessä asemassa. Nämä kannattaa tarkastaa erityisen tarkasti ennen sen lähettämistä.

Mikäli erillistä ohjeistusta ei ole annettu, yllä olevaa rakennetta noudattamalla pääsee pitkälle.

Kuinka kirjoittaa hyvä motivaatiokirje?

Rakenteen ja muotoilun lisäksi on tärkeää, että motivaatiokirje vastaa sille asetettuihin kysymyksiin. Hyvä motivaatiokirjeen pituus on noin yksi sivu. Se kertoo, mitkä ovat hakijan motivaatiotekijät ja mitä hän voi tuoda organisaatioon.

Omasta motivaatiosta kannattaa tuoda selkeästi esiin vahvimmat argumentit siitä, miksi hakee ja mitkä ovat syyt, miksi on hakemassa paikkaa.

Omista vahvuuksista kannattaa kertoa selkeästi ja käyttää niiden kuvailussa myös verbejä. Aiemmin saatu kokemus ja osaaminen kannattaa linkittää haettavaan kohteeseen oma persoona esille tuoden.

Muista käyttää CV-konettamme laadukkaan ansioluettelon luomiseen ja tarkista myös muut työnhakuun liittyvät artikkelit saadaksesi lisää vinkkejä!

Miten kehua itseään työhakemuksessa? 🌟

Omien taitojensa ja ominaisuuksiensa kehuminen on usein haastavaa. Työhakemuksessa on kuitenkin tärkeää, että omat vahvuudet ja osaaminen tuodaan selkeästi ja totuudenmukaisesti esiin. Itsensä kehumisessa ei kannata käyttää kliseitä, kuten "Olen luotettava tai olen positiivinen".

Kehumisessa voi käyttää avukseen palautetta, jota olet saanut aiemmissa tehtävissä, työssä tai harrastuksissa. Parhaat puolet kannattaa tuoda esiin esimerkkien kautta. Monelle saattaa itsensä kehuminen olla helpompaa, jos ajattelee itseään toisen henkilön näkökulmasta.

Adjektiivien käyttäminen itsensä kehumisessa ei ole hyvä tapa. Se on usein käytetty, mutta ei kerro lukijalle, mihin nämä hyvät ominaisuudet tai taidot perustuvat. Itsestään kannattaa kertoa ne parhaat puolet, joista on hyötyä haettavassa tehtävässä.

Miten kuvailla itseään työhakemuksessa? 🎨

Kuten itsensä kehumisessa, myös itsensä kuvailussa lähtökohta on se, että työhakemuksessa kertoo haettavan työn kannalta olennaiset asiat. Perustele, miksi asiat joita itsestäsi kuvailet, ovat tärkeitä työssä.

Työhakemus on ensivaikutelman tekemistä. Siksi kannattaa miettiä ne tekijät, joista työssä on hyötyä ja jotka tekevät sinusta sopivan hakijan tehtävään. Esimerkkien ei aina tarvitse olla työelämästä, vaan ne voivat olla myös harrastuksista, kunhan ne saa liitettyä samaan asiayhteyteen haettavan työn kanssa. Tässäkään kohtaa adjektiivit tai pitkä historia elämästäsi ei välttämättä ole se, mitä työnantaja haluaa kuulla.

Kerro itsestäsi esimerkki 🌱

Tässä kohtaa on hyvä kertoa itsestään jotakin, jossa tulee ilmi, mitä voit yritykselle tarjota. Esimerkkiin voi valita jonkin onnistumisen haastavassa tilanteessa tai hyvästä suorituksesta saadun palautteen. Esimerkkiä voi miettiä siitä näkökulmasta, saako sillä tuotua esiin omia vahvuuksiaan, miten se soveltuu haettavaan työtehtävään ja mitä opit jossakin aiemmassa tehtävässä. Hyvä esimerkki voi olla vaikkapa tämä: "Toimin assistenttina viestinnässä. Opin paljon sisäisestä viestinnästä ja sain loistavaa palautetta siitä, miten tartun työtehtäviini ja miten kohtaan muut ihmiset erilaisissa tilanteissa. Näitä taitoja voin hyödyntää myös tässä tehtävässä."

Esimerkin avulla rekrytoija saa kuvan siitä, miten olet valmistautunut ja miten vahvuutesi ovat tulleet esiin aiemmissa tehtävissä.

Olen kiinnostunut työpaikasta, koska -miten ilmaista motivaatio? 🌟

Hyvin laadittu työhakemus on peruslähtökohta motivaation esiintuomiselle. Se, että hakemus kertoo sinun perehtyneen haettavaan tehtävään ja yritykseen, antaa positiivisen vaikutelman hakemuksen lukijalle. Hakemuksessa voi kertoa siitä, miten yrityksen arvot vastaavat omia arvojasi ja miten voit tuoda lisäarvoa yritykselle. Se, että hakija on perehtynyt yrityksen arvoihin ja toimintatapoihin, kertoo siitä, että hän on kiinnostunut ja motivoitunut.

Erityistä listausta motivaatiosta ja sen kuvailusta kannattaa välttää. Se miten hakemus on laadittu haettavaa työpaikkaa ja yritystä silmällä pitäen, kertoo motivaatiosta enemmän, kuin lauseilla todistelu.

Hakemuksessa voi kertoa myös siitä, miten työpaikka edistää hakijan omaa kehittymistä. Tämä kannattaa esittää työpaikalle tuomiesi etujen ja vahvuuksien kautta yhtenäisenä kokonaisuutena.

Lue lisää työhakemuksen laatimisesta ja työnhakuun liittyvistä aiheista täältä: /tyohakemus, /tyonhaku ja /tyoelama. Harkitse myös ansioluettelosi päivittämistä käyttämällä apunamme Cv konettamme, joka tekee ansioluettelon luomisesta helppoa ja nopeaa.

Työhakemuksen aloittaminen ja tekeminen

Jo ennen kuin alkaa kirjoittamaan hakemusta, kannattaa lukea työpaikkailmoitus tarkasti läpi ja vierailla yrityksen kotisivuilla. Työpaikkailmoituksessa kerrotaan usein, millaisia hakemuksia odotetaan, millaisia ominaisuuksia hakijalta odotetaan. Yrityksen kotisivuilta löytyy yrityksen arvot ja toimintaperiaatteet.

Näiden tunteminen auttaa kirjoittamaan juuri yritykselle kohdistetun hakemuksen ja tuomaan esiin ne ominaisuudet, kokemukset ja vahvuudet, jotka ovat olennaisia juuri tässä tehtävässä. Ensimmäisissä lauseissa kannattaa tuoda esiin se, mikä sai sinut hakemaan tehtävää ja miksi juuri sinä olisit sopiva henkilö tehtävään. Voit käyttää apuna työhakemuksen aloitusta koskevia vinkkejä ja ohjeita.

Avoin työhakemus aloitus

Toisin kuin tiettyyn tehtävään kohdennetussa hakemuksessa, avoimessa hakemuksessa hakija korostaa sitä, miksi on kiinnostunut työskentelemään juuri avoimen hakemuksen kohteena olevassa yrityksessä. Hakemus kannattaa aloittaa sillä, mitä voit tarjota yritykselle ja miten yrityksen arvot ja toimintatavat kohtaavat oman arvomaailmasi kanssa. Näin saat tuotua esiin sen, että et ole vain täyttämässä hakemuksia, vaan olet aidosti kiinnostunut työskentelemään juuri tuossa yrityksessä. Voit lukea lisää avointa työhakemusta koskevista ohjeista ja vinkkejä.

Työhakemuksen teko - vinkkejä ja neuvoja

Ensimmäinen kysymys, johon työhakemuksessa vastataan, on miksi. Miksi olet kiinnostunut työpaikasta, miksi olisit juuri oikea henkilö tehtävään?

Hakemuksen pitää olla ytimekäs ja selkeästi luettavissa. Sen voi kirjoittaa persoonallisesti ja kuvailevasti, mutta useimmiten kannattaa pitää teksti hyvin asiallisena ennemmin kuin liian tuttavallisena. Voit tutustua työhakemuksen tekemiseen liittyviin ohjeisiin ja vinkkeihin sivustollamme.

Älä kirjoita työhakemukseen asioita, joilla ei ole merkitystä työtehtävän kannalta. Perustele esittämäsi argumentit, kerro esimerkkejä, mutta älä kerro elämäntarinaasi. Kannattaa tuoda esiin myös heikompia puoliasi ja sitä, miten olet kehittänyt näitä ja miten olet ajatellut kehittää niitä tulevaisuudessa.

Lopetukseen liitetään palkkatoive, jos sitä on pyydetty. Siinä kannattaa myös mainita kiinnostuksestasi ja varmistaa, että yhteystietosi ovat oikein. Tutustu työhakemuksen lopetukseen liittyviin ohjeisiin ja vinkkeihin saadaksesi parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Muista, että CV:n luominen on helppoa CV-koneemme avulla. Kokeile sitä jo tänään!

Millainen on hyvä työhakemus yhteenveto

Hyvässä hakemuksessa asiat on esitetty tiiviisti hakemuksen kohteena oleva tehtävä ja yritys huomioiden. Sen rakenne ja asu on siisti, helposti luettava ja se täydentää ansioluetteloa. Hakemuksessa ei kannata käyttää kliseisiä lauseita vaan perustella kaikki ominaisuudet ja miksi ne ovat olennaisia. Hyvä työhakemus antaa positiivisen ensivaikutelman.

Ulkoiset linkit ja resurssit

Työhakemuksen kirjoittamiseen löytyy paljon valmiita pohjia ja esimerkkejä. Näitä kannattaa hyödyntää, mikäli on yhtään epävarma siitä, miten hakemus kannattaa kirjoittaa.

Hakemuskirje esimerkki

Duunitori tarjoaa paljon hyviä esimerkkejä hakemuksen kirjoittamiseen. Sieltä löytyy niin vinkkejä kuin valmiita pohjiakin, joita voi hyödyntää.

Rekrytointiyritykset sekä koulut tarjoavat myös paljon vinkkejä hyvään työhakemukseen.

Onnistuneen työhakemuksen merkitys

Hyvällä ja erottuvalla työhakemuksella on suuri merkitys sillä, pääseekö hakija jatkoon hakemusprosessissa. Työhakemuksen kirjoittamiseen ja taustatyön tekemiseen kannattaa siis käyttää aikaa. Sen sisältöön kannattaa panosta ja koskaan ei kannata kopioida vanhaa hakemusta ja lähettää sitä sellaisenaan, vaan jokaiseen tehtävään kannattaa kirjoittaa oma hakemus. Pyydä vaikka ystävääsi lukemaan hakemus, jos olet epävarma, onko se hyvä.

Näillä vinkeillä saat varmasti kirjoitettua hakemuksen, jolla avaat ovet uuteen unelmiesi työpaikkaan ja pääset kehittämään itseäsi sekä etenemään urallasi. Menestyksekästä työnhakua! Kokeile myös CV-konettamme luomaan ammattimaisen ansioluettelon, joka täydentää työhakemustasi.

Työnhaku kuntoon muutamalla askeleella

1

Valitse valmis CV pohja ja tee ansioluettelo vain muutamassa minuutissa

Copyright © Cvpohjat.fi 2023 | Inmalti Oy

Made with ❤️ and ☕ in Finland

Tuki

Tietosuojaseloste

Hinnasto

Apua työnhakuun

Cv mallit

Ansioluettelo opas

Työhakemus opas

Saatekirje opas

Motivaatiokirje opas

Työhaastattelu opas